Ἡ ἔγκυος γυναίκα πλησίαζε στόν τοκετό. Ὅμως, δές, οἱ γιατροί, μετά ἀπό ἐπανειλημμένες ἐξετάσεις, πῆραν νά ἀνησυχοῦν.

Συσκέφτηκαν, τά εἶπαν, καί ὁ πρῶτος τους πλησίασε μέ σοβαρότητα καί καλωσύνη τήν ἔγκυο, καί ἄρχισε, σιγά-σιγά καί μαστορικά, νά τῆς λέει:

— Ξέρετε, ἡ περίπτωσίς σας παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες. Ναί, βέβαια, μεγάλες. Ἀνυπέρβλητες. Εἶναι καθῆκον μου νά σᾶς ἐνημερώσω. Ἐπικίνδυνες.

Λίαν ἀπαιτητικές μέ τήν φοβερή πρόταση: Ἤ τό παιδί θά ζήσει ἤ ἡ μάνα… Καί παιδί μπορεῖτε νά κάνετε καί ἄλλο. Σεῖς ὅμως δέν μπορεῖτε νά ξαναγεννηθεῖτε…

Ἔκτρωση λοιπόν. Λυποῦμαι, μά ἡ κατάστασις εἶναι ἀπελπιστική. Δίλημμα φοβερό.

— Ἀπελπιστική, ἔ; Δίλημμα φοβερό;

— Μάλιστα, κυρία.

— Ἀνθρωπίνως ἀπελπιστική, γιατρέ. Ἐγώ ὅμως πιστεύω, ἐλπίζω, βλέπω, ξέρω, ψηλαφῶ, πώς ἔχει ὁ Θεός.

Τό παιδί θά γεννηθεῖ καλά καί ἡ μητέρα θά τό καμαρώσει μεγάλο ἄνθρωπο, ὅπως τό ἐπιθυμεῖ καί ὅπως τό ζήτησε ἀπό τόν Θεό.

— Νά προχωρήσουμε τότε σύμφωνα μέ τά ἐπιστημονικά δεδομένα ἐν ὄψει τοῦ φοβεροῦ κινδύνου;

— Ναί. Ἔχει ὁ Θεός.

Ἡ ἐπιστήμη ἄρχισε νά κάνει ὅ,τι ἤξερε μέ σφιγμένη τήν καρδιά… Ὅμως, δές, τό παιδάκι, ἕνα χαριτωμένο ἀγοράκι, ἦρθε στόν κόσμο μέ ἀπίθανη εὐκολία καί ἡ μητέρα ἔλαμπε ἀπ’ τή χαρά της ὑγιέστατη!

Μετά ἀπό χρόνια, ὅταν γινόταν στήν τηλεόραση συζήτηση γιά τέτοιους κινδύνους, πῆρε τόν λόγο ὁ γνωστός σ’ ὅλη τήν Ἑλλάδα, μεγάλος Ἱεραπόστολος ἀπίστευτης ἀγάπης στήν Ἀφρική,>καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου, κάτοχος γλωσσῶν, παγκόσμια ἀναγνωρισμένος γιά τή μόρφωση καί τήν ἀκεραιότητα καί τήν ὠφέλιμη μεγάλη του
δραστηριότητα, καί εἶπε:

— Ἕνα ἀπό τοῦτα τά παιδιά, πού ἔσωσε ἡ καλή μητέρα του, εἶναι καί αὐτός πού σᾶς ὁμιλεῖ.

Ἡ συζήτηση ἔλαβε ἀμέσως τέλος…

Τί νά ποῦν μπροστά σ’ αὐτόν τόν ὑπέροχο ἄνθρωπο, τόν σημερινό ἀρχιεπίσκοπο Ἀλβανίας, Ἀναστάσιο;

Πόσο τόν χάρηκε καί τόν καμάρωσε ἡ μητέρα του, καί πόσο, βαθύτερα ἀκόμα, πίστεψε, εἶπε στόν ἑαυτό της καί λέει καί σέ μένα καί σέ σένα γιά ὅποια δυσκολία:

ΜΗΝ ΑΠΕΛΠΙΖΕΣΑΙ,
ΕΧΕΙ Ο ΘΕΟΣ.

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»

Κιβωτὸς
Περιοδική ἔκδοση τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας
Τεῦχος 73 – Σεπτέμβριος 2021

Εἰκόνα: «Νεαρὸ κορίτσι καί παιδί»  ἔργο τοῦ William-Adolphe Bouguereau ἀπὸ: wikipedia.commons

τὸ «σπιτὰκι τῆς Μέλιας»