Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης

Όσο ζει ο άνθρωπος έχει δικαίωμα
να δίνει πνευματικές εξετάσεις.

Μεταξεταστέος δεν υπάρχει.

Ας αγωνιστούμε να πιάσουμε
έστω την πνευματική βάση,
για να περάσουμε στον παράδεισο,

Καλή χρονιά!

… και στο σχολείο μας
… και στο πνευματικό
Σχολείο του Θεού!

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Προς τη Νίκη
Μηνιαίο Ορθόδοξο Χριστιανικό Νεανικό Περιοδικό
Έτος 61ο- τεύχος 857 – Σεπτέμβριος 2021

Εικόνα: «Η μικρή μαθήτρια» έργο του Georg Meyer Von Bremen από: Pinterest

το «σπιτάκι της Μέλιας»