Σήμερα Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Οι άγιοι μάρτυρες και νοτάριοι Μαρκιανός και Μαρτύριος (25 Οκτωβρίου)

Η αγία Ταβιθά η ελεήμων (25 Οκτωβρίου)

Άγιος Αναστάσιος (25 Οκτωβρίου)

Άγιος Γεώργιος επίσκοπος Αμάστριδος (25 Οκτωβρίου)

Άγιοι Ουαλλέριος και Χρυσάφιος
Άγιος Ουαλλερίνος
Άγιος Σαβίνος
Άγιος Ούαρος «ὁ ἐν Αἰγύπτῳ»
Άγιοι Παππίας, Διόδωρος και Κλαυδιανός
Άγιοι Δύο Μάρτυρες από τη Θράκη
Αγία Χρυσάνθη
Όσιοι Μαρτύριος ο Έγκλειστος και Μαρτύριος ο διάκονος
Άγιοι Φαύστος, Βασίλειος και Λουκιανός
Άγιοι Νικηφόρος και Στέφανος
Άγιοι Φιλάδελφος και Πολύκαρπος
Όσιος Μακάριος επίσκοπος Πάφου της Κύπρου

το «σπιτάκι της Μέλιας»