Σήμερα Σάββατο 12 Μαρτίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Το δια κολλύβων θαύμα του Αγ. Θεοδώρου του Τήρωνος

Ο όσιος πατήρ ημών Θεοφάνης ο Ομολογητής (12 Μαρτίου )

† Μνήμη τοῦ ἁγίου᾿Ααρών, πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ τοῦ θεόπτου Μωϋσῆ (12 Μαρτίου)

Δίκαιος Φινεές (12 Μαρτίου)

Όσιος Γρηγόριος ο Α’ Διάλογος Πάπας Ρώμης
Άγιοι Εννέα Μάρτυρες
Όσιος Συμεών ο Ευλαβής
Άγιος Λαυρέντιος
Άγιος Δημήτριος βασιλεύς της Γεωργίας

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»