Σήμερα Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας “Στῦλος γέγονας Ὀρθοδοξίας.” (18 Ιανουαρίου)

Ἁγία μάρτυς Θεοδούλη (18 Ἰανουαρίου)

Αγία Ξένη
Όσιος Μαρκιανός
Όσιος Εφραίμιος
Όσιος Σιλβανός ο εν Παλαιστίνη ασκήσας
Άγιος Ιωακείμ εκ Βουλγαρίας
Άγιος Μάξιμος Επίσκοπος Ουγγροβλαχίας
Όσιος Αθανάσιος ο διά Χριστόν Σαλός
Όσιος Αθανάσιος εκ Ρωσίας

Επιτρέπονται όλες οι τροφές

το «σπιτάκι της Μέλιας»