Γερόντισσα Σωφρονία

Εἶναι μερικοί πού πνίγονται ἀπό τό ἴδιο τό ἐγώ τους καί νομίζουν ὅτι τούς πνίγουν οἱ ἄλλοι…

Χάνονται μέσα στή μικρότητα τῆς ψυχῆς τους καί προκειμένου νά δικαιολογήσουν τήν ἀποτυχία τους, ψάχνουν ἀφορμές ζωγραφισμένες πάνω στίς ἀθῶες καί ἄδολες κινήσεις τῶν ἄλλων.

Πόσο φοβερό νά λέει κανείς ψέματα στόν ἑαυτό του!

Νά κρυφθεῖ ἀπό τόν ψεύτικο κοινωνικό περίγυρο κανείς εἶναι σχετικά εὔκολο.

Νά γεμίσει μέ ἄτομα γύρω του πολλά καί ὄχι μέ Ἀνθρώπους εἶναι ὅ,τι πιό ἐφικτό.

Τό νά κρυφθεῖ ὅμως κανείς ἀπό τόν ἴδιο τόν Θεό εἶναι ἀδύνατον.

Πίσω ἀπό μιά φυγή κρύβεται πάντοτε ἕνα βροντῶδες «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ!»…

Σέ ὅποιο μέρος τοῦ κόσμου καί νά βρεθοῦμε, ὅποιους ἀνθρώπους καί ἄν ἀλλάξουμε, ἀπό τόν ΕΑΥΤΟ μας δέν θά μπορέσουμε νά ξεφύγουμε ποτέ!

Γερόντισσα Σωφρονία

Ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Μιλάει ἀγγλικά καί ρωσικά. Ποιήτρια, ἀρθρογράφος καί συγγραφέας ποιμαντικῶν ἔργων. («Τό τώρα τοῦ Θεοῦ», «Στῶμεν καλῶς» κ.λπ.). Ἀπό τό 2017 ἔχει ἀναλάβει τήν ἀνασύσταση τῆς ἱστορικῆς μονῆς τῆς Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας. Σήμερα ἡ ἀδελφότητά ἀριθμεῖ 3 μέλη.

Email sofroniasister@gmail.com

Πηγή: ΕΥΧΗ

Εδώ θα βρείτε την σελίδα της Γυναικείας Κοινοβιακής Μονής Ακράτας

Εικόνα από: ussur-nikola.cerkov.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»