Ἱστορίες ἀπό τό Γεροντικό

Ἕνας νεαρός εἶπε στόν ἱερέα:
– Πάτερ, ἐγώ δέν θά ξαναέλθω στήν ἐκκλησία. Ὁ ἱερέας τόν ρώτησε ποιός εἶναι ὁ λόγος. Ὁ νεαρός του ἀπάντησε:

– Ἐδῶ βλέπω μία γυναίκα πού κουτσομπολεύει μίαν ἄλλη. Ὁ ἄλλος δέν διαβάζει καλά καί οἱ χορωδοί μαλώνουν καμιά φορᾶ.

Τήν ὥρα τῆς Λειτουργίας κάποιος ἄλλος ἀσχολεῖται μέ τό κινητό του, γιά νά μήν πῶ γιά τήν ἐγωιστική τους συμπεριφορά ὅταν φεύγουν ἀπό τόν ναό…

Του λέει ὁ ἱερέας:
– Ἔχεις δίκιο.Πρίν ἐγκαταλείψεις ὁριστικά τήν ἐκκλησία, κᾶνε μου σέ παρακαλῶ μία χάρη.

Πάρε αὐτό τό ποτήρι καί κᾶνε τόν κύκλο τοῦ ναοῦ τρεῖς φορές χωρίς νά χύσεις οὔτε μία σταγόνα. Μετά μπορεῖς νά φύγεις.

-Μόνο αὐτό; εἶπε ὁ νεαρός. Ἔκανε τούς τρεῖς γύρους ὅπως ζήτησε ὁ ἱερέας. Ἀφοῦ τελείωσε εἶπε:

– Πάτερ,τό ἔκανα. Ὁ ἱερέας τόν ρώτησε:

– Ὅταν ἔκανες τόν γύρο τοῦ ναοῦ, πρόσεξες κάποιο ἄτομο νά κουτσομπολεύει κάποιον; Εἶδες κάποιον νά ἀσχολεῖται μέ τό κινητό του;

– Ὄχι.

– Ξέρεις γιατί; Ἤσουν συγκεντρωμένος στό ποτήρι γιά νά μήν χύσεις τό νερό. Ἔτσι λοιπόν εἶναι καί στήν ζωή μας.

Ὅταν οἱ καρδιές μας συγκεντρώνονται στόν Χριστό, δέν ἔχουμε χρόνο νά κοιτάξουμε τά λάθη τῶν ἄλλων.

Αὐτοί πού ἐγκαταλείπουν τήν ἐκκλησία ἐξαιτίας τῶν ὑποκριτῶν χριστιανῶν, μέ βεβαιότητα δέν μπῆκαν σέ αὐτήν γιά τόν Χριστό… 

Ἀντιγραφή γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»

Ο ΤΗΡΩΝ
Μηνιαία Ἔκδοση Ι.Ν. Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος
Ἔτος 12ον – Τεῦχος 3ο – Νοέμβριος 2018

Εἰκόνα ἀπό: doxologia.ro

τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»