Τέσσερις αδερφοί μας κοιμήθηκαν:

  • ο π. Παναγιώτης εχθές (για τον οποίο προσευχόμασταν)
  • η Μαρία 42 ετών, σήμερα (αυτοκινητιστικό δυστύχημα)
  • η Χριστίνα, 15 ετών, εχθές (κλικ εδώ)
  • και ο Κωνσταντίνος 50 ετών, πριν λίγες μέρες (καρκίνος)

Ας προσευχηθούμε για την ψυχή τους, αλλά και για τους δικούς τους, να τους ενδυναμώσει ο Κύριος και να αντιμετωπίσουν την απώλεια σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου: 

Οὐ θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ τῶν κεκοιμημένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα. εἰ γὰρ πιστεύομεν ὅτι Ἰησοῦς ἀπέθανε καὶ ἀνέστη, οὕτω καὶ ὁ Θεὸς τοὺς κοιμηθέντας διὰ τοῦ Ἰησοῦ ἄξει σὺν αὐτῷ. [Ά Θεσ. δ΄ 4, 13-14]

...Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν 
καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. 
Ἀμήν.

Καλή ανάσταση
Αιωνία σας η μνήμη

Ας ανάψουμε ένα κεράκι, ας διαβάσουμε λίγο από το ψαλτήρι ή έστω ας πούμε ένα  «Κύριε ελέησον».

Παρακαλώ, ας μην ξεχνάμε και τα υπόλοιπα αδέρφια μας:

κλικ στην ετικέτα

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2018)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (έτους 2017)

Συνοπτική κατάσταση ονομάτων ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ [μέχρι το 2016]

Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΑΥΣ 

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley