(Ο Ιμπραήμ και οι άντρες του συγκλονίζονται από την ανατίναξη της πυριτιδαποθήκης του Μεσολογγίου από τον Καψάλη)

.

Το Μεσολόγγι έπεσε.

Αλλά στην πραγματικότητα νίκησε τον αγέρωχο πορθητή του.

Ομολόγησε ο Ιμπραήμ σε συνομιλία του με το Γάλλο Ναύαρχο Δεριγνύ, δείχνοντας τη χιονισμένη κορυφή του βουνού.

– Όπως λειώνει εκείνο εκεί το χίόνι κάτω από τον ήλιο, έτσι θα έλειωναν τα στρατεύματά μας στους βάλτους του Μεσολογγίου, αν οι πολιορκούμενοι είχαν τροφές για τρεις εβδομάδες ακόμη…

.

 

«Το χάραμα επήρα

του Ήλιου το δρόμο

κρεμώντας τη λύρα

τη δίκαιη στον ώμο

κι απ’ όπου χαράζει

ως όπου βυθά,

τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον

από τούτο το αλωνάκι». 

Διονυσίου Σολωμού (Ελεύθεροι  Πολιορκημένοι, σχεδίασμα Α’)

Τραγουδάει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός, το Μεσολόγγι τη δόξα του, μια δόξα που πήγασε από τη θυσία, μια θυσία που έγινε και έμεινε σύμβολο υπέρτατου πατριωτισμού.

Στα 190 χρόνια από την ιστορική Έξοδο του Μεσολογγίου (1826-2016) η μνήμη του Έλληνα γυρίζει ευγνώμονα στο «αλωνάκι», ευγνώμονα και στοχαστικά:

Τι ένδοξη  η Ιστορία της Πατρίδας μας!

Τι τιμή!

Τι χρέος!

Αντιγραφή για το «σπιτάκι της Μέλιας»

Περιοδικό Προς τη Νίκη

Μηνιαίο Ορθόδοξο Χριστιανικό περιοδικό
Έτος 56ο – Τεύχος 793- Μάρτιος 2016 

Εικόνες: «Η επίθεση του Ιμπραήμ πασά κατά του Μεσολογγίου» έργο του Giuseppe «Mazzola» από: wikimedia.commons Επιμόρφωση Β’ Επιπέδου, Κλάδος Φιλολόγων

violet flower smiley