Εικόνα από:www.diakonima.gr

Απάνω στο Βυζάντιο ήτανε γραμμένος ο λόγος του Παύλου :  » Ο καυχώμενος, εν Κυρίω καυχάσθω » .

Όλες οι καρδιές, από τον βασιλιά ως τον πιο φτωχό καντηλανάφτη ή βαρκάρη, ή στρατιώτη ή ξωχάρη, αυτά τα λόγια είχανε μέσα . Η προσευχή ήτανε η ζωή τους .

Κι η τυπική ακόμα ευσέβεια σε κάποιους αυτοκράτορες ή άρχοντες, δείχνει πως υποταζόντανε στον πνευματικό νόμο της θρησκείας κι εκείνοι που δεν ήτανε σε θέση να τον νιώσουνε και να ευφρανθούνε από τη γλυκύτητα του » ζώντος ύδατος του αλλομένου εις ζωήν αιώνιον ». Ακόμα κι εκείνοι που δε μπορούσανε να νικήσουνε τη φυσική κακία τους, ήτανε ευλαβείς, ένα πράγμα παράδοξο .

Ο Νικηφόρος  Φωκάς έκανε κάθε μέρα την προσευχή του , και στον πόλεμο φορούσε από μέσα, κάτω από τον θώρακά του ένα παλιόρασο του θείου του ασκητή Γεωργίου του εν τω Μαλεώ που είχε αγιάσει, για να τον φυλάγει .

Ο Αλέξιος Κομνηνός όποτε ήτανε να πάγει σε καμμιά εκστρατεία, έβαζε τα πολεμικά σχέδιά του κάτω από την αγία Τράπεζα, κι όλη τη νύχτα προσευχότανε γονατιστός απάνω στα σκαλοπάτια του ιερού, και το πρωί έπαιρνε το σχέδιο που έβγαινε κάτω από το σκέπασμα της αγίας Τράπεζας, γιατί πίστευε πως του το έδινε ο αρχάγγελος Μιχαήλ .

Ο Ιωάννης Τσιμισκής γονάτιζε σαν παιδί μπροστά στην αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφίας παρακαλώντας με δάκρυα να του δώσει ο Θεός έναν άγγελο φύλακα που να τον φωτίζει κατά τον πόλεμο .

Όσο σφίγγεται το Βυζάντιο από τους βαρβάρους, κι όσο η ψυχή υποφέρνει και πονά, τόσο γυρίζει τα μάτια του κατά τον ουρανό .

Ο βασιλιάς Θεόδωρος Δούκας ο Λάσκαρης σύνθεσε τον Μέγα Παρακλητικό  Κανόνα στην Παναγία, που είναι γεμάτος από συντριβή, ταπείνωση και πίστη .

Ο Λέων ο Σοφός εποίησε τα εξαίσια Εωθινά που τα ψέλνουμε στον Όρθρο κάθε Κυριακή κι ο γιος του Κωνσταντίνος φιλοτέχνησε τα Εξαποστειλάρια. Κι άλλοι πολλοί βασιλιάδες ψέλνανε ή υμνογραφούσανε .

Αλλά κι οι ομιλίες που κάνανε στους στρατιώτες και στον λαό, είχανε κι εκείνες ύφος θρησκευτικό κι ήτανε γεμάτες ευλάβεια και πίστη . Ο πικραμένος λόγος που έβγαλε ο τελευταίος αυτοκράτορας του Βυζαντίου, ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος, ήτανε σαν νεκρώσιμο τροπάρι .

Το Βυζάντιο είναι η προεικόνιση απάνω στη γη της βασιλείας των ουρανών , όσο ήτανε δυνατό να πραγματοποιηθεί από την ανθρώπινη ατέλεια μέσα στον κόσμο της φθοράς .

Μυστικά άνθη

 

Πηγή: Εωράκαμεν