Γιάννης Πεγειώτης

Η νηστεία θέλει τέχνη γιε μου… Ελάλεν τζιαι ο παπα Νικόλας για έναν καθηγητήν του που είσιεν αστραγάλια μες τις πούτζιες. Έτσι για λλίην παρηορκάν.

Αμάν εβάλλαμεν έτσι τζιαιρόν οσπρια πας το τραπέζιν ,κουτσια ξερά με τα λάχανά ,λουφκιά με τα λάχανά ή καμμιάν φοράν με τις χωστές τζειντα ωραία χόρτα.

Άμαν έβάλλαμεν φασόλες βραστές δικές μας γιόρκιν της Κύπρου . Επέμπάμεν έναν που τους μιτσιούς που εκουμαντάραν εις τη Συνεργατικήν ή σε κανέναν μπακκάλην.

Να φέρει κανέναν θκυο ρέγγές της κάσιας. Αν μεν έβρισκεν να πκιάει αντζουγιες αλατισμένες του μαστραππά ή τσαρτέλλές της Ελλάδας με το άλας το πασιήν του Αιγαίου πελάγους. Ήταν ουλλά με το βάρός που πουλιούνταν τζιαι στη Δρούσιαν τζιαι στην Λεμεσόν.

Άν με ήταν η μέρα μας τζιαι επρολαββέναν μας τζιαι εφκαιρώναν οι άλλοι την κασιούαν που τες ρέγγές τες καπνιστές τζιαι τους χρωματιστούς γαλάζιους μαστραππάες των τσαρτέλλών τζιαι των αντχούγιών.

Εν είσιεν πρόβλημάν εγόραζεν τρεις σαλμούς μεάλους. Εσάζαμέν τους με τον κρόμμυόν τον κυπριακλον τζιαι το λεμόνιν τους τζιαι είμαστέν αρκόντοι νηστεμένοι. Είσιεν τζιαι κάτι αντζούγιες της Καμήλας οι λεγόμενες.

Τούτη η μάρκά εφκαλλέν τζιαι μερακλήτικά κουτοτσάρτελλά για τη φτωχολογιάν που ξερέν να γιορτάζει το φαίν του Μεσομερκού τζιαι το δείπνόν μερες νηστεμένες ή αρτησιμές.

Ετρωέν ευφρενολυνταν ούλοι με τα λλια τα εύγεστα τζιαι εκάμναν τον σταυρόν τους τζιαι ελαλούσαν Δόξασοι ο Θεός που ταλήθκεια τζιαι που την καρκιάν τους..

ΥΓ.Έφερέν κάτι ρέγγες η Συνεργατική εν μούσκός. Κλομα να τες κατσουρίσεις νάκκον να δείς. Σαλμούς να δεις στο Σπυρήν του Καννή. Ο Γιαννής της Καλλίας έφερεν κουτοτσάρτελλά της Καμήλάς. Με τες φασόλες εν μεζές που τ’αλήθκεια.

ΥΓ.Συγχωράτε μου το ακατάλληλόν της ώρας. Αν σας άνοιξά την όρεξήν προσέχετε νάκκον το στομάσσιν σας. Εν νύχτα.

Πηγή: Νέα Πόλις

το «σπιτάκι της Μέλιας»