Σήμερα Κυριακή 21 Μαρτίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Α΄ Νηστειῶν τῆς Ὀρθοδοξίας «Τό εὕρημα»

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ὁμολογητής (21 Μαρτίου)

Ὅσιος Σεραπίων ἐκ Σιδῶνος (21 Μαρτίου)

Όσιος Βήρυλλος Επίσκοπος Κατάνης (21 Μαρτίου)

Όσιος Σεραφείμ (21 Μαρτίου)

Σύναξη της Παναγιάς της Παντάνασσας στην Σίκινο 

Άγιος Θωμάς Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης
Άγιοι Φιλήμων και Δομνίνος
Αγία Μαρία «ἡ ἐν Πέργῃ»
Άγιος Γεώργιος ο Νεομάρτυρας

Άγιοι Οκτώ εν Φθιώτιδι
Άγιος Γρηγόριος ο ιερομάρτυς
Σύναξις των Φθιωτών Αγίων

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»