Εμμανουήλ Ε. Πούλος
Ιεροψάλτης, Ύδρα

Επειδή τις τελευταίες ημέρες γίνεται -σκόπιμα, κατ’ εμέ- συζήτηση για τη Θεία Κοινωνία και τον κορωνοϊό, έχω ιερά ευθύνη και υποχρέωση, ως Ορθόδοξος Χριστιανός, ως συνειδητό μέλος της Εκκλησίας μας και ως Ιεροψάλτης, να καταθέσω τα παρακάτω:

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, στο Ιερόν Ευαγγέλιον λέει τα εξής: «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον» και «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ» (Κατά Ιωάννην, Κεφ. Στ΄, εδάφια 54 και 56).

Δηλαδή, όποιος μεταλαμβάνει Σώμα και Αίμα Χριστού θα ζήσει στην αιώνια ζωή, αλλά και όποιος μεταλαμβάνει μένει με το Χριστό και ο Χριστός μαζί του.

Μέσα στη Θεία Λειτουργία, ο λειτουργός Ιερεύς επικαλείται το Πανάγιον Πνεύμα που μεταβάλει τον άρτον σε Σώμα και τον οίνον σε Αίμα. Στη Θεία Λειτουργία μεταλαμβάνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού. Γινόμαστε σύσσωμοι και σύναιμοι Χριστού. Γινόμαστε ένα με το Χριστό.

Δεν μεταλαμβάνουμε «κρασάκι» και «ψωμάκι», όπως λένε κάποιοι, αλλά Σώμα και Αίμα Χριστού. Αυτή τη μεγάλη ευλογία και δωρεά, μας την παρέδωσε ο Ίδιος λίγο πριν την εκούσια Σταυρική Θυσία Του και την Ανάστασή Του.

Αν δεν το πιστεύουμε ότι μεταλαμβάνουμε Σώμα και Αίμα Χριστού, τότε δεν είμαστε Χριστιανοί. Και αν αυτό δεν το πιστεύουμε, δεν έχουμε άποψη να μιλάμε για το Μυστήριο των Μυστηρίων που είναι η Θεία Ευχαριστία. Όποιος, λοιπόν, μεταλαμβάνει Χριστό δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.

Κάποιοι άνθρωποι αυτό το διάστημα, προσπαθούν να «δημιουργήσουν κλίμα» εξαιτίας της εξάρσεως του κορωνοϊού. Και προσπαθούν, τάχα, να «προειδοποιήσουν» τον κόσμο για τη μετάδοση του ιού μέσω της Θείας Κοινωνίας. Ουδέν βλασφημότερον!

Εδώ και δύο χλιάδες χρόνια προσφέρεται στην ανθρωπότητα Σώμα και Αίμα Χριστού. Κανείς δεν ασθένησε από τη Θεία Κοινωνία. Όπως πολύ εύστοχα γράφτηκε «από τη Θεία Κοινωνία κολλάς μόνο Χριστό».

Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι αυτές τις «επιφυλάξεις» τις «εκφράζουν» άνθρωποι που όχι μόνο δεν πλησιάζουν στο Ποτήριον της Ζωής για να μεταλάβουν Σώμα και Αίμα Χριστού, αλλά ούτε πατούν το πόδι τους μέσα στην Εκκλησία.

Γιατί ο πιστός άνθρωπος, ο συνειδητά πιστός άνθρωπος που βιώνει την αλήθεια της Πίστεώς μας ξέρει καλά ότι δεν πρόκειται να ασθενήσει αν μεταλαμβάνει. Επομένως, δεν με πείθουν για τις προθέσεις τους να μας «προφυλάξουν» αυτοί οι άνθρωποι. Και σε τελική ανάλυση, δεν έχουμε ανάγκη τις «προτροπές» τους. Ξέρουμε την αλήθεια και την έχουμε με λαμπρά παραδείγματα.

Εδώ να επισημάνω και τα εξής: Κάθε Λειτουργός Ιερεύς μετά τη Θεία Λειτουργία και τη μετάληψη των πιστών, καταλύει, δηλαδή τρώει και πίνει, το περιεχόμενο του Αγίου Ποτηρίου. Με την ίδια λαβίδα (κουταλάκι) που μετέλαβε τους πιστούς τρώει και από το ίδιο Ποτήριο πίνει. Το ίδιο κάνουν και όλοι οι Ιερείς που μεταλαμβάνουν ασθενείς στα Νοσοκομεία ή ετοιμοθανάτους.

Κανένας από αυτούς τους Ιερείς δεν έπαθε ποτέ τίποτα! Ούτε πρόκειται να πάθει! Ούτε οι Ιερείς σε Νοσοκομεία ή Λεπροκομεία, ούτε οι Ιερείς που βρέθηκαν σε δύσκολες περιπτώσεις και μετέλαβαν ασθενείς όπως οι φυματικοί. Θυμηθείτε το παράδειγμα του Ιερέα στη Σπιναλόγκα, Ιερομονάχου Χρυσάνθου, που μεταλάμβανε τους λεπρούς και μετά κατέλυε το υπόλοιπον της Θεία Κοινωνίας.

Το ίδιο έκανε και ο διάδοχός του π. Μελέτιος. Και άλλα πολλά, αμέτρητα, παραδείγματα έχουμε. Όπως έχουμε και πολλές αποκαλύψεις θαυμαστές, καταγεγραμμένες, που άνθρωποι είχαν τέτοια πνευματική κατάσταση ώστε είδαν μπροστά τους Σώμα και Αίμα Χριστού την ώρα της Θείας Λειτουργίας.

Για να τελειώσω… Μην ακούτε φωνές γεμάτες απιστία που «τρομοκρατούν». Από το Άγιο Ποτήριο λαμβάνουμε μόνο Σώμα και Αίμα Χριστού. Και όσοι προσερχόμαστε «μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης», μεταλαμβάνουμε και γινόμαστε ένα με τον Υιό του Θεού.

Ας το γνωρίζουμε όλοι: αν έχεις μέσα σου τον Υιόν, μη φοβάσαι κανέναν ιό.

Πηγή: Ημερολόγιο Αποδημίας

Εικόνα από: slovo-bogoslova.ru

το «σπιτάκι της Μέλιας»