Ματθ. ιε’ 21 – 28

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

 Χαναναία

Καθαρτική φωτιά ἦσαν τά λόγια Του
ποτάμι τίς βρωμιές πού παρασύρει
κάθε ψυχή ζητοῦσε καί τά πόδια Του
γονατιστή μ’ εὐλάβεια νά φιλήσῃ
καί δάκρυ τῆς μετάνοιας της ν’ ἀφίσῃ

Ἔβγαινε ἡ κάθε μιά ἀπ’ τή σπηλιά της
σπηλιά τῆς ἄγνοιας, τῆς ἀπάτης καί τοῦ πόνου
κι’ ἀντίκρυζε Θεάνθρωπο μπροστά της
φυγαδευτή ἀπελπισίας καί τοῦ τρόμου

Ἥλιος λαμπρός ἦσαν τά λόγια τοῦ Κυρίου
καί φάρμακο γιά πολυπόθητη ὑγεία
ἡ δραστική τους Χάρι μ’ ἕνα ντῦμα Μυστηρίου
θαυματουργοῦσε καί μιλοῦσε ἡ Ἱστορία

Ἔτσι στόν πόνο της μιά μάννα Χαναναία
πού ἡ θυγατέρα της δεινά βασανιζόταν
μέ πίστι δυνατή κι’ ἐλπίδα ἀκραία
μπροστά στά πόδια τοῦ Χριστοῦ παρακαλιόταν

Νά διώξῃ ἀπ’ τὸ παιδί της τό δαιμόνιο
νά ξαναδώσῃ τή χαρά ἀπ’ τή χαρά του
να ἀφιερώσῃ τό παιδί της στόν Αἰώνιο
νά γίνῃ ἕνα παιδί ἀπ’ τά παιδιά του.

Πίστευε ὁλόθερμα. Καί τή δοκιμασία
πού σκόπιμα ὁ Κύριος ἐπιτρέπει
ἐνίκησε. Μακρυά ἡ ἀπελπισία
πού καί τήν πίστι μας πολλάκις ἀνατρέπει

Γι’ αὐτό καί ὁ Χριστός μας τήν ἀμείβει
δημόσια τέτοια πίστι ἐπαινῶντας
καί διατάσσει τό δαιμόνιο νά φύγῃ
ἀπ’ τό κορίτσι πού γλυκά χαμογελῶντας
δέν ἤθελε ἀπό κοντά του νά ξεφύγῃ.

Μάννα καί κόρη στό Χριστό σφιχτοδεμένες
Ξέφυγαν κι’ ἀπ’ τήν ψεύτικη λατρεία
καί μέ μιά πίστι καί ἀγάπη ἐνωμένες
ἔγιναν φῶτα στοῦ Χριστοῦ τήν Βασιλεία.

Από τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», 1980 (σελ. 92).

Εἰκόνα ἀπὸ: christianitymalaysia

γιὰ τὸ «σπιτὰκι τῆς  Μέλιας»