άρθρο του δασκάλου Σάββα Ηλιάδη

Λόγω της επικαιρότητος του θέματος και για να ενημερωθεί σωστά και ορθόδοξα ο πιστός λαός της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής, Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, δημοσιεύουμε το παρακάτω κείμενο του αείμνηστου διδασκάλου μας Στέργιου Σάκκου. Του όντως δασκάλου, του οποίου την πνευματική αξία των λόγων, έστω και εκ των υστέρων και εν καιροίς χαλεποίς, μόλις που αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε. Του διδάχου του Ευαγγελίου του Χριστού, που μετάγγισε ευσεβώς τα μηνύματά του επί δεκαετίες σε αμέτρητες ψυχές. Γράφει λοιπόν ο δάσκαλος και, «ακούσατε όρη και βουνοί και τα περίχωρα της οικουμένης»:

«Βεβαίως η Εκκλησία του Χριστού μέσα στον κόσμο είναι μία και δεν χρειαζόταν άλλο όνομα, για να διακρίνεται. Επειδή όμως κατά καιρούς εμφανίστηκαν διάφορες παραχαράξεις της αλήθειας, προσέλαβε και η Εκκλησία διάφορες επωνυμίες, για να διακριθεί από αυτές. Έναντι του αμαρτωλού κόσμου η Εκκλησία επωνομάστηκε αγία. Έναντι των νικολαϊτών και γνωστικών επωνομάσθηκε αποστολική. Έναντι κυρίως των αρειανών και πνευματομάχων διεύρυνε την χρήση της επωνυμίας καθολική. Έναντι των μονοφυσιτών επωνομάσθηκε ορθόδοξη. Επειδή οι παραχαράκτες ονόμασαν τους εαυτούς τους εκκλησίες, αναγκάσθηκε και η Εκκλησία να λάβει επωνυμίες, παρόλο που αυτή είναι η μόνη Εκκλησία. Διότι, όπως ένας είναι ο Χριστός, μία είναι και η Εκκλησία. ‘Εις Κύριος, μία πίστις, εν βάπτισμα» (Εφ. 4,5). Δεν υπάρχουν εκκλησίες, αλλά Εκκλησία. Αυτή μονοπωλεί την Αλήθεια, αυτή μόνη εκπροσωπεί τον Χριστό. Αν τώρα υπάρχουν, όπως υπάρχουν, στον κόσμο ορισμένοι χριστώνυμοι οργανισμοί, πολυπληθέστεροι έστω και καλύτερα οργανωμένοι από την Εκκλησία ή που ενδεχομένως ελάχιστα παρεκκλίνουν από αυτήν, αυτό δεν αφαιρεί από την Εκκλησία την αποκλειστική ιδιότητά της, να είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Και αν ακόμη περιοριστεί σε έναν ελάχιστο αριθμό μελών ένανατι των πολυπληθών χριστωνύμων οργανισμών, δεν παύει και τότε τούτο το μικρό ποίμνιο, εφ` όσον κρατά ορθοδόξως την αλήθεια, να είναι η μία Εκκλησία του Χριστού».

*Ο Στέργιος Σάκκος(+2012) διετέλεσε καθηγητής της Εισαγωγής και Ερμηνείας της Καινής Διαθήκης στη Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Από το βιβλίο: ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ, Εκδόσεις «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ».

Σάββας Ηλιάδης

Δάσκαλος

Κιλκίς, 13-6-2018

Εικόνα από: Με παρρησία

Κείμενα του δασκάλου Σάββα Ηλιάδη ΕΔΩ 

το «σπιτάκι της Μέλιας»

violet flower smiley