You are currently browsing the tag archive for the ‘Ἱερὰ Μητρόπολις Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς’ tag.

Δύο πολὺ διδακτικὰ Θαύματα

Πρωτοπρεσβυτέρου Στεφάνου Κ. Ἀναγνωστοπούλου

῞Ενας συγγενής μου μοῦ διηγήθηκε τὸ ἑξῆς περιστατικό:

Ἕνας φίλος του γιατρός, ὅταν ἦταν μικρός, ὅπως ὅλα τὰ παιδάκια, ποὺ γελᾶνε καὶ μετακινοῦνται ἄσκοπα μέσα στὸν Ναό, χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουν, ἔτσι κι αὐτός, μαζὶ μὲ ἕνα ξαδελφάκι του γελοῦσε καὶ πείραζε τὰ ἄλλα παιδάκια, πότε ἔτρεχε ἀπὸ ἐδῶ καὶ πότε ἔτρεχε ἀπὸ κεῖ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ προσευχὴ γιὰ τοὺς κεκοιμημένους

῏Ηταν στὸ ῞Αγιον Ὄρος, στὴν Μονὴ τοῦ ῾Αγίου Παύλου, ἕνα Γεροντάκι ὀνόματι Κωνστάντιος ἀπὸ τὴν Κεφαλλονιά.

Ἐπίσης, ἦταν κι ἕνα ἄλλο Γεροντάκι, Κεφαλλονίτης κι αὐτός, ἀπὸ τὸ Πυργί, ποὺ λεγόταν Δημήτριος καὶ ἡ μητέρα του Μαρία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Ενα λαμπρὸ ἄστρο τῆς Θηβαΐδος τοῦ Βορρᾶ»

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος τοῦ Σβὶρ γεννήθηκε τὴν 15η ᾿Ιουνίου τοῦ ἔτους 1448, ἑορτὴ τοῦ ῾Αγίου Προφήτου ᾿Αμώς, τοῦ ὁποίου ἔλαβε καὶ τὸ ὄνομα στὸ ἅγιον Βάπτισμα.

῾Ο ῞Αγιος ᾿Αλέξανδρος ἀπετέλεσε ἕναν φάρο τοῦ Μοναχισμοῦ στὰ ἀπρόσιτα δάση τοῦ Ρωσικοῦ Βορρᾶ, ζῶν στὴν κατὰ κόσμον ἀφάνεια, σὲ μία διαφορετική, ὄντως πνευματική, ἱστορικὴ διάστασι, ἀξιώθηκε δὲ ἐκπληκτικῶν δωρεῶν τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Στὴν γυναικεία Μονὴ τοῦ Μεγάλου Παχωμίου στὴν Ταβέννησι ἔζησε ἄλλη μιὰ Μοναχή, ἡ ᾿Ισιδώρα, ποὺ ὑποκρινόταν ὅτι ἦταν τρελλὴ καὶ δαιμονισμένη γιὰ χάρη τοῦ Χριστοῦ.

Τόσο πολὺ τὴ σιχάθηκαν οἱ ἄλλες, ποὺ δὲν ἔτρωγαν μαζί της, πράγμα ποὺ ἡ ἴδια εἶχε διαλέξει.

Τριγύριζε στὴν κουζίνα, ἔκανε κάθε εἴδους ἀγγαρεία καὶ ἦταν, ὅπως λένε, τὸ σφουγγαρόπανο τοῦ Μοναστηριοῦ, ἐφαρμόζοντας στὴν πράξη τὸ ρητό· «῞Οποιος ἀπὸ σᾶς νομίζει πὼς εἶναι σοφὸς μὲ τὰ μέτρα αὐτοῦ τοῦ κόσμου, ἄς γίνει μωρός, γιὰ νὰ γίνει πραγματικὰ σοφός».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΟΣΙΟΣ ΑΛΥΠΙΟΣ

Ο ῞Οσιος ὁ Εἰκονογράφος εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ μυρίπνοα ἄνθη ποὺ ἄνθισαν στὴν περίφημη Λαύρα τῶν Σπηλαίων στὸ Κίεβο τῆς Ρωσίας.

῎Εζησε μὲ φιλοπονία, ἀρετὴ καὶ ἀκρίβεια τὴν μοναχική του ζωὴ καὶ διεκρίθη γιὰ τὴν ταπεινοφροσύνη του, τὴν ἀπροσπάθεια καὶ τὴν ὑπομονή, ἀξιώθηκε δὲ νὰ χειροτονηθῆ καὶ νὰ γίνη καὶ Πνευματικός.

Στὸν ψυχωφελῆ βίο του ἀναφέρονται διάφορα ἐκπληκτικὰ θαύματα ποὺ ἐπετέλεσε εὑρισκόμενος ἀκόμη στὴν ζωή, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δημοσιεύουμε ἕνα, τὸ ὁποῖο ἀφ᾿ ἑνὸς εἶναι ἐπίκαιρο, λόγῳ τῆς ῾Εορτῆς τῆς Παναγίας μας, ἀφ᾿ ἑτέρου ἀποδεικνύει πόσο εὐάρεστη στὸν Θεὸ εἶναι ἡ ἱερὰ τέχνη τῆς ῾Αγιογραφίας, ἀλλὰ καὶ τρίτον ἀποτελεῖ μία θεόθεν βεβαίωσι καὶ ἐπευλόγησι τῆς μεγάλης Θεομητωρικῆς ῾Εορτῆς τῆς Πανσέπτου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς Οὐρανοὺς Μεταστάσεως τῆς ῾Υπερευλογημένης Θεοτόκου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι