You are currently browsing the tag archive for the ‘Ἱερός Ναός Ἁγίας Ἄννης Κατερίνης’ tag.

Ἔλεγε ὁ ἀββᾶς Ἡσαΐας ὅτι, «ἂν θέλει ὁ Θεὸς νὰ δείξει τὸ ἔλεός Του σὲ μιὰ ψυχὴ κι αὐτὴ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν κανονικὴ πορεία καὶ δὲν δέχεται, ἀλλὰ κάνει τὸ θέλημά της, ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς νὰ πάθει ἐκεῖνα ποὺ δὲν θέλει, ὥστε μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο νὰ Τὸν ἐπιζητήσει».

Τὸν ἴδιον τὸν ρώτησαν τί εἶναι φιλαργυρία καὶ ἀπάντησε: «Τὸ νὰ μὴν ἐμπιστεύεσαι στὸν Θεὸ ὅτι ἔχει τὴ φροντίδα σου, νὰ μὴν ἐλπίζεις ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ θέλεις νὰ φαίνεσαι σπουδαῖος».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Ὧρες μυστηρίου καί ἀγάπης.
Ὧρες εἰλικρίνειας καί συμφιλιώσεως μέ τόν Θεό.Ὧρες φωτισμοῦ καί κάθαρσης,εἰρήνης καί ἐλευθερίας!…»

Φυλακές ἀνδρῶν… Σάββατο πρωί… Στόν ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Ἐλευθερίου, ἡ θεία Λειτουργία τελείωσε. Πόση θερμή προσευχή ἔγινε καί σήμερα στόν Λυτρωτή, γιά νά ἀνοίξουν τά σίδερα τῶν φυλακῶν, γιά νά σπάσουν τά σίδερα τῶν παθῶν, γιά νά ἔρθει ἡ πολυπόθητη ἐλευθερία στούς κρατουμένους… Μήν ἀργεῖς, Κύριε…

Ἀπό τά μεγάφωνα τοῦ Σωφρονιστηρίου ἀναγγέλλεται: «Ἦρθαν οἱ Ἱεροκήρυκες. Ὅποιος κρατούμενος ἐπιθυμεῖ, ἄς κατέβει γρήγορα στό Ναό…».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

*Ἕντεκα χρόνια συμπληρώνονται τήν 1η Ἰουλίου ἀπό τήν ἐκδημία – μετάβαση «ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω» τοῦ μακαριστοῦ Γέροντα Ἰωσήφ τοῦ Βατοπαιδινοῦ.

Σέ πολλά συναξάρια διαβάζουμε καί αὐτό· «ἐάν θέλετε νά μέ καλεῖτε πατέρα, μιμηθεῖτε τό βῖο καί τίς πράξεις μου».

Ἐάν ὅμως δέν μποροῦμε νά τον μιμηθοῦμε, τουλάχιστον ἄς θυμηθοῦμε τούς λόγους παρακλήσεως καί ἀγάπης, τίς συμβουλές, τούς κόπους, τίς προσπάθειες, τήν ἀνοχή καί ἀπέραντη ὑπομονή του καί κυρίως «τά σπλάχνα τῶν οἰκτιρμῶν» καί τήν φιλανθρωπία του, τό σεβασμό τῆς ἐλευθερίας καί τῆς προσωπικότητας τοῦ καθενός μας στό δρόμο πρός τήν θέωση καί τή μεταμόρφωσή μας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τῆς Γκάϊλα Νόμπλ (Gaila Noble)

Μετάφραση ἀπό κάποιο φόρουμ πρώην Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ)

Φίλοι μου γειά σας,
Ἐσεῖς μπορεῖ νά μή μέ θυμάστε, ἀλλά ἐγώ σᾶς γνωρίζω πολύ καλά.

Σᾶς συνάντησα πολύ καιρό πρίν ὅταν ἤρθατε στό σπίτι μου μέ τά χαμογελαστά σας πρόσωπα, τά εὔτακτα ροῦχα σας, τήν ἤρεμη φωνή καί τήν περιποιημένη Ἁγία Γραφή κάτω ἀπό τό μπράτσο σας.

Μοῦ ἀφηγηθήκατε πολλές ὄμορφες ἱστορίες γιά ἕνα «ἐπίγειο παράδεισο» καί ἕνα «δίκαιο σύστημα» πού θά ἐγκαθιδρυόταν σύντομα. Μέ σαγηνεύσατε. Σᾶς ἄκουσα καί σᾶς ἄφησα νά μοῦ διδάξετε τό δικό σας εἶδος Χριστιανικῆς ἀξιοπρέπειας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τὸν Σεπτέµβριο κάποιου ἔτους στὸ ὀγκολογικὸ τµῆµα τοῦ Πανεπιστηµιακοῦ Νοσοκοµείου τοῦ Ρίου ἐπικρατεῖ µεγάλη ἀναστάτωση. Ὁ µικρὸς ∆ηµητράκης ζητοῦσε ἐπειγόντως τὸν ἱερέα τοῦ Νοσοκοµείου. Ἤθελε ὁπωσδήποτε νὰ κοινωνήσει.

Ἦταν 13 ἐτῶν. Ἐνάµιση περίπου χρόνο βρισκόταν στὴν συγκεκριµένη κλινική. Ἕνας µικρὸς πονοκέφαλος τὸν ὁδήγησε ἐκεῖ. Οἱ γιατροὶ διέγνωσαν καρκίνο τοῦ ἐγκεφάλου. Ἡ καταγωγή του ἦταν ἀπὸ τὸ Φίερι τῆς Ἀλβανίας. Οἱ γονεῖς του ἀβάπτιστοι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀθανάσιος Ζάχος, Θεολόγος

Ὁ ἔνδοξος καί πανεύφημος ἀπόστολος Ἀνδρέας καταγόταν ἀπό τήν πόλη Βηθσαϊδά τῆς Γαλιλαίας.

Ἦταν γιός κάποιου Ἑβραίου πού ὀνομαζόταν Ἰωνάς καί ἀδελφός τοῦ κορυφαίου τῶν μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ  ἀποστόλου Πέτρου.

Ἦταν πρίν μαθητής τοῦ Προδρόμου καί Βαπτιστῆ Ἰωάννη.

Μόλις ἄκουσε ἀπό τό διδάσκαλό του τό «ἴδε ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ» (Ἰωάν. Α΄ 29) τόν ὁποῖο καί ἔδειχνε μέ τό δάκτυλό του, τόν ἐγκατέλειψε καί ἀκολούθησε τό Χριστό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Νικολάου Ἀχρίδος

Μά ἡ πνευματική ζωή εἶναι ἡ πραγματική ζωή. Ὅλα τ’ ἄλλα εἶναι πράγματα.Πράγμα εἶναι τό σῶμα μας, χῶμα δανεισμένο ἀπό τήν γῆ.

Χῶμα, νερό, φωτιά, ἀέρας – ἀπ’ αὐτά τά τέσσερα στοιχεῖα εἶναι κτισμένο τό ἀνθρώπινο σῶμα.Κτισμένο τόσο ἐπιδέξια καί θαυμαστά πού δέν γίνεται νά ἐκφρασθεῖ καί νά περιγραφεῖ.

Μά ὅμως τό σῶμα εἶναι μόνο ἕνα πράγμα, δέν εἶναι ἡ ζωή· εἶναι ἡ ἅμαξα, δέν εἶναι ὁ ταξιδιώτης· εἶναι τό κλουβί, δέν εἶναι τό πτηνό.Τι εἶναι τότε ἡ ζωή;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Τό χειρότερο πράγμα γιά τούς ἀνθρώπους εἶναι ὁ θάνατος: τό νά γίνω λάσπη, νά μεταβληθῶ σέ σκουλήκια, σέ πηλό!

Ἀξίζει τάχα νά εἶναι κανείς ἄνθρωπος; Γιατί νά σέ ἀγαπήσω, Θεέ μου, ἀφοῦ αὔριο θά μεταβληθῶ σέ σκουλήκια καί πηλό;

Νά, ὅμως, πού ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός σέ σώζει ἀπό τόν θάνατο διά τῆς Ἀναστάσεώς Του, ἐξασφαλίζει τήν αἰώνιο ζωή γιά τήν ψυχή σου καί τό σῶμα, ὅταν ἐκεῖνο θά ἀναστηθεῖ λαμπερό καί θά ἐνωθεῖ μέ τήν ψυχή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Διονύσιος Γκόλιας

Τό Σάββατο 28 Αὐγούστου 2010 κάλεσε ὁ Κύριος κοντά Του τόν Σεβ. πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό Αὐγουστίνο Καντιώτη. Ἄφησε τόν μάταιο κόσμο σέ ἡλικία 104 ἐτῶν.

Ὁ ἀείμνηστος γέροντας γεννήθηκε στίς Λεῦκες Πάρου στίς 20 Ἀπριλίου τοῦ 1907. Διάκονος χειροτονήθηκε τό 1935 καί Πρεσβύτερος τό 1942.

Ὑπηρέτησε ὡς Πρωτοσύγκελος στή Μητρόπολη Αἰτωλίας, ὡς στρατιωτικός ἱερέας καί ὡς Ἱεροκήρυκας στήν Ἀθήνα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀθανασίου Μπλάτζα, θεολόγου

Τόν μήνα Αὔγουστο ἡ ἐκκλησία μας τιμᾶ καί ἑορτάζει τήν Παναγία, τήν μητέρα τοῦ Θεοῦ καί κοινή μητέρα ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ γιορτή τῆς Παναγίας, θεωρεῖται ἀπό τίς κορυφαῖες τῆς Χριστιανοσύνης, ἐνῶ ἡ προετοιμασία τῶν πιστῶν, πού ἀρχίζει ἀπό τήν 1η Αὐγούστου μέ τή νηστεία, διαρκεῖ 15 ἡμέρες, μέχρι τόν Δεκαπενταύγουστο.

Ἐκτός ὅμως ἀπό τή νηστεία, στίς ἐκκλησίες ψάλλονται καθημερινά οἱ παρακλητικοί κανόνες. Διακρίνονται σέ Μικρό καί Μεγάλο Παρακλητικό Κανόνα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι