You are currently browsing the tag archive for the ‘Ἔκδοσις Ἱεράς Μητροπόλεως Λαγκαδᾶ Λητῆς καί Ρεντίνης’ tag.

Ἡ Ἁγία Κυράννα γεννήθηκε στήν Ἀβυσσώκα τῆς Θεσσαλονίκης, σημερινή Ὄσσα, τῆς ἐπαρχίας Λαγκαδᾶ. 

Ἡ ὀμορφιά τῆς ψυχῆς της συμβάδιζε μέ τήν ἐξωτερική της ὡραιότητα, ἀφοῦ ἦταν προικισμένη μέ τίς ἀρετές τῆς σεμνότητος καί τῆς σωφροσύνης. Ἔτσι περνοῦσε τή ζωή της κοντά στούς γονεῖς της.

Ὁ μισόκαλος, ὅμως, διάβολος τή φθόνησε γιά τήν ἁγνότητά της καί, ἀφοῦ δέν μπόρεσε μέ πονηρούς λογισμούς καί ἁμαρτωλές σκέψεις νά τήν παρασύρῃ στό κακό καί νά τήν μεταβάλῃ σέ ὄργανό του, βρῆκε ἄλλο τρόπο νά ταράξῃ τήν εὐτυχία τῶν δικῶν της καί τή γαλήνη τῆς νεανικῆς καί πεντακάθαρης ψυχῆς της.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τοῦ Τρύφωνα Τσομπάνη

Εἶχον παρέλθει περί τά τριάκοντα ἔτη, ὅτε τό πρῶτον ἐπεσκέφθην τήν Χωρούδαν, μικράν καί ἐγκαταλελειμμένην ἐκ τῶν κατοίκων της πολίχνην τῆς ἐπαρχίας μας, κειμένην βορειοανατολικῶς τοῦ Λαγκαδᾶ, ἐπί τοῦ ὄρους Βερτίσκου, εἰς μίαν καταπληκτικήν τοποθεσίαν, ἐντός τοῦ δασώδους τῆς περιοχῆς, καί μίαν διαδρομήν ἰδιαιτέρου κάλλους, ὅπου ὁ φιδωτός χωμάτινος δρόμος, θυμίζει τάς ἐν Ἁγίῳ Ὄρει διαδρομάς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Ἀρχιμ. Νικοδήμου Ἀ. Σκρέττα

Παγιδευόμενοι συχνά στόν ἀγχωτικό καί πνιγηρό κοσμικό περίγυρο τῆς καθημερινότητας εἶναι σχεδόν ἀδύνατο τά μάτια μας νά δοῦν πέρα ἀπό τά ὅρια πού θέτει ἡ αὐτάρεσκη καί αὐτάρκης ἀλαζονεία μας.

Τά ὅρια τῆς φύσεώς μας καταντοῦν νά ταυτίζονται μέ τήν κάλυψη τῶν καταναλωτικῶν ἀναγκῶν μας. Ἐξαντλοῦνται στήν ὑλομανική καθημερινή διαχείριση τῆς ἀπόλαυσης, τῆς ἄνεσης, τῆς ἡδονῆς, τοῦ πλουτισμοῦ, τῆς ἀναγνώρισης , τῆς «καταξίωσης».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εικόνα του βούλγαρου αγιογράφου Zahari Zograf (1810 – 1853 μ.Χ.) που βρίσκετε στο μοναστήρι Troyan (1848 μ.Χ.)

Τοῦ Μιχαήλ Γ. Τρίτου Καθηγητοῦ Α.Π.Θ. Κοσμήτορος Θεολογικῆς Σχολῆς

Οἱ φωτιστές τῶν Σλάβων, Θεσσαλονικεῖς ἱεραπόστολοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, τῶν ὁποίων τή μνήμη γιορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας τήν 11ην Μαΐου, εἶναι οἱ κατεξοχήν ἐκφραστές τοῦ ὑπερεθνικοῦ, ὑπερφυλετικοῦ καί οἰκουμενικοῦ πνεύματος τῆς Ὀρθοδοξίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τρύφωνος Τσομπάνη Λέκτορος Α.Π.Θ.

Μὲ τὸν εἰκονογραφικὸ διακοσµο, ὁ ναὸς γίνεται ὁ ἴδιος µία λειτουργία ποὺ φανερώνει τὸν Χριστὸ στὴ λειτουργικὴ – µυστηριακή Του παρουσία. Μέ τὴ βοήθεια τῆς τέχνης, µέσα ἀπὸ τὰ χρώµατα καὶ τὰ σχήµατα χαράσσεται ὁ δρόµος πρὸς τὰ ἔσχατα, πρὸς τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Οἱ εἰκόνες ἔρχονται ὡς ὁδοδεῖκτες αὐτῆς τῆς πορείας, γιὰ νὰ συνεργήσουν στὴν κατὰ Θεὸν ἀγωγή µας καὶ νὰ βοηθήσουν στὸ φτάσιµο αὐτοῦ του σταυροαναστάσιµου δρόµου. Οἱ εἰκόνες ἀποτελοῦν τὰ εἰκαστικὰ ὑποµνήµατα τῆς θεολογίας καὶ στέκονται ἰσάξια δίπλα στὰ κείµενα τῶν µεγάλων Πατέρων καὶ διδασκάλων τῆς πίστης µας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι