You are currently browsing the tag archive for the ‘Ύψωση του Τιμίου Σταυρού’ tag.

Σε κάποιο χωριὸ τῆς Ἰβηρίας/Γεωργίας ζοῦσε ἕνας ἁπλοϊκὸς ἄνθρωπος μὲ τὸ ὄνομα Θεόδωρος, τὸν ὁποῖον ὅλοι θεωροῦσαν ἀνόητο ἀκόμη καὶ τρελλό. Δὲν πήγαινε ποτὲ στὴν Ἐκκλησία, δὲν φαινόταν ὅμως νὰ ἔχη ἄλλα ἐλαττώματα.

Κάποτε, τὴν ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, κατὰ τὴν ὁποία πλῆθος πιστῶν συνάγεται στοὺς Ναοὺς γιὰ νὰ προσκυνήση τὸ πάντιμο Ξύλο, σκέφθηκε ὁ Θεόδωρος: «Σήμερα θὰ πάω στὴν Ἐκκλησία, γιὰ νὰ ἰδῶ τοὐλάχιστον μία φορὰ στὴν ζωή μου, τί κάνουν ἐκεῖ».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π.Θεμιστοκλής Μουρτζανός

Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να ανέβει στο Σταυρό. Το είπε ο Ίδιος τις παραμονές του πάθους Του. Προσευχόμενος στον Πατέρα Του λέει: «Πάτερ, σώσόν με εκ της ώρας ταύτης . αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην» (Ιωάν. 12, 27). Ήρθε στον κόσμο για να περάσει την ώρα της οδύνης. Αυτή η ώρα όμως ήταν ταυτόχρονα και ώρα δόξας.

Γι’ αυτό και ο Χριστός λέει: «Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα». Και έρχεται η φωνή από τον ουρανό: «Και εδόξασα και πάλιν δοξάσω» (Ιωάν. 12, 28). Ο Σταυρός του Κυρίου ήταν λοιπόν ο σκοπός της παρουσίας του Χριστού στον κόσμο, η γεύση της οδύνης ήταν το αποκορύφωμα της αγάπης Του προς τους ανθρώπους, και στον Σταυρό πάνω δοξάστηκε το όνομα του Θεού Πατρός.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
(Ἐκ τοῦ 59ου τόμου τῆς ἐκδόσεως Migne)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Πᾶσα μέν ἡ ἀπό τῶν χειρόνων ἐπί τά κρείττονα μεταβολή μεγίστην χαράν καί εὐφροσύνην τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων κατεργάζεται· πέφυκε γάρ ἡ ἀνθρωπίνη φύσις, τῶν κρειττόνων ὀρεγομένη ἀεί, σπεύδειν ἐπί τήν τῶν βελτιόνων κατάληψιν. Οὕτω γοῦν, ἡδεῖα τοῖς πλέουσιν ἡ ἐκ χειμῶνος εἰς εὐδίαν καί γαλήνην μετάβασις· ἡδεῖα δέ καί τοῖς ὁδοπόροις, ἡ ἐκ καμάτου ἐπ’ ἀνάπαυσιν ἡσυχία· ἡδεῖα δέ καί τοῖς λυπουμένοις, ἡ ἐκ κατηφείας εἰς εὐφροσύνην μετάθεσις· ἡδυτέρα δέ καί τοῖς νοσοῦσιν ἡ ἐξ ἀσθενείας εἰς ὑγίειαν καί εὐρωστίαν ἀνάληψις· ἡδεῖα δέ καί τοῖς πολεμίοις ἡ ἀπό ἔχθρας εἰς φιλίαν καί εἰρήνην βεβαίωσις· ἡδυτέρα δέ καί ἡ ἀπό τοῦ σκότους καί τῆς νυκτός εἰς τήν ἡμέραν μετάπτωσις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσι τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίοῦ Σταυροῦ, (Ιωάν. ιθ’.6–30), ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ», (1980) (σελ. 502 – 504)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὅλοι οἱ λαοί ἔχουν τά σύμβολά τους: θρησκευτικά, ἀλλά καί ἐθνικά. Αὐτά τά σύμβολα φανερώνουν τόν ἐσώτατο πόθο τῆς ψυχῆς για λυτρωμό καί διατήρησι τῶν ἀρρήκτων θρησκευτικῶν, ἠθικῶν, κοινωνικῶν καί ἐθνικῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων χάριν ἁρμονικῆς συμβιώσεως με μιάν ὁμολογία πίστεως.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ὁ Μωυσῆς καὶ ὁ ἀδελφός του Ἀαρών, φορητὴ εἰκόνα, Ἱ. Μονὴ Ἁγίας Αἰκατερίνης Σινᾶ.

άβδος εἰς τύπον τοῦ μυστηρίου παραλαμβάνεται· τῷ βλαστῷ γὰρ προκρίνει τὸν ἱερέα, τῇ στειρευούσῃ δὲ πρώην, Ἐκκλησία νῦν ἐξήνθησε, ξύλον Σταυροῦ, εἰς κράτος καὶ στερέωμα.

Τὸ ραβδὶ (τοῦ Ἀαρὼν) γίνεται προτύπωση τοῦ μυστηρίου τοῦ Σταυροῦ, γιατὶ μὲ τὴν (παράδοξη) βλάστησή του διάλεξε τὸν ἱερέα. Καὶ στὴν Ἐκκλησία (τὼν Ἐθνῶν), ποὺ ἦταν προηγουμένως στείρα καὶ ἄγονη, τώρα βλάστησε τὸ ξύλο τοῦ Σταυροῦ, γιὰ νὰ ἀποτελεῖ τὴ δύναμη καὶ τὸ στερέωμά της.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ένα αυτόπτης μάρτυρας

Αρκετές νοικοκυρές πιστές στην παράδοση, που ακόμα ζυμώνουν στο σπίτι τους συνεχίζουν να συντηρούν ένα ευλογημένο έθιμο που είναι ταυτόχρονα και ένα θαύμα. Αυτό γίνεται δύο φορές το χρόνο.

Στη γιορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού 14 Σεμπτεβρίου και την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών, δηλαδή της Σταυροπροσκυνήσεως. Ποιο είναι αυτό; Η παρασκευή νέου προζυμιού.

Πώς γίνεται αυτή;

Παίρνουν οι νοικοκυρές ένα κλαδί βασιλικό από τα χέρια του ιερέα. Σ’ ένα δοχείο βάζουν λίγο χλιαρό νερό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

%ce%b7-%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b8%ce%b5%ce%bf%cf%85

του Αρχιμ. Δανιήλ Γ. Αεράκη

Σήμερα εορτάζει η σημαία μας. Η σημαία είναι το σύμβολο ενός κράτους. Και το κράτος του Θεού έχει το σύμβολο του.

Είναι ο Σταυρός. Όλα τα σύμβολα έρχονται και παρέρχονται. Ο Σταυρός παραμένει αιώνιος.

Αν θέλουμε να σχηματίσουμε τη λέξη αγάπη μ’ ένα σύμβολο, αυτό είναι ο Σταυρός. Στις αρχαίες κατακόμβες υπήρχαν διάφορα σύμβολα.

Το πλοίο συμβόλιζε την Εκκλησία. Η άγκυρα την ελπίδα.

Ο βοσκός με το αρνάκι στον ώμο τον Καλό Ποιμένα. Και ο Σταυρός συμβόλιζε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

του π. Δημητρίου Μπόκου

Ὅταν ὁ λειτουργὸς τοῦ Θεοῦ κάνει τὴν προετοιμασία τῆς Θείας Λειτουργίας, ἀρχίζει τὴν ἀκολουθία τῆς Προθέσεως ἢ Προσκομιδῆς μὲ μία χαρακτηριστικὴ κίνηση: Ὑψώνει τὸ πρόσφορο μὲ τὴν ἁγία λόγχη μέχρι τὸ μέτωπό του καὶ λέγει τὸ τροπάριο: Ἐξηγόρασας ἡμᾶς ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου τῷ τιμίῳ σου αἵματι· τῷ Σταυρῷ προσηλωθεὶς καὶ τῇ λόγχῃ κεντηθείς, τὴν ἀθανασίαν ἐπήγασας ἀνθρώποις, Σωτὴρ ἡμῶν, δόξα σοι. Κατόπιν, χαράσσοντας μὲ τὸ πρόσφορο στὸν ἀέρα τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, λέγει: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν… Θυμᾶται ὅτι καθετὶ καλὸ στὸν κόσμο καὶ κυρίως ἡ ἀθανασία πηγάζει ἀπὸ τὴν “προσήλωση”, τὸ κάρφωμα τοῦ Χριστοῦ στὸν Σταυρό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης

Ἐάν δέν ἦτο ὁ Σταυρός, δέν θά ἤρχετο ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς· καί ἐάν ὁ Χριστός δέν ἤρχετο, δέν θά ὑπῆρχε ἡ Παρθένος. Καί ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ Παρθένος, οὔτε Γέννησις Χριστοῦ δευτέρα θά ὑφίστατο.

Δέν θά συνανεστρέφετο ὁ Θεός ἀνάμεσα στούς ἀν θρώπους· δέν θά ὑπῆρχε τόκος, οὔτε φάτνη, οὔτε σπάργανα, οὔτε ὀκταήμερος περιτομή, οὔτε ὑποταγή εἰς τούς γονεῖς Του, οὔτε αὔξησις ἡλικίας, οὔτε αὔξησις σώματος, οὔτε φανέρωσις Αὐτοῦ, οὔτε βάπτισμα, οὔτε θαύματα, οὔτε ὁ προδότης Ἰούδας, οὔτε ἡ δίκη τοῦ Πιλάτου, οὔτε τό θράσος τῶν Ἰουδαίων πού ζητοῦσαν ἐπιμόνως νά σταυρώσουν τόν Ἀθῷον.

Καί ἐάν δέν ὑπῆρχε Σταυρός, δέν θά συνετρίβετο ὁ θάνατος, δέν θά ἐγυμνοῦτο ὁ ᾅδης, δέν θά ἐνεκρώνετο τό πονηρό φίδι, ὁ διάβολος. Δι᾿ αὐτό εἶναι πολύ μεγάλο καί τίμιο πρᾶγμα ὁ Σταυρός.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι