You are currently browsing the tag archive for the ‘ΦΙΛΟΙ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ «Ο ΟΝΗΣΙΜΟΣ»’ tag.

Πρίν πολλά χρόνια καί μετά τή λήξη τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ, σέ κάποιο χωριό ἔγινε ἕνας φόνος γιά πολιτικούς λόγους.

Κατηγορήθηκε, λοιπόν, κάποιος χωριανός, ὀνόματι Πέτρος Γ. καί μέ τίς μαρτυρίες 5 συγχωριανῶν  τοῦ καταδικάστηκε σέ 30 χρόνια φυλάκιση στίς ἀγροτικές φυλακές.

Μέρα-νύχτα ὅμως διαλαλοῦσε ὅτι ἦταν ἀθῶος. Στίς φυλακές αὐτές πήγαινε 1 φορά τό μήνα ἕνας εὐλαβέστατος ἱερέας. Λειτουργοῦσε στό ἐκκλησάκι τῶν φυλακῶν καί μετά δεχόταν γιά ἐξομολόγηση ὅσους ἐκ τῶν φυλακισμένων τό ἐπιθυμοῦσαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κάποτε ὅταν ἤμουν μόλις δεκαπέντε χρονῶν, διηγεῖται ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἐλεήμων, εἶδα μιά νύχτα στόν ὕπνο μου μιά ὡραιοτάτη κοπέλα, τόσο πανέμορφη πού δέν μπορῶ νά περιγράψω τήν ὀμορφιά της.

Μέ πλησίασε καί μέ ξύπνησε. Τήν ξαναβλέπω κοντά μου. Ἔλαμπε ὁλόκληρη ἀπό ἕνα ὡραιότατο παράδοξο φῶς. Δέν ἦταν ὄνειρο, ἦταν μιά ζωντανή πραγματικότητα.

– Ποιά εἶσαι, τή ρωτάω. Ἀπό ποῦ ἔρχεσαι, τί θέλεις;

Μοῦ χαμογέλασε καί μέ πολύ γλυκειά φωνή μοῦ εἶπε: Εἶμαι ἡ εὐσπλαχνία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγάπη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κάποτε ἕνας ναυτικός βρέθηκε ναυαγός σ’ ἕνα ἀκατοίκητο τροπικό νησί μόνος κι ἔρημος.

Μέ πολλούς κόπους, χωρίς ἐργαλεῖα, ἐργαζόμενος μόνο μέ τά χέρια του,κατάφερε νά φτιάξει μιά ξύλινη καλύβα για νά μπορέσει νά προστατευτεῖ κατά τήν περίοδο τῶν βροχῶν.

Πράγματι εἶχε μόλις τελειώσει τήν καλύβα ὅταν ἄρχισε νά βρέχει ἀσταμάτητα.

Ὅμως τήν δεύτερη κιόλας μέρα ἕνας κεραυνός ἔκαψε τήν καλύβα του καί τήν ἔκανε στάχτη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Anthony Bloom

Ὁ Θεός εἶναι πολυεύσπλαχνος. Δέν ἔρχεται πρόωρα, παράκαιρα.

Μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά κρίνουμε τόν ἑαυτό μας, νά καταλάβουμε ὁρισμένα πράγματα καί νά μήν ἐπιζητοῦμε νά μᾶς ἐμφανιστεῖ σέ στιγμές πού ἡ παρουσία Του θά σήμαινε καταδίκη γιά μᾶς.

Θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα πάνω σ’ αὐτό. Πρίν πολλά χρόνια ἦρθε κάποιος νά μέ δεῖ.

Μοῦ ζήτησε νά τοῦ δείξω τό Θεό, τοῦ εἶπα ὅτι δέν μποροῦσα νά τό κάνω, ἀλλά πρόσθεσα ὅτι, ἀκόμα καί νά μποροῦσα, αὐτός δέν θά δυνατό νά ἀτενίσει τό Θεό, σκέφτηκα πώς γιά νά συναντήσει κανείς τό Θεό πρέπει νά ἔχει κάτι κοινό μαζί Του, κάτι πού δίνει μάτια νά δεῖ καί νοῦ νά κατανοήσει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ske0s

τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Γράφεις ὅτι καταστράφηκες. Οἱ φίλοι σέ ἐγκατέλειψαν. Οἱ μέν ἀποστρέφουν τήν κεφαλή τους ἀπό σένα, οἱ δέ σέ κοροϊδεύουν. Μόνο ἡ πίστη στόν Θεό σέ κρατᾶ, γιά νά μήν τρελαθεῖς ἤ νά μήν κάνεις κακό στόν ἑαυτό σου. Ἔτσι γράφεις.

Καταστράφηκε ἡ περιουσία σου, δέν καταστράφηκες ἐσύ. Κατεστραμμένος ἔμπορος δέν σημαίνει καί κατεστραμμένος ἄνθρωπος. Ὁ πλοῦτος δέν γεννήθηκε μαζί σου· στόν δρόμο τῆς ζωῆς τόν ἀπέκτησες καί στό τέλος τῆς ζωῆς πρέπει νά ἀποκολληθεῖς ἀπ’ αὐτόν.

Ἀλλά ἐπειδή ὁ πλοῦτος ἀποκολλήθηκε ἀπό σένα πρίν ἀπό τό τέλος τῆς ζωῆς σου, αὐτό σέ πικραίνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΗ ΠΙΣΤΗΣ

Φώτης Κόντογλου

Oἱ ἄνθρωποι ἔχουν στήν καρδιά τους μεγάλο φόβο μήπως ἀπομείνουν ἀπροστάτευτοι καί φτωχοί στή ζωή τους, καί γιά τοῦτο, ὁ νοῦς κι’ ὁ λογισμός τούς εἶναι στό νά μαζέψουν χρήματα ἤ νά ἀποχτήσουν κτήματα κι’ ἄλλα πλούτη, γιά νά τά ’χουνε στήν ἀνάγκη τους.

Καί καλά γιά ἐκείνους πού δέν πιστεύουν στόν Θεό, καί κρεμοῦνε τήν ἐλπίδα τους στά χρήματα καί στ’ ἄλλα πλούτη.

Ἀλλά τί νά πεῖ κανένας γιά ἐκείνους πού λέγονται χριστιανοί, πού πᾶνε στήν ἐκκλησία καί παρακαλοῦνε τόν Θεό νά τούς βοηθήσει στή ζωή καί πού λένε πώς ἔχουνε τήν ἐλπίδα τους στόν Χριστό, στήν Παναγία καί στούς Ἁγίους, κι’ ἀπό τήν ἄλλη μεριά εἶναι φιλάργυροι, δέν δίνουνε τίποτα στ’ ἀδέρφια τους, τούς φτωχούς, κι’ ὁλοένα μαζεύουνε χρήματα καί πλούτη;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

Δέν γνωρίζεις, ἄνθρωπε, ὅτι γυμνός ἐξῆλθες ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητρός σου, καί πάλι γυμνός θά ἀπέλθῃς ἀπό αὐτό τόν κόσμο;

Ποῦ, λοιπόν, βρῆκες τά ἀγαθά; Ἐάν πῇς ὅτι αὐτομάτως τά βρῆκες, τότε εἶσαι ἄθεος, διότι δέν ἀναγνωρίζεις οὔτε τόν Δημιουργόν, οὔτε ὅτι εἰς ἐσένα τά ἐδώρισε.

Ἐάν ὁμολογῇς ὅτι τά ἀγαθά προέρχονται ἀπό τόν Θεό, τότε διά ποῖον λόγον σοῦ τά ἔδωκε;

Μήπως εἶναι ἄδικος ὁ Θεός, ἐσύ νά ἔχῃς ἀπ’ ὅλα τά ἀγαθά καί ὁ συνάνθρωπός σου νά πένεται; Ὄχι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Anthony Bloom

Ὁ Θεός εἶναι πολυεύσπλαχνος. Δέν ἔρχεται πρόωρα, παράκαιρα.

Μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά κρίνουμε τόν ἑαυτό μας, νά καταλάβουμε ὁρισμένα πράγματα καί νά μήν ἐπιζητοῦμε νά μᾶς ἐμφανιστεῖ σέ στιγμές πού ἡ παρουσία Του θά σήμαινε καταδίκη γιά μᾶς.

Θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ἕνα παράδειγμα πάνω σ’ αὐτό. Πρίν πολλά χρόνια ἦρθε κάποιος νά μέ δεῖ.

Μοῦ ζήτησε νά τοῦ δείξω τό Θεό, τοῦ εἶπα ὅτι δέν μποροῦσα νά τό κάνω, ἀλλά πρόσθεσα ὅτι, ἀκόμα καί νά μποροῦσα, αὐτός δέν θά δυνατό νά ἀτενίσει τό Θεό, σκέφτηκα πώς γιά νά συναντήσει κανείς τό Θεό πρέπει νά ἔχει κάτι κοινό μαζί Του, κάτι πού δίνει μάτια νά δεῖ καί νοῦ νά κατανοήσει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μᾶς εἶχαν συλλάβει οἰκογενειακῶς μέ τό πρόσχημα μή πληρωμῆς τῶν φόρων. Κάθε πρωΐ σηκωνόμασταν πρίν φέξει γιά τήν δουλειά.

Ἡ μητέρα καθάριζε τά γραφεῖα τῆς φυλακῆς. Ἔπρεπε πρίν τίς 8 νά λάμπουν ὅλα. Νά εἶναι τά τζάμια καθαρά, τά κομπιοῦτερ, οἱ ναργιλέδες καί εἰδικά τό γραφεῖο τοῦ διευθυντοῦ.

Μιά μέρα, δέν θά τήν ξεχάσω ποτέ, πῆγα μαζί της νά τήν βοηθήσω, ἐπειδή εἶχε πυρετό. Ἔκαιγε ὁλόκληρη καί ἔτρεμε.

Μέ μιά κουβέρτα σκεπαζόμασταν ὅλοι, κι’ αὐτή ἦταν καί τρύπια. Ἐκείνη ἔκανε τήν ἡρωΐδα, δῆθεν ὅτι δέν κρύωνε, γιά νά σκεπαζόμαστε ἐμεῖς…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

Τό κείμενο ἐγράφη πρίν ὀγδόντα σχεδόν χρόνια! Τότε πού ἡ Ἀμερική καί ὁ κόσμος ὅλος συγκλονίζεται ἀπό τό οἰκονομικό κράχ τοῦ 1929.

Τό κείμενο τοῦ Σέρβου τότε Ἱεράρχου, Μητροπολίτου Ἀχρίδος, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς εἶναι σάν νά ἐγράφη σήμερα.

violet flower smiley

Ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ σημερινή κρίση;

Μέ ρωτᾶς, ἄνθρωπε τοῦ Θεοῦ, ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ σημερινή κρίση, καί τί σημαίνει αὐτή.

Ἡ κρίση εἶναι ἑλληνική λέξη καί σημαίνει δίκη. Στήν Ἁγία Γραφή αὐτή ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται πολλές φορές.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ