You are currently browsing the tag archive for the ‘Τελώνου καὶ Φαρισαίου’ tag.

του πατρός Δημητρίου Μπόκου

Έκλεισε μόλις ο διμηνιαίος κύκλος (15 Νοεμ.-14 Ιαν.) των εορτών των Χριστουγέννων και Φώτων (Σαρανταήμερο-Δωδεκαήμερο) και ανοίγει ο πολύ μεγαλύτερος κύκλος των κινητών εορτών του Πάσχα. Πάνω από ένα τετράμηνο (13 Φεβρ.-19 Ιουν. για τη φετινή χρονιά) θα διαρκέσει η νέα λειτουργική περίοδος, γνωστή με το όνομα Τριώδιο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

«Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης… ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ»  (Λουκ. 18, 11 και 13)

“Θεέ μου, σ’ εὐχαριστῶ ποὺ ἐγὼ δὲν εἶμαι σὰν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους… Θεέ μου, σπλαχνίσου με τὸν ἁμαρτωλό»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σήμερα Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου) «Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς»

Ο όσιος πατήρ ημών Μαρτινιανός (13 Φεβρουαρίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. K.N. Καλλιανός

Καταφέραμε, λοιπόν, ἐχθὲς μὲ τὴν ἀνοχή Του καὶ τὴ Χάρη Του ν᾿ ἀρχίσουμε τὸν εὐλαβικὸ τὸν συλλαβισμὸ τοῦ ἱεροῦ Τριωδίου.

Τοῦ Τριωδίου ποὺ μᾶς εἰσοδεύει σὲ εὐκατάνυκτες στιγμὲς καὶ σὲ πανίερα πεδία ἁγιοπνευματικῶν ἀναζητήσεων μὲ σκοπὸ τὴν προσέγγιση τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ καί, φυσικά, τὴ σωτηρία μας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Κατέβη οὗτος δεδι­και­ωμένος εἰς τόν οἶ­κον αὐτοῦ».

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Πρώτη Κυριακή τοῦ Τρι­ωδίου καί ἡ Ἐκ­κλη­σία μᾶς παρουσιάζει δύο ἀνθρώπους μέ δια­φορετικές ἀφετηρίες καί διαφορετική δια­δρο­­μή πού συναντῶν­ται στό ἴδιο σημεῖο, στόν ναό τοῦ Θεοῦ,  ἀλ­λά μέ διαφορετικό σκο­πό.

Ὁ ἕνας ζητᾶ τή δι­καί­ωση. Ὁ ἄλλος ἐπι­δι­ώ­κει τήν αὐτοδι­καί­ω­ση. Ὁ ἕνας ξεχωρίζει γιά τή συντριβή καί τήν τα­πεί­νωσή του, ὁ ἄλλος γιά τήν αὐτοπεποίθηση καί τήν ὑπεροψία του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σήμερα Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου (Αρχή Τριωδίου) «Μη προσευξώμεθα φαρισαϊκώς»

Άγιος Ιωάννης Γ’ Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ο από Σχολαστικών (21 Φεβρουαρίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Καραβιδόπουλος Ἰωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)

Εἶπε ὁ Κύριος αὐτή τήν παραβολή: «Δύο ἄνθρωποι ἀνέβηκαν στό ναό γιά νά προσευχηθοῦν. Ὁ ἕνας ἦταν Φαρισαῖος κι ὁ ἄλλος τελώνης. Ὁ Φαρισαῖος στάθηκε ἐπιδεικτικά κι ἔκανε τήν ἑξῆς προσευχή σχετικά μέ τόν ἑαυτό του: “Θεέ μου, σ’ εὐχαριστῶ πού ἐγώ δέν εἶμαι σάν τούς ἄλλους ἀνθρώπους ἅρπαγας, ἄδικος, μοιχός, ἤ καί σάν αὐτόν ἐδῶ τόν τελώνη. Ἐγώ νηστεύω δύο φορές τήν ἑβδομάδα καί δίνω στό ναό τό δέκατο ἀπ’ ὅλα τά εἰσοδήματα μου”.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Λουκᾶ.ιη’ 9 – 14

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

 τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Θρησκευτικός ἐγωισμός

Ἐνόμισε πώς ξόφλησε στόν Κύριο τό χρέος
ὁ ὑποκριτής μεγάλαυχος καί βέρος Φαρισαῖος
μ’ ἐφαρμογή ἐπιδεικτική τῶν τυπικῶν τοῦ Νόμου
καί πίστεψε πώς φωτεινή γραμμή πῆρε τοῦ δρόμου
καί μέ θρασύτητα πολλή καί κατηγόρου στάσι
στοῦ Ἱεροῦ τό ἱερό ἐκεῖνο σκαλοπάτι
διαβοᾷ τίς ἀρετές χωρίς νά παραλείψῃ
νά δέρνῃ κι ἕνα ἠθικό ράκος: ἕνα Τελώνῃ
πού σύντριμμα τά μάτια του στή γῆ τά χαμηλώνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς,Τελώνου καὶ Φαρισαίου, Λουκᾶ ιη’ 9 – 14 ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 96 – 98).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος 

Ἡ εἰλικρινής καί γνησία ἀπόφασι χωρίς κανένα ἐκβιασμό ἐξωτερικοῦ παράγοντος νά ἀφιερωθῇ κανείς στό Θεό καί νά δίνῃ τή μαρτυρία μέ ἔργα καί λόγια ὅτι μόνον ἐκεῖ ὑπάρχει ἡ ἀλήθεια, ἀλλά καί στή ζωή τῆς ἀληθείας γαλήνευσι τοῦ πνεύματος καί ἡ πραγματική χαρά, εἶναι ἐπαινετά. Γιατί ἔχει νά ἀντιπαλαίσῃ ὁ θρῆσκος ἄνθρωπος πού ἐνδιαφέρεται καί ἀφιεροῦται στό Θεό, ὅπως πολλάκις τονίζεται, καί πρός τήν ἴδια του σάρκα, καί πρός τήν ἐπί τά πονηρά ροπήν τοῦ μυαλοῦ του, καί πρός τῆς καρδιᾶς του τίς ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες, καί πρός τόν, ποικίλης συνθέσεως, κόσμο, τοῦ ὁποίου τό φρόνημα ἀντιτίθεται πρός τό φρόνημα τοῦ Θεοῦ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου, B’ Τιμ.3, 10 – 15 τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καὶ Φαρισαίου, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 359 – 368)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Οἵους διωγμούς ὑπήνεγκα! καί ἐκ πάντων με ἐρρύσατο ὁ Κύριος. καί πάντες δέ οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»(B’ Τιμ. 3, 11 – 12)

Ὅλοι οἱ ἀπόστολοι, ἀγαπητοί μου, ὅλοι βρίσκονταν διαρκῶς σέ ἐργασία καί κόπο, σέ ταλαιπωρίες καί θυσίες, γιά τήν ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ. Τό ἴδιο, καί μέ τό παραπάνω μάλιστα, ὁ Παῦλος, πού τόν ἀκούσαμε στό σημερινό ἀνάγνωσμα. Νουθετεῖ καί ἑτοιμάζει τό μαθητή του Τιμόθεο γιά τά παθήματα πού περιμένουν κι αὐτόν ἀλλά καί κάθε χριστιανό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι