You are currently browsing the tag archive for the ‘ΤΕΛΗ ΠΕΚΛΑΡΗ’ tag.

Οἱ Φαρισαῖοι εἶδαν μιὰ μέρα τὸ Χριστὸ νὰ τρώγη μὲ τοὺς ἁμαρτωλοὺς καὶ ἄρχισαν νὰ γογγύζουν καὶ νὰ τὸν κατηγοροῦν. Ὁ Χριστός, γιὰ νὰ τοὺς δείξη ποιὰ ἦταν ἡ μεγάλη του ἀποστολὴ στὸν κόσμο, τοὺς εἶπε :

«Ποιός ἀπὸ σᾶς, ἂν ἔχη ἑκατὸ πρόβατα καὶ χάση τὸ ἕνα ἀπ’ αὐτά, δὲν παρατάει τὰ ἐνενήντα ἐννιὰ μέσα στὸ λόγγο καὶ δὲν πάει γιὰ τὸ χαμένο ὥσπου νὰ τὸ βρῆ; Καὶ σὰν τὸ βρῆ τὸ βάζει στὸν ὦμο μὲ χαρὰ καὶ τὸ φέρνει στὸ σπίτι. Ἐκεῖ καλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γειτόνους καὶ τοὺς λέει. Συγχαρῆτε με γιατὶ βρῆκα τὸ πρόβατό μου τὸ χαμένο.

Σᾶς λέγω πὼς ἡ ἴδια χαρὰ θὰ γίνη στὸν οὐρανὸ γιὰ ἕνα ἁμαρτωλὸ ποὺ μετανιώνἐι, παρὰ γιὰ ἐνενήντα ἐννιὰ καλοὺς καὶ ἐνάρετους ποὺ δὲν ἔχουν ἀνάγκη νὰ μετανιώσουν. Οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ χαίρονται πολὺ γιὰ ἕναν ἁμαρτωλὸ ποὺ μετανιώνει».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο ΚΑΛΟΣ ΣΠΟΡΕΑΣ

«Ὁ ὢν ἐκ τοῦ θεοῦ, τὰ ρήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει»


Μιὰ ὡραία εἰκόνα μᾶς παρουσιάζει ὁ Χριστὸς μὲ τὴν σημερινὴ παραβολή.

Μᾶς μεταφέρει στὸν κάμπο μὲ τὰ χωράφια του καὶ μὲ παραστατικότητα μᾶς μιλάει γιὰ ἕναν καλὸ γεωργό, ποὺ δὲν κράτησε τὸ σπόρο του φυλαγμένο μέσα στὶς ἀποθῆκες του, ἀλλὰ βγῆκε νὰ τὸν σπείρη στὰ χωράφια του.

Ὅπως τὸν ἔριχνε σκορπιστὰ ἀπὸ τὸ σακούλι του, ἄλλος σπόρος ἔπεσε στὸν πολυσύχναστο δρόμο καὶ καταπατήθηκε καὶ ἀσκέπαστος καθὼς ἦταν φαγώθηκε ἀπ’ τὰ πεινασμένα πουλιά.

Ἄλλος σπόρος ἔπεσε σὲ μέρος γεμάτο πέτρες, ποὺ λίγο μόνο χῶμα βρισκόταν ἀπὸ πάνω. Ὁ σπόρος τοῦτος φύτρωσε, μὰ οἱ ρίζες σταμάτησαν στὶς πέτρες καὶ δὲ μπόρεσαν νὰ πᾶνε πάρα μέσα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εικόνα από:www.cna.gr


Στὴν καρδιὰ τῆς κάθε γυναίκας λάμπει σὰν πετράδι ἀτίμητο ἡ ἀγάπη, ἡ ἁγνὴ ἀγάπη. Αὐτὴ τὴν σπρώχνει νὰ προσφέρη ὑπηρεσίες μεγάλες σὰ μητέρα, σὰ σύζυγος, σὰν ἀδερφή, σὰ χριστιανή.

Ἡ γυναίκα λιγοστεύει τὴ σκληρότητα τοῦ ἄντρα καὶ τὴ μαλακώνει. Αὐτὴ χύνει βάλσαμο παρηγοριᾶς στοὺς πικραμένους. Ὁ λόγος της, φωνὴ ἀγγελική. Τὸ χέρι της, ξέρει ν’ ἀγγίζη μὲ βελουδένια μαλακότητα ὅλες τὶς πληγές. Τὸ στοργικό της χαμόγελο χαρίζει τὴν ἐλπίδα.

«Ἀδερφὴ» στὸν πόλεμο, ἀλλὰ «ἀδερφὴ» καὶ στὴν εἰρήνη πλάι στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου. Καὶ πρὸ παντὸς μάνα. Ἀπὸ ἐδῶ πηγάζει ὅλη ἡ ἀγάπη της, ὅλη ἡ λαχτάρα της, ὅλος ὁ πόνος της, ὅλη ἡ δύναμη καὶ τὸ μεγαλεῖο τῖς ψυχῆς της.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΤΩΝ ΒΑΙΩΝ

Στὴν Βηθανία βρίσκεται ὁ Κύριος, στὸ σπίτι κάποιου Σίμωνα τοῦ λεπροῦ. Φιλοξενεῖται καὶ ὁ Λάζαρος μὲ τὶς ἀδερφές του.

Ἡ Μαρία,γιὰ νὰ δείξη τὴν εὐγνωμοσύνη της γιὰ τὴν ἀνάσταση τοῦ ἀδερφοῦ της, ἔχυσε στὰ πόδια τοῦ Κυρίου ἕνα δοχεῖο πολύτιμο μύρο. Μοσκοβόλησε ὅλο τὸ σπίτι κι ἡ γλυκιὰ μυρουδιὰ τοῦ μύρου εὐχαρίστησε ὅλους.

Μόνο τὴν ψυχὴ τοῦ Ἰούδα δὲν μπόρεσε νὰ μαλακώση. Αὐτουνοῦ ποὺ τὴν εἶχε πουλημένη στὸ πάθος τοῦ χρήματος.

Στὸ πάθος ποὺ σβήνει κάθε εὐγενικὸ αἴσθημα στὴν καρδιὰ τῶν ἀνθρώπων καὶ τὴν κάνει νὰ σκέπτεται ταπεινά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εικόνα από:nefthalim.blogspot.com

 

Οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν συνήθεια κάθε χρόνο νὰ πηγαίνουν στὴν Ἱερουσαλὴμ, γιὰ νὰ γιορτάσουν τὸ πάσχα στὸ ναὸ τοῦ Σολομώντα.

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους, ποὺ ἀπὸ τὰ πιὸ μακρινὰ μέρη ξεκινοῦσαν γιὰ νὰ κάνουν τὸ ἐτήσιο αὐτὸ μεγάλο προσκύνημα, πήγαιναν καὶ πολλοὶ ἐθνικοὶ ἀπὸ περιέργεια, γιὰ νὰ δοῦν πῶς γιόρταζαν οἱ Ἑβραῖοι τὸ πάσχα τους. Πολλοὶ ἀπ’ αὐτοὺς ἧταν ἐθνικοὶ καὶ εἶχαν ἀσπαστῆ τὸν Ἰσραηλιτισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εικόνα από:ayioi-pantes.blogspot.com

.

Μιὰ μέρα ὁ Χριστὸς πῆρε μαζί του τοὺς τρεῖς ἀγαπημένους του μαθητές, τὸν Πέτρο, τὸν Ἰάκωβο, καὶ τὸν Ἰωάννη καὶ ἀνέβηκε στὸ ὄρος Θαβὼρ γιὰ νὰ προσευχηθῆ.

Σὰν ἔφτασαν πάνω στὸ βουνό, ὁ Χριστὸς ἄφησε τοὺς μαθητές του καὶ πῆγε λίγο πιὸ πέρα νὰ προσευχηθῆ.

Τὴν ὥρα ποὺ προσευχόταν μεταμορφώθηκε μπροστὰ στοὺς μαθητές του καὶ τὰ ροῦχα του γίνηκαν ἀστραφτερά, ἄσπρα ὑπερβολικά, ὅσο λευκαντὴς πάνω στὴ γῆ δὲ μπορεῖ νὰ τὰ λευκάνη. Τὸ πρόσωπό του φωτισμένο ἀπὸ θεϊκὸ φῶς, ἔλαμπε σὰν τὸν ἥλιο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εικόνα από:www.saint.gr

«Πόση φρίκη προκαλοῦσε ἄλλοτε ἡ θέα τοῦ σταυροῦ, ὅταν ἀκὸμη δὲν τὸν εἶχε ἁγιάσει τὸ Πανάγιο Αἷμα τοῦ Χριστοῦ!

Ἦταν τότε τὸ σύμβολο τῆς ἀτιμίας καὶ τῆς ντροπῆς. Ἐπάνω ἐκεῖ θανατώνονταν οἱ κακοῦργοι, ὅπως σήμερα θανατώνονται ἤ στὴ λαιμητόμο, ἤ στὴν ἀγχόνη, ἤ μὲ ντουφέκι.

Ὅ,τι αἰσθάνεται κανεὶς ὅταν ἀντικρίζη τὴ λαιμητόμο καὶ τὴν κρεμάλα σήμερα, ἐκεῖνο αἰσθανόνταν οἱ ἄνθρωποι τότε, ὅταν ἔβλεπαν τὸ Σταυρό.

Οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Πέρσες πρῶτοι πρῶτοι ἀπὸ τὴν ἀρχαιοτάτη ἐποχὴ θανάτωναν τοὺς κακούργους καὶ τοὺς προδότες ἐπάνω στὸ σταυρό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Παραλυτου;

Ὁ Χριστός μας βρίσκεται στὴν Καπερναοὺμ τὴν ὄμορφη πόλη μὲ τὰ γραφικὰ σπιτάκια της. Τούτη τὴν πόλη τὴν ἀγαποῦσε ἐξαιρετικὰ ὁ Κύριος. Ἐδῶ πέρασε τὴν πιὸ ὄμορφη καὶ χαρούμενη περίοδο τῆς ζωῆς του.

Οἱ κάτοικοι τῆς Καπερναοὺμ ἦταν ἁπλοί, τίμιοι, πολεμικοὶ καὶ γενναῖοι, χωρὶς πονηριά, μὲ παιδιάτικη ἀφέλεια καὶ καλὴ καρδιά.

Στὴν Καπερναοὺμ ἔμενε συνήθως στὸ σπίτι τοῦ Πέτρου. Μόλις μαθεύτηκε πὼς ἦρθε ὁ Χριστός, κόσμος πολὺς μαζεύτηκε στὸ σπίτι νὰ τὸν ἀκούση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΡΙΣΗ

Ὁ Χριστὸς βρίσκεται στὴν Ἱεροσαλήμ. Τὴν Κυριακὴ μπῆκε θριαμβευτικὰ μέσα στὴν μεγάλη πόλη. Ὁ λαὸς τὸν ὑποδέχτηκε σὰν πραγματικὸ βασιλιὰ φωνάζοντας: Ὡσαννὰ στὸν υἱὸ τοῦ Δαυΐδ.

Οἱ γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι βλέποντας τὴν πίστη καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ λαοῦ, θύμωναν κι ἔλεγαν: Τὸ βλέπετε πὼς τίποτα καλὸ δὲν κάναμε; Νά, ὁ λαὸς τρέχει πίσω του.

Ὁ Χριστὸς ὅλες τὶς μέρες πήγαινε στὸ ναὸ κι ἐκεῖ δίδασκε τὸ λαὸ. Καταλάβαινε πὼς ἡ τελευταία του ὥρα ἔφτανε γι’ αὐτὸ μιλοῦσε μὲ γλώσσα αὐστηρὴ πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς γραμματεῖς καὶ Φαρισαίους, τοὺς νομοδιδασκάλους καὶ γενικὰ πρὸς κάθε διαβασμένο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι