You are currently browsing the tag archive for the ‘π. Στυλιανός Μακρής’ tag.

π. Στυλιανός Μακρής

Τὸ μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως εὐαγγελίζονται σήμερα οἱ μυροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες κατὰ τὴν σταύρωση καὶ τὴν ταφὴ τοῦ Κυρίου παρακολουθοῦσαν ἀπὸ κοντὰ τὰ γεγονότα.

Ἀξιώθηκαν δικαιωματικὰ νὰ εἶναι οἱ πρῶτες ποὺ θὰ πληροφοροῦνταν τὸ εὐχάριστο νέο, γιατὶ εἶχαν πίστη βαθειὰ καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Διδάσκαλο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Στυλιανός Μακρής

Ὁ Σωτήρας Χριστὸς στὸ ὄρος Θαβὼρ δὲν μεταμορφώνεται σὲ κάτι ποὺ δὲν ἦταν. Ἀφήνει νὰ φανῇ ἕνα ἐλάχιστο σημεῖο τῆς κρυμμένης γιὰ λόγους οἰκονομίας ἐνέργειας τῆς θεότητός Του.

Ἡ Σελήνη δὲν μεταμορφώνεται· ἁπλῶς ἡ κάθε φάση της ἀφορᾶ στὴν ἀνάκλαση τοῦ ἠλιακοῦ φωτὸς ἐπάνω στὸ σημεῖοποὺ φαίνεται σὲ ἕνα παρατηρητὴ στὴ γῆ, διαφορετικὸ κάθε μέρα ἐξαιτίας τῆς περιστροφῆς της γύρω ἀπὸ αὐτήν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Στυλιανός Μακρής

Μία ἀλλόθρησκη καὶ ἀλλοεθνὴς γυναίκα προσέγγισε τὸν Κύριο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ θεραπεύσῃ τὴν ταλαίπωρη κόρη της, ποὺ κατείχετο ἀπὸ δαιμονικὸ πνεῦμα. Βρέθηκε ὁ Χριστός μας στὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος, στὰ  βόρεια σύνορα τοῦ Ἰσραήλ, κοντὰ στὶς εἰδωλολατρικὲς καὶ ἀνήθικες αὐτὲς πόλεις, καὶ ἦταν σίγουρο πὼς συνάντησε κι ἄλλους ἀνθρώπους, ξένους πρὸς τὰ ἤθη τοῦ Ἰσραήλ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Συζήτηση με τον π. Στυλιανό Μακρή

Ερ.: Πάτερ, δεν πρέπει να έχω θέλημα;

Απ.: Εκ της φύσεως υπάρχει το θέλημα στον άνθρωπο. Το οποίο χωρίζεται στο φυσικό και στο γνωμικό θέλημα (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής).

Το φυσικό θέλημα είναι η δυνατότητα του λογικού όντος να θέλει, αλλά το τί θέλει διαμορφώνεται από την γνώμη του ανθρώπου και αυτό συνιστά το γνωμικό θέλημα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Στυλιανός Μακρής

Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα πληροφορηθήκαμε γιὰ τὴν γνωριμία τοῦ Κυρίου μὲ τοὺς πρώτους μαθητές Του, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν θαυμαστὴ ἁλιεία, τὴν ὁποία καὶ θὰ προσεγγίσουμε ἑρμηνευτικά.

Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ σοῦ ζητᾷ κάποιος ἄγνωστος νὰ ῥίξῃς τὰ δίχτυα ξανὰ στὴ θάλασσα, ὅταν ὅλο τὸ βράδυ κοπίαζες νὰ πιάσεις ἔστω ἕνα ψάρι δίχως ἀποτέλεσμα καὶ σὲ βλέπει νὰ τὰ πλένῃς στὴν  ἀκτή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

 π.Στυλιανός Μακρής

Σήμερα ἑορτάζουμε τὴ μνήμη τῶν δύο Πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, δύο ἀνθρώπων ποὺ σημάδεψαν μὲ τὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τους, τὸ λόγο καὶ τὶς πράξεις τους, τὴν πορεία τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸν εὐαγγελισμὸ τῆς οἰκουμένης.

Δύο ἄνθρωποι, ὁ μὲν πρώην ἀρνητής,ὁ δὲ πρώην διώκτης τοῦ Χριστοῦ,ἔγιναν οἱ καλύτεροι μάρτυρές Του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


π. Στυλιανός Μακρής

Ἦταν ἄτεκνοι καὶ αὐτὸ ἦταν ὄνειδος, μία ντροπὴ γιὰ τὸ ὑπερήλικο ζευγάρι· ὁ κόσμος τὸ θεωροῦσε ντροπή· ὁ νόμος τὸ θεωροῦσε ντροπή, γι’ αὐτὸ καὶ τὰ δῶρα τους δὲν γίνονταν δεκτὰ στὸ Ναό.

Ἐκεῖνοι τὸ θεωροῦσαν θέλημα Θεοῦ, γιατὶ ἦταν καὶ εὐσεβεῖς· κι ὄχι ἁπλῶς εὐσεβεῖς, ἀλλὰ πανευσεβεῖς· τόσο, ποὺ ἡ στεῖρα ἔμεινε ἔγκυος!

Θαῦμα μέγα! Μέσα στὴν κοιλιὰ τῆς ὀγδοντάχρονης γυναίκας συλλαμβάνεται ἕνα παιδί· ὄχι ἕνα ἁπλὸ παιδί, ἀλλὰ ἡ θεόπαις Μαριάμ, αὐτὴ ποὺ ἔμελλε νὰ φέρῃ ἀσπόρως μέσα στὴν δική της κοιλιὰ τὸν Χριστό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Στὸ σημερινὸ εὐαγγελικὸ ἀνάγνωσμα ὁ Κύριος μακάρισε τὴν πίστη ἑνὸς ῥωμαίου ἑκατοντάρχου, ὁ ὁποῖος Τὸν παρακάλεσε νὰ θεραπεύσῃ τὸν ἄῤῥωστο δοῦλο του μὲ ἕνα λόγο, ἀλλὰ καὶ ὡμολόγησε τὴν ἀναξιότητά του νὰ Τὸν δεχθῆ στὸ σπίτι του, ἔχοντας συναίσθηση ἀφ’ ἑνὸς τῆς ἁμαρτωλότητός του, ἀφ’ ἑτέρου τοῦ πνευματικοῦ χάσματος ἀνάμεσα στὴν πίστη τοῦ Ἰσραὴλ καὶ στὴν εἰδωλολατρία, ποὺ προφανῶς ἀκολουθοῦσε. Φαινόταν μᾶλλον ὅτι εἶχε ἁγνὴ καρδιὰ καὶ πιθανὸν νὰ εἶχε ἀκούσει καὶ ἐντυπωσιαστεῖ ἀπὸ τὰ θαύματα τοῦ Χριστοῦ. Ὑποψιαζόταν ὅτι μία μεγάλη ἀλήθεια κρυβόταν πίσω ἀπὸ αὐτὰ τὰ θαύματα, γι’ αὐτὸ καὶ μυστικὰ ἴσως εἶχε διενεργηθεῖ μέσα του μία ἀλλαγή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι