You are currently browsing the tag archive for the ‘πολλαπλασιασμός των πέντε άρτων’ tag.

του πατρός Δημητρίου Μπόκου

Η κατακλείδα του γεγονότος του χορτασμού των πεντακισχιλίων με πέντε άρτους και δύο ψάρια (Κυριακή Η΄ Ματθαίου) ήταν το πλήθος των περισσευμάτων. «Ήραν το περισσεύον των κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις». Τί να θαυμάσει κανείς;

Το παράδοξο της τόσης αφθονίας, ώστε τα περισσεύματα να είναι περισσότερα από τους πέντε αρχικούς άρτους; Ή την ιδιαίτερη φροντίδα του Χριστού να μην πεταχτεί τίποτε;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο άρτος, το βασικό στοιχείο τροφής του ανθρώπου, ευλογήθηκε ιδιαίτερα από τον Χριστό. Στην έρημο ο Κύριος ευλόγησε τους πέντε άρτους (και τα δύο ψάρια) και με αυτά χόρτασαν πέντε χιλιάδες άνδρες, χωρίς να υπολογίζονται οι γυναίκες και τα παιδιά.

Στο Μυστικό Δείπνο χρησιμοποιεί τον άρτο για να παραδώσει το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Στους Εμμαούς, μετά την Ανάστασή Του, τα μάτια των μαθητών ανοίγουν και Τον αναγνωρίζουν κατά την ευλογία και την κλάση του άρτου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π.Θεμιστοκλής Μουρτζανός 

«Καί ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπό τῶν πόλεων. Καί ἐξελθών ὁ Ἰησοῦς εἶδε πολύν ὄχλον καί ἐσπλαχνίσθη ἐπ’ αὐτοῖς» (Ματθ. 14, 13-14)

«Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και Τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις. Έτσι, όταν βγήκε στην στεριά ο Ιησούς, είδε πολύ κόσμο και τους σπλαχνίστηκε».

Γιατί οι άνθρωποι ακολουθούσαν και ακόμη ακολουθούν τον Χριστό; Υπήρχαν στιγμές κατά τις οποίες εγκατέλειπαν τις πόλεις τους και βάδιζαν με τα πόδια αρκετό δρόμο, μη υπολογίζοντας ότι ακούγοντάς Τον η μέρα θα περνούσε, δεν θα είχαν τόπο να ξεκουραστούν, προσφάι να αντέξουν, κουράγιο να επιστρέψουν. Κι όμως, δεν δίσταζαν να κάνουν έξοδο τόσο από τα σπίτια, όσο και από τον εαυτό τους, προκειμένου να Τον ακούσουν, να κοινωνήσουν μαζί Του την ζωή και την αλήθεια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η. Ἀνάλυσι τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, (Ματθ. ιδ’ 14- 22), ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ».

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Καί τοῦτο, γιατί οἱ «ἐσθίοντες», μετά τόν πολλαπλασιασμό τῶν πέντε ἄρτων, ἦσαν «ὡσεί πεντακισχίλιοι χωρίς γυναικῶν καί παιδίων». Οἱ ὀρθολογιστές πού ἀπορριπτοῦν κάθε τι τό ὑπερφυσικόν καί ὑπέρλογο, θεωροῦν μύθους τά θαύματα. Ἡ ἀπιστία τους αὐτή πρός τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ καί τη σκόπιμο θαυματουργία, ἔρχεται σε ἀντίφασι πρός τήν πίστι τους στήν ὕπαρξι προσωπικοῦ Θεοῦ, Δημιουργοῦ τοῦ Κόσμου ἐκ τοῦ μηδενός. Ὁ Κόσμος κατά τάς γεωλογικάς, φυσικάς καί ἱστορικάς ἀκόμη ἐπιστήμας ἔσχεν ἀρχήν, καί ἡ ὕλη δέν εἶναι αὐθύπαρκτος ἀλλ’ ἐν χρόνῳ δημιουργηθεῖσα ἐκ τοῦ χάους καί δι’ ἐξω κόσμου ὠθήσεως ἐκινήθη, διεμορφώθη σε ἁρμονικό Σύμπαν καί θα καταστραφῇ θερμοδυναμικῶς, κατά δέ τόν Ἀπόστολο Πέτρο θα μεταστοιχειωθῇ καί θα ἀνακαινισθῇ, (Β’ Πέτρου, γ’. 10 κ.ε), χάριν τῶν νέων, μετά τη δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, συνθηκῶν τῆς ζωῆς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η.Ἀνάλυσι τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, (Ματθ. ιδ’ 14- 22), ἀπό τό βιβλίον του μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ».

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Πρίν γίνῃ τό θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων, παρετηρεῖτο ἔνα φαινόμενο φανερής πείναςτῶν ὄχλων, πείνας καθαρῶς πνευματικῆς. Τό φαινόμενο τοῦτο ἧταν παρήγορο γιατί πεινᾷ κανείς ὅταν ὁ ὀργανισμός του, τό πεπτικόν του δηλ. σύστημα, λειτουργῇ φυσιολογικά. Ὅταν ὑπάρχῃ ἀνορεξία, τότε καί ἡ προσφερομένη θρεπτικωτέρα τροφή δέν γίνεται δεκτή· μάλιστα ἀπωθεῖται με ἔκδηλη τήν ἀπέχθεια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ