You are currently browsing the tag archive for the ‘παραβολή των ταλάντων’ tag.

του πατρός Δημητρίου Μπόκου

Είμαστε πολύ παράξενοι εμείς οι άνθρωποι. Το κακό που θα μας κάνει κάποιος, το θεωρούμε πολύ μεγάλο. Το κακό που κάνουμε εμείς μια ολόκληρη ζωή καταφρονώντας το θέλημα του Θεού, το θεωρούμε ένα τίποτε. Όμως ο Χριστός στην παραβολή των μυρίων ταλάντων (Κυριακή ΙΑ΄ Ματθαίου) αντιστρέφει τα πράγματα.

Την οφειλή των άλλων προς εμάς τη λογαριάζει μικρή: 100 δηνάρια (90 χρυσές δραχμές της εποχής εκείνης). Τη δική μας οφειλή προς τον Θεό και τους άλλους, πολύ μεγάλη: 10.000 τάλαντα (60 εκατομμύρια χρυσές δραχμές).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(Ματθ. 25.21 καί 23)

Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Ἀκούοντας σήμερα τή γνωστή σέ ὅλους μας παραβολή τῶν ταλάντων, πολλοί ἴσως διερωτήθηκαν γιατί ὁ ἄνθρωπος τόν ὁποῖο μᾶς παρουσιάζει ἡ παραβολή ἔδωσε στούς δούλους του διαφορετικό ἀριθμό ταλάντων.

Πολλοί διερωτήθηκαν ἄν ὁ κύριος τῶν δούλων ἦταν ἄδικος ἀπέναντί τους, ἄν ἄλλους τούς εὐνόησε, δίδοντάς τους περισσότερα τάλαντα, καί ἄλλους τούς ἀδίκησε, δίδοντας λιγότερα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. κε’ 14 – 30

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τά τάλαντα

Τά τάλαντα χαρίσματα γιά τοῦ πιστοῦ τή δρᾶσι
δόθηκαν ἀπό τό Θεό τιμητικά νά δράσῃ
ὁ ἄνθρωπος σέ κορυφή σάν ἕνα πλάσμα θεῖο
καί κάθε ἀδυναμία του ὁ ἴδιος νά δαμάσῃ
καί νά ὑψωθῇ πνευματικά σ’ Οὐράνιο μεγαλεῖο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου, B’ Kορ.6, 1 – 10 τῆς Κυριακῆς ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 181 – 188) 

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ὡς μηδέν ἔχοντες καί πάντα κατέχοντες»(Β’ Κορ.6,10)

Ὁ ἈπόστολοςΠαῦλος, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶσται, ἦταν πτωχός, πάμπτωχος. Ἔτσι ἦταν καί οἱ ἄλλοι ἀπόστολοι. Οἱ κήρυκες τοῦ εὐαγγελίου δέν εἶχαν δική τους περιουσία. Δέν εἶχαν δικό τους σπίτι. Δέν εἶχαν χρήματα. Κοινωνικῶς ἦταν ἀδύνατοι. Καί ὅμως αὐτοί οἱ ἀνίσχυροι καί ἄσημοι ἄνθρωποι κατώρθωσαν τό ἀκατόρθωτο· κατώρθωσαν νά ἑλκύσουν τόν κόσμο στή χριστιανική πίστι, στήν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Πῶς ἔγινε αὐτό; Εἶναι κάτι πού προκαλεῖ τό θαυμασμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Των Ταλάντων) Ματθ. κε’ 14 – 31, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 82 – 84).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὅταν ὁ Θεός μέ τήν ἰδιαίτερη δημιουργική του ἐνέργεια ἔφερε στήν ὕπαρξί του τόν ἄνθρωπο. Γενεσ. α’ 26 κ.ε., τόν ὥπλισε μέν μέ τά ζωικά ἔνστικτα αὐτοματισμοῦ λειτουργίας τῆς ζωῆς, ὅμως ἐπειδή ἀπό ἀγάπη πρός τήν πνοή Του τόν ἔθεσε καί κορωνίδα τῶν ἐξαισίων δημιουργημάτων του καί κατά χάριν συνδημιουργό του ὡς διαιωνίζοντα τό εἶδος «Ἄνθρωπος», τοῦ ἔδωσε συγχρόνως καί κάτι πού δέν ἔχουν οἱ λοιποί ζωντανοί ὀργανισμοί.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΣΤ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Των Ταλάντων) Ματθ. κε’ 14 – 31, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 79 – 82). 

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχουν πολλοί, καί μεταξύ τῶν Χριστιανῶν ἀκόμη, πού γιά ν’ ἀποφύγουν τόν ἔλεγχο γιά τήν παρατηρούμενη ἀδράνεια καί νωθρότητά τους, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων, εἴτε οἰκονομικῶς εἴτε πνευματικῶς, ἐμφανίζονται μέσα στήν Κοινωνία καί στήν Ἐκκλησία ἀκόμη μειονεκτοῦντες, προφασίζονται πώς στεροῦνται «ταλάντων» πού ἔχουν οἱ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι δραστηριοποιοῦνται στή ζωή καί ἀναδεικνύονται ἀνάλογα καί μέ τήν κλίσι τους στούς τομεῖς πού διάλεξαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ