You are currently browsing the tag archive for the ‘Μοναχός Δαμασκηνός Γρηγοριάτης’ tag.

Γέροντος Κλεόπα Ἡλιέ

Ἦταν κάποτε ἕνας ἄνθρωπος εὐλαβής πού ὠνομαζόταν Ἀγαθόνικος.

Αὐτός εἶχε διδαχθῆ, ἀκόμη ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, νά λέγη μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τόν ὕμνο αὐτό: «Θεοτόκε, Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά σοῦ. Εὐλογημένη, σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου. Ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, οδήγησε γιά δεύτερη φορά τά βήματά μου στήν Ἱερά Μονή Ξενοφῶντος, τήν ἄνοιξη τοῦ 1981.

Ἐκεῖ ἔμαθα ἀπό τούς νέους Πατέρες, ὅτι εὑρίσκετο στήν Μονή τους, ἕνα ἁγιασμένο Γεροντάκι, ο Γερό-Συμεών μέ τυφλούς τούς ὀφθαλμούς τοῦ σώματος, ἀλλά ἀνοικτούς τούς τῆς ψυχῆς…» 

Απόσπασμα από την ομιλία του Μοναχού Δαμασκηνού του Γρηγοριάτη με τον Γερο-Συμεών τον Ξενοφωντινό (1893 – 1984)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γέρων Συμεών Γρηγοριάτης (+1918-1999)
Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

Ποιούς Ἁγίους εὐλαβεῖσαι περισσότερο;

-Ὅλους. Ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι Φίλοι τοῦ Θεοῦ καί Φίλοι δικοί μας. Ἄν ἐμεῖς εἴμαστε Φίλοι τοῦ Χριστοῦ κι Αὐτοί εἶναι φίλοι δικοί μας.

Τό κατάλαβες; Ἰδιαίτερα ἀγαπῶ τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο, διότι πολλά χρόνια ἐργάσθηκα στό βουνό, σάν μάγειρος, ὅπου εἶναι καί τό ἐκκλησάκι του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γέρων Εμμανουήλ Γρηγοριάτης

Μοναχοῦ Δαμασκηνοῦ Γρηγοριάτου

-Πέστε μας κάτι γιά τήν Παναγία, Γέροντα Ἐμμανουήλ;

-῾Η Παναγία, εἶναι ἡ στοργική Μητέρα ὅλων μας. Τήν ἔχω σέ πολλή εὐλάβεια. Κάθε ἡμέρα τῆς λέγω τούς Χαιρετισμούς της. Κάνω ὅμως τίποτα;῎Οχι, ἀλλά ἐπειδή εὐαρεστεῖται ἡ Παναγία μας, τό κάνω.

Κάποια φορά, παρουσιάσθηκε ἡ Παναγία μας, σέ ἕνα Χριστιανό Ρῶσσο, καί τοῦ εἶπε: «Θέλω νά μοῦ λέγῃς 150 φορές τόν ῞Υμνο: «Θεοτόκε Παρθένε….πολύ μοῦ ἀρέσει καί χαίρομαι».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἕνα ἀπόγευμα ἦλθε στήν ἐκκλησία μας ἕνα σεμνό καί ντροπαλό παιδί. Μετά τόν Ἑσπερινό μιλήσαμε μαζί. Αὐτός ὁ νέος τελικά βαπτίσθηκε μαζί μέ τόν ἀνωτέρω Ἰωάννη. Τίς ἐμπειρίες του τίς ἔγραψε ὅ ἴδιος στό χαρτί καί ἤδη τώρα σᾶς τίς παρουσιάζω μεταφρασμένες:

«Ἀγαπητοί Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί,

Μέ μεγάλη χαρά σᾶς γράφω σήμερα γιά νά σᾶς γνωστοποιήσω τήν χαρά πού ἔζησα τήν ἡμέρα τῆς βαπτίσεώς μου. Εἶμαι μπουρουντέζος. Πρίν ἤμουν καθολικός. Οἱ γονεῖς μου καί τ᾿ ἀδέλφια μου παραμένουν ἀκόμη καθολικοί.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΘΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΓΚΟ – ΜΟΝΑΧΟΥ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΤΗ

~ Στήν Ἱεραποστολή λειτουργεῖ καί οἰκοτροφεῖο ἀρρένων μέ 30 ἕως 50 παιδιά. ’Επιστάτης καί διδάσκαλός τους στά μαθήματα καί τήν μουσική διωρίσθηκε ἀπό τόν π. Μελέτιο ὁ ἰθαγενής Γεώργιος, ὁ ὁποῖος βαπτίσθηκε στήν ἐκκλησία μας πρίν ἀπό ἕνα χρόνο.

Ἔδειχνε καλή συμπεριφορά καί ὑπακοή καί οἱ βλέψεις μας γι’ αὐτόν ἦταν πολύ θετικές.Τό φθινόπωρο τοῦˆ 1990 συννέφιασε ἀπό λογισμούς.

Τοῦˆ προτείναμε νά κάνη ὑπομονή καί νά Šὑπακούη πλέον τόν καινούργιο Ἕλληνα Διευθυντή. Αὐτός ἀντί νά συμμορφωθῆ,  ἑτοίμαζε τά πράγματά του γιά ἀναχώρησι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γέροντας Κλεόπας Ήλιε

-Ο πρώτος καρπός τής εύχής τοΰ Ίησού είναι ή άποβολή τών νοερών παραστάσεων άπό τίς ματαιότητες τοΰ κόσμου, κατά τόν άγιο Διάδοχο, ο όποιος λέγει:

«Αύτά πού εΐχαν μπει παλαιότερα στήν καρδιά του άνθρώπου έξαφανίζονται μαζί μέ όλες τίς ώραιότητες τής ζωής».

-Ό δεύτερος καρπός τής εύχής είναι ή φοβερά θέα τής άσωτίας τής ψυχής, ή όποία έκδηλωνόταν μέ τίς σωματικές αισθήσεις και τούς κακούς λογισμούς. Άπ’ αύτή τήν θέα άποκτά ό άνθρωπος ταπείνωσι, πένθος, δάκρυα, όπως λέγη ό άγιος Γρηγόριος ό Παλα­μάς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι