You are currently browsing the tag archive for the ‘Κυριακή της Τυρινής’ tag.

Σήμερα Κυριακή 6 Μαρτίου 2022 τιμούνται οι άγιοι:

Εις την Κυριακήν της Τυρινής

Οι 42 βυζαντινοί ήρωες του Αμορίου.† 6 Μαρτίου 842 μ.Χ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Περὶ νηστείας, καὶ ὅτι ἡ ἀληθὴς νηστεία τοῦ ἀληθινοῦ ὑποτακτικοῦ ἐστὶ τὸ κόψαι τὸ ἴδιον θέλημα.

Εὐλόγησον πάτερ.

Ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ὁ ἀγαθὸς Θεὸς ἡμῶν, ὁ χαρίζων τὴν ζωὴν ἡμῶν, καὶ ἄγων ἡμᾶς ἀπὸ χρόνον εἰς χρόνους διὰ φιλανθρωπίαν αὐτοῦ ἤγαγεν ἤδη ἡμᾶς καὶ ἐν χρόνῳ τούτῳ τῶν ἁγίων νηστειῶν, ἐν ᾧ ἕκαστος τῶν ἀγωνιστῶν ἀγωνίζεται καὶ κοπιάζει ὑπὲρ τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καθὰ προαιρεῖται καὶ δύναται καὶ ὁ σπουδάζων εἰς τὴν ἐγκράτειαν νηστεύει διπλᾶς καὶ τριπλᾶς ἡμέρας, ὁ δὲ εἰς τὴν ἀγρυπνίαν σπουδάζων ἀγρυπνεῖ, ἀναγινώσκει, προσεύχεται τόσας καὶ τόσας ὥρας·

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Σήμερα Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 τιμούνται οι άγιοι: 

Εις την Κυριακήν της Τυρινής

Ο όσιος πατήρ ημών Βενέδικτος (14 Μαρτίου)

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(† Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι. Μ. Γρηγορίου Αγίου Όρους)

Σήμερα εἶναι ἡ Κυριακή ἡ πρό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Ἀπό αὔριο ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ἡ περίοδος τῆς νηστείας, τῆς ἀσκήσεως καί τῆς πιό ἐντατικῆς προσευχῆς. Ἡ Ἐκκλησία σήμερα μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἐξορία τῶν Πρωτοπλάστων ἀπό τόν Παράδεισο. 

Πῶς, ἐνῶ μέσα στον Παράδεισο ἦσαν εὐτυχισμένοι, γιατί ζοῦσαν μέ ἀγάπη, ἀγαπώντας τόν Θεό καί ἀγαπώντας ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅταν ἄφησαν νά μπεῖ μέσα τους ὁ ἐγωισμός μέ τήν παρακοή πού ἔκαναν στόν Οὐράνιο Πατέρα τους, ἀπό ἐκείνη τήν ὥρα δέν μποροῦσαν πιά νά ζοῦν μέσα στόν Παράδεισο. 

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. στ’ 14-21

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὁ θησαυρὸς

Ἄν μᾶς ἐτόνισε ὁ Χριστός: Ἀπ’ τῆς καρδιᾶς τά βάθη
Δῶστε συγγνώμη σ’ ἀδελφούς ἐκείνους πού σᾶς φταῖξαν
Καί σβῆστε ἀπ’ τή μνήμη σας τ’ ἀνθρώπινά τους λάθη
Τότε κι’ ὁ Οὐράνιος Πατήρ τέλεια θά ἐξαλείψῃ

Τά τόσα ἁμαρτήματα, τ’ ἀμέτρητά σας πάθη
Πού εἶναι βρισιές γιά τό Θεό. Κι ἄν σεῖς τό ἀρνηθῆτε
Μάθετε, εἶναι ἑπόμενο, με χρέος θά βρεθῆτε
Αἰώνιο, καί ἡ κόλασι θά σᾶς δεχθῇ στά βάθη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η  Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ματθ στ’ 14 – 22, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 120 – 122).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Στήν προηγούμενη θρησκεία τοῦ Ἑβραϊσμοῦ πού διεκράτησε μέ τή θεοκρατία της σέ ἐθνική καί κοινωνική ἑνότητα τόν πλάνητα λαό, ἐπεκράτει καί ἐφηρμόζετο ἡ δικαστική ἐντολή τῆς ἀνταποδόσεως τῶν ἴσων, τοὐτέστι τῆς ἀντεκδικήσεως πρός ἀνάσχεσιν τοῦ κακοῦ πού εἶχε καταστρεπτικές κοινωνικές ἐπιπτώσεις: «Ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ καί ὀδόντα ἀντί ὀδόντος» κλπ. Ἐξόδ. κα’ 24 – 27.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ρωμ.13, 11 – 14, 4, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 381 – 386)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ.13,12)

Μᾶς φωνάζει, ἀγαπητοί μου, μᾶς φωνάζει σήμερα ὁ Ἀπόστολος· ἀδέλφια μου, τί κοιμᾶστε; Ἡ νύχτα προχώρησε. Ἡ μέρα πλησίασε. Ξυπνῆστε. Ντυθῆτε καί ἑτοιμαστῆτε γιά τήν καινούργια μέρα. Αὐτό φωνάζει σήμερα ὁ Ἀπόστολος. Ὅποιος τόν ἀκούει θά νομίζῃ, ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλάει γιά πράγματα φυσικά πού ὅλοι ξέρουμε. Γιατί ποιός δέν ξέρει τί θά πῇ νύχτα καί τί θά πῇ μέρα; Νυχτώνει, ξημερώνει εἶναι λέξεις πού τίς λέμε κάθε μέρα ὅλοι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ματθ.στ’ 14 – 22, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 118 – 120).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχουν δυό κλίμακες καί δυό κατηγορίες ἀνθρώπων πού τίς ἀνεβοκατεβαίνουν: ἡ μιά εἶναι αὐτή τῆς ὁποίας τά πόδια στηρίζονται στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς καί φθάνουν στόν οὐρανό, ἐκεῖ ὅπου ἡ αἰωνία πόλις, ἡ «ἁγία καί καινή Ἱερουσαλήμ», ὅπου ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων. Ἀποκ. κα’ 2. Τό ἀνέβασμα εἶναι κουραστικό κάπως· τήν ἀνάβασι ἐπιθυμοῦν καί κατορθώνουν οἱ νέοι, οἱ εὔρωστοι, οἱ δυνατοί, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ὀρειβάτες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ