You are currently browsing the tag archive for the ‘Ιωάννης Παναγιωτόπουλος’ tag.

Ματθ. στ’ 14-21

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὁ θησαυρὸς

Ἄν μᾶς ἐτόνισε ὁ Χριστός: Ἀπ’ τῆς καρδιᾶς τά βάθη
Δῶστε συγγνώμη σ’ ἀδελφούς ἐκείνους πού σᾶς φταῖξαν
Καί σβῆστε ἀπ’ τή μνήμη σας τ’ ἀνθρώπινά τους λάθη
Τότε κι’ ὁ Οὐράνιος Πατήρ τέλεια θά ἐξαλείψῃ

Τά τόσα ἁμαρτήματα, τ’ ἀμέτρητά σας πάθη
Πού εἶναι βρισιές γιά τό Θεό. Κι ἄν σεῖς τό ἀρνηθῆτε
Μάθετε, εἶναι ἑπόμενο, με χρέος θά βρεθῆτε
Αἰώνιο, καί ἡ κόλασι θά σᾶς δεχθῇ στά βάθη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η  Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ματθ στ’ 14 – 22, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 120 – 122).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ. Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Στήν προηγούμενη θρησκεία τοῦ Ἑβραϊσμοῦ πού διεκράτησε μέ τή θεοκρατία της σέ ἐθνική καί κοινωνική ἑνότητα τόν πλάνητα λαό, ἐπεκράτει καί ἐφηρμόζετο ἡ δικαστική ἐντολή τῆς ἀνταποδόσεως τῶν ἴσων, τοὐτέστι τῆς ἀντεκδικήσεως πρός ἀνάσχεσιν τοῦ κακοῦ πού εἶχε καταστρεπτικές κοινωνικές ἐπιπτώσεις: «Ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ καί ὀδόντα ἀντί ὀδόντος» κλπ. Ἐξόδ. κα’ 24 – 27.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ Ρωμ.13, 11 – 14, 4, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 381 – 386)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Ἡ νὺξ προέκοψεν, ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν. Ἀποθώμεθα οὖν τὰ ἔργα τοῦ σκότους καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτός» (Ρωμ.13,12)

Μᾶς φωνάζει, ἀγαπητοί μου, μᾶς φωνάζει σήμερα ὁ Ἀπόστολος· ἀδέλφια μου, τί κοιμᾶστε; Ἡ νύχτα προχώρησε. Ἡ μέρα πλησίασε. Ξυπνῆστε. Ντυθῆτε καί ἑτοιμαστῆτε γιά τήν καινούργια μέρα. Αὐτό φωνάζει σήμερα ὁ Ἀπόστολος. Ὅποιος τόν ἀκούει θά νομίζῃ, ὅτι ὁ ἀπόστολος Παῦλος μιλάει γιά πράγματα φυσικά πού ὅλοι ξέρουμε. Γιατί ποιός δέν ξέρει τί θά πῇ νύχτα καί τί θά πῇ μέρα; Νυχτώνει, ξημερώνει εἶναι λέξεις πού τίς λέμε κάθε μέρα ὅλοι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ, Ματθ.στ’ 14 – 22, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 118 – 120).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ὑπάρχουν δυό κλίμακες καί δυό κατηγορίες ἀνθρώπων πού τίς ἀνεβοκατεβαίνουν: ἡ μιά εἶναι αὐτή τῆς ὁποίας τά πόδια στηρίζονται στήν ἐπιφάνεια τῆς γῆς καί φθάνουν στόν οὐρανό, ἐκεῖ ὅπου ἡ αἰωνία πόλις, ἡ «ἁγία καί καινή Ἱερουσαλήμ», ὅπου ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων. Ἀποκ. κα’ 2. Τό ἀνέβασμα εἶναι κουραστικό κάπως· τήν ἀνάβασι ἐπιθυμοῦν καί κατορθώνουν οἱ νέοι, οἱ εὔρωστοι, οἱ δυνατοί, ὅπως ἀκριβῶς οἱ ὀρειβάτες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

 Ματθ.κε’31κ.ε.

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Τὸ  κριτήριον

 Θά ρθῇ ἡμέρα κι’ ἡ στιγμή πού θά τεθῇ ἕνα τέρμα
στό σατανᾶ μέ τό Κακό, στή φοβερή του δρᾶσι
καί στῆς ἐφήμερος ζωῆς τό τελικό της γέρμα
καί θ’ ἀπαλλάξῃ ὁ Θεός τοῦ πόνου ὅλη τήν Πλάσι
νά πάψῃ πιά ὁ ἄνθρωπος κάτω ἀπό τό πέλμα
τοῦ τύραννου νά βρίσκεται, κι’ ἔτσι θά ἡσυχάσῃ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, Ματθ κε’ 31-46, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 113 – 115).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Εἶναι καί αὐτός ἕνα ἀπό τά κριτήρια πού θά βαρύνῃ στήν ἀπόφασι τοῦ Θεοῦ γιά τήν τελική θέσι πού θά πάρη κάθε πιστός μεταθανατίως. Ἡ φιλάνθρωπος προσοχή τοῦ καθενός μας ἔναντι τοῦ ὁποιουδήποτε καί ὁπουδήποτε πάσχοντος καί ἡ πνευματική καί ὑλική προσφορά του λέγεται ἀνθρωπισμός, μιά ἠθική πρᾶξι χωρίς καμμιά ἰδιοτέλεια χάριν τοῦ ἀναξιοπαθοῦντος πλησίον μας. Καί παλαιότερα καί κατά τούς χρόνους μας κινήσεις ἤ φιλανθρωπικά Σωματεῖα καί ἄτομα μεμονωμένα ἐκδηλώνοντα τή συμπάθειά τους, εὐεργετοῦν καί ἀνακουφίζουν τή δυστυχία τοῦ ἀδελφοῦ, τοῦ κάθε ἐμπεριστάτου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Ἀποστόλου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω Α’ Κορ.8, 12 – 9, 2, ἀπό τό βιβλίο τοῦ μακαριστοῦ Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου: «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ». (Σελ. 375 – 380)

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

«Εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφὸν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφὸν μου σκανδαλίσω» (Α’ Κορ.8,13)

Ὁ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερος. Ἐλεύθερος νά κάνῃ ὅτι θέλει. Ναί. Ἀλλά μαζί μέ τήν ἐλευθερία ὁ Θεός ἔδωσε στόν ἄνθρωπο καί λογική καί συνείδησι καί νόμο, γιά νά ἐλέγχῃ ἐκεῖνα πού πρόκειται νά κάνη. Ὁ ἄνθρωπος δέν πρέπει νά ζῆ χωρίς ἔλεγχο, χωρίς σκέψι, χωρίς συνείδησι καί χωρίς νόμο Θεοῦ. Γι’ αὐτό ὁ ἄνθρωπος, πρίν νά κάνη κάτι, πρέπει νά ῥωτάῃ τόν ἑαυτό του· πρέπει νά τό κάνω; Εἶναι λογικό; Εἶναι δίκαιο; Εἶναι καλό καί ὠφέλιμο γιά τούς ἄλλους; Τί τό ἐγκρίνει ἡ λογική; Τό ἐπιτρέπει ἡ συνείδησι;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς τῆς Ἀπόκρεω, Ματθ κε’ 31-46, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 110 – 112).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλοί καί ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν μας ἀκόμη, πολλῷ μᾶλλον ἐκ μέρους τῶν ἐλαστικῆς συνειδήσεως πιστῶν, πιστεύουν ὅτι ὁ Θεός παραμερίζοντας τή διακιοσύνη Του θά ἐφαρμόσῃ, ενεργοποιώντας την τήν εὐσπλαγχνία Του, καί, ἑπομένως, δέν εἶναι δυνατόν μυριάδες ψυχῶν νά τιμωροῦνται αἰωνίως στήν κόλασι, τήν ὁποίαν θεωροῦν σάν παιδαγωγοῦσα, μᾶλλον, προβολή φοβίας. Μ’ ἄλλα λόγια: ὁ Θεός σάν νά ἔχῃ μωρά παιδιά μαθητές Του, χρησιμοποιεῖ τήν φοβία σάν μέσον κατασταλτικό ἤ ἐπανορθωτικό τοῦ κακοῦ, τό ὁποῖον καί φθείρει τόν ἠθικῶς ἄρρωστον ἀλλά καί τόν πλησίον μας. Ἀλλά τοῦτο προσβάλλει τόν νομοθέτῃ Θεό. Ἀνομία καί ἁμαρτία ταυτίζονται: «Πᾶς ὁ ποιῶν τήν ἁμαρτίαν καί τήν ἀνομίαν ποιεῖ, καί ἡ ἁμαρτία ἐστίν ἀνομία». Α’ Ἰωὰν. γ’ 4.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἀδελφός τις ἡττηθείς ὑπό τῆς πορνείας, καθ’ ἡμέραν ηὑρίσκετο τήν ἁμαρτίαν ἐπιτελῶν· καθ’ ἑκάστην δέ δάκρυσι καί προσευχαῖς ἐξιλεοῦτο τόν Δεσπότην τόν ἴδιον· οὕτω δέ ποιῶν [καί] δελεαζόμενος(2) τῇ κακίστη συνηθείᾳ, τήν ἁμαρτίαν ἐπετέλει· ἔπειτα πάλιν μετά τό τελέσαι τήν ἁμαρτίαν, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπήρχετο· καί βλέπων τόν τίμιον καί σεβάσμιον χαρακτῆρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔρριπτεν ἑαυτόν ἔμπροσθεν αὐτοῦ μετά πικρῶν δακρύων λέγων· ἐλέησόν με, Κύριε, καί ἆρον ἀπ’ ἐμοῦ τόν δόλιον πειρασμόν τοῦτον, ὅτι ὑπωπιάζει(3) με δεινῶς, καί τιτρώσκει(4) με τῇ πικρία τῶν ἡδονῶν· οὐ γάρ ἔχω πρόσωπον, Δέσποτα, ἀτενίσαι καί ἰδεῖν τόν χαρακτῆρα τόν ἅγιόν σου, καί τήν ὑπερήλιον τοῦ προσώπου σου θέαν, ὅπως ἡ καρδία μου ἰδυνθεῖσα(5) εὐφρανθήσεται.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Λουκᾶ.ιε’ 11–32
18 – 2 – 79

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ἐπιστροφὴ

Εἶχε σαλέψει τά μυαλά τ’ Ἀσώτου ἡ φιλία
μέ φαύλους καί μέ ἐκδότους. Καί οἱ τοῖχοι τοῦ σπιτιοῦ του
τοῦ ἔγιναν στενάχωροι. Καί μιά καλή πρωία
ζητάει ἀπ’ τόν Πατέρα του δόσι τοῦ μερδικοῦ του

Κι’ ὁ ἀγαθός πατέρας του στά δυό παιδιά μοιράζει
ἀκριβοδίκαια στή στιγμή ὅλη τήν περιουσία
καί εὔχεται διαχείρισι καλή καί δέν διστάζει
νά τούς μιλήση πατρικά μέ βάθος καί οὐσία

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι