You are currently browsing the tag archive for the ‘Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς’ tag.

Τῆς Μαρίας Ἀργυράκη

Ἡ ὑγρὴ ζέστη καὶ ἡ ἄπνοια τῆς Πόλης μὲ βρῆκε, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2002, ἀνάμεσα σὲ στοῖβες παλιῶν βιβλίων, νὰ συνταιριάζω ψήγματα τῆς ἱστορίας τῶν Θεραπειῶν, τοῦ «θερινοῦ Φαναρίου».

Στὶς 26 τοῦ μήνα, ἀνήμερα τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ἕνα δροσερὸ ἀεράκι διέσχισε τὸ Βόσπορο, οἱ δαντελωτὲς φυλλωσιὲς τῶν πλατάνων παιχνίδισαν στὸ φῶς καὶ ἡ κουρούνα, στὴν κορυφὴ τοῦ κυπαρισσιοῦ, ἔστρεψε τὸ στῆθος της στὸν ἄνεμο, ὕψωσε τὸ ράμφος καὶ ἀναπετάρισε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Γιώργου Ἀσλανίδη

Ἀνήμερα τῆς Πεντηκοστῆς, στὶς 8 Ἰουνίου 2014, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ δέχθηκε μὲ πολὺ πόνο τὴν εἴδηση τῆς ἐκδημίας εἰς Κύριον τοῦ π. Γεωργίου Καψάνη, Προηγουμένου τῆς Ἱ. Μονῆς Ὁσίου Γρηγορίου Ἁγίου Ὄρους, τὴν ὁποία ἐπὶ σαράντα ἔτη ἐποίμανε θεοφιλῶς.

Καὶ τοῦτο διότι, γιὰ τὰ χιλιάδες πνευματικά του τέκνα στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό, ἀλλὰ καὶ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας γενικότερα, τὸ ὄνομά του ταυτίστηκε μὲ τὴν Ἱ. Μονὴ Ὁσίου Γρηγορίου καὶ τὴ φωνὴ τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ ἀντιπροσωπεύει τὸ Ἅγιον Ὄρος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ λιτανεία ἐν τῇ β΄ τοῦ Πάσχα στὸ Γομάτι

τοῦ Ἱερομονάχου Ἀναστασίου

Ἀπέναντι ἀπὸ τὸν Ἄθωνα, στὸ μυχὸ τοῦ κόλπου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, στὸ νομὸ Χαλκιδικῆς καὶ σὲ μικρὴ ἀπόσταση ἀπὸ τὴν Ἱερισσό, μεταξὺ τῶν χωριῶν Μεγάλης Παναγίας καὶ Πυργαδίκια βρίσκεται τὸ χωριό μας, τὸ Γομάτι, ποὺ εἶναι χτισμένο «ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ μετοχίου τῆς Ἰβήρων». Εἶναι μικρὸ χωριό, ποὺ ἀνήκει στὸ Δῆμο Παναγίας. […]

Τὸ παλιὸ χωριό, ποὺ λιγοστά του ἐρείπια σώζονται, καταστράφηκε ἀπὸ τὸν μεγάλο σεισμὸ τῆς 14ης Σεπτεμβρίου τοῦ 1932. Τὴν ὕπαρξη τοῦ χωριοῦ τὴ γνωρίζουμε καὶ ἀπὸ τὰ φυλασσόμενα ἔγγραφα στὰ ἀρχεῖα τοῦ Πρωτάτου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

γερόντισσα Σοφία Χοτοκουρίδου

Τὰ ροῦχα της πάμφτωχα. Καμία φορὰ τὸ καταχείμωνο ἔριχνε στὴν πλάτη της μία τρύπια κουβέρτα ἢ κανένα ποντικοφαγωμένο σάλι. Καινούργιο ροῦχο δὲν φόρεσε οὔτε κράτησε ποτὲ δεύτερη ἀλλαξιά.

Στὸ κεφάλι εἶχε πάντα μαύρη μαντήλα. Τὰ μαλλιά της, ἀπὸ τὸν Πόντο ἀκόμα, οὔτε τὰ ἔλουσε οὔτε τὰ χτένισε καὶ εἶχαν γίνει σκληρὰ σὰν τὴν οὐρὰ τοῦ ἀλόγου. Ἀπὸ τὸ κεφάλι της ἔβγαινε εὐωδία. 

Τὰ βράδυα, καθισμένη στὸ τζάκι, συνήθως ἔβαζε ὅποιον ἤξερε ἀνάγνωση, νὰ τῆς διαβάζει βίους ἁγίων, ἀπὸ μικρὰ φυλλαδιάκια, ποὺ φύλαγε μὲ προσοχὴ ἀνάμεσα στὰ πράγματά της.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Ἠλία Βενέζη

Σεπτεμβρίου 6 τοῦ 1922. Τὰ πρῶτα τμήματα τοῦ τουρκικοῦ στρατοῦ, ποὺ ἔρχονταν ἀπ’ τὸ δρόμο τῆς Σμύρνης γιὰ νὰ καταλάβουν τὸ Ἀϊβαλί, φάνηκαν στοὺς λόφους.

Στὴν εἴσοδο τῆς πόλης τοὺς περίμενε ἡ ἐκπληκτικὴ πομπή: ὁ δεσπότης, ὁ δήμαρχος, οἱ προεστοί, οἱ ἱερεῖς, οἱ συντεχνίες μὲ τὰ λάβαρα ποὺ ἀνεμίζονταν στὸν ἀέρα. Εἶχαν βγῆ νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν!

Οἱ Τοῦρκοι στρατιῶτες, κατασκονισμένοι, κατάκοποι, καταματωμένοι, μὲ ἄγρια μάτια, φοβεροί, κοίταζαν κατάπληκτοι τὰ συμβαίνοντα.

Οἱ γυναῖκες τῶν χριστιανῶν εἶχαν κρυφτῆ πίσω ἀπ’ τὰ παντζούρια καὶ ἀπ’ τὶς μισόκλειστες πόρτες τῶν σπιτιῶν τους, τὰ παιδιὰ παίζανε στὰ καλντερίμια νομίζοντας πὼς εἶναι πανηγύρι. Οἱ καρδιὲς τῶν μεγάλων χτυποῦσαν δυνατά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΙΑΜΑΤΩΝ ΚΡΟΥΝΟΥΣ

.

Αθλητῶν οἱ δῆμοι, καὶ μαρτύρων χοροί, συνεφραίνονται τῇ θείᾳ κοιμήσει σου, μεγαλύνοντες Χριστὸν τὸν Λυτρωτήν.

Βασιλείας ὄντως καὶ ἀφθάρτου τρυφῆς, κατηξίωσαι τρισμάκαρ Δημήτριε ἐναθλήσας ἐν σταδίῳ πανσθενῶς.

Γήινος ὑπάρχων καὶ ἐν κάλλει λαμπρός, οὐκ ἐφρόντισας σαρκὸς ἡδυπάθειαν, ἀλλ’ ἐδόθης τῷ Χριστῷ ὁλοσχερῶς.

Δημητρίου θείαις, εὐπροσδέκτοις εὐχαῖς, τὴν Ἑλλάδα ὁ Θεὸς διαφύλαξον, ἐξ αἱρέσεων παντοίων καὶ δεινῶν.

Εχων θεῖον ὅπλον, τὸν Κυρίου Σταυρόν, τῶν δαιμόνων ἐτροπώσω τὰς φάλαγγας, τροπαιοῦχος νικητὴς ἀναδειχθείς.

Ζηλωτὴς τοῦ πάθους, γεγονὼς τοῦ Χριστοῦ, ἐλογχεύθης τὰς πλευράς σου Δημήτριε, ἀνελθὼν ἀπὸ τῆς γῆς εἰς οὐρανούς.

Η Θεσσαλονίκη σὲ προστάτην θερμόν, κεκτημένη ἐσαεὶ διασώζεται ἐκ παντοίας τῶν ἐχθρῶν ἐπιδρομῆς.

Θεῖον ἰατρεῖον καὶ θαυμάτων πηγήν, τὸν πανέντιμον ἀνέδειξε τάφον σου ὁ δοξάζων τοὺς δοξάζοντας αὐτόν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι