You are currently browsing the tag archive for the ‘Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας’ tag.

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιώτισσας βρίσκεται στήν Ἀμοργό, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀνατολικότερο νησί τῶν Κυκλάδων, κτισμένη κυριολεκτικά πάνω στά ἀπόκρημνα βράχια τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς.

Τό μοναστήρι ἀπέχει λιγότερο ἀπό πέντε χιλιόμετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς Ἀμοργοῦ, τή Χώρα. Γιά τήν  προσπέλαση βέβαια τῆς μονῆς, ὁ προσκυνητής πρέπει στή συνέχεια νά ἀνέβει  τά περίπου διακόσια σκαλιά πού συνδέουν τήν εἴσοδο τῆς μονῆς μέ τό τέρμα τοῦ αὐτοκινητοδρόμου.

Ὅσον ἀφορᾶ στόν τόπο προέλευσης καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσέγγισε τό νησί τῆς Ἀμοργοῦ ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτά Παῖδες ἔζησαν στά χρόνια πού ἔγινε ὁ πρῶτος μεγάλος διωγμός κατά τῶν Χριστιανῶν καί πολλοί πιστοί κατέφευγαν στά βουνά καί σ’ ἄλλους ἀπόμακρους τόπους γιά νά γλυτώσουν. Αὐτοκράτορας τότε ἦταν ὁ εἰδωλολάτρης Δέκιος (252 μ.Χ.), ἕνας ἀπό τούς πιό ἀσεβεῖς καί χριστιανομάχους βασιλιάδες τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

Τά ἑπτά ἀδέρφια, ὅλα τους νεαρά στήν ἡλικία –ἀπό ὀκτώ ἕως δεκαπέντε ἐτῶν– κατάγονταν ἀπό μία πλούσια καί ἀριστοκρατική οἰκογένεια τῆς Ἐφέσου, πού διατηροῦσε φιλική σχέση μέ τόν αὐτοκράτορα. Κάποια στιγμή ὅμως ἡ οἰκογένεια γνώρισε τόν Χριστιανισμό καί ὅλα τά μέλη της βαπτίστηκαν στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Τό καλοκαίρι ἔφθασε, μέ τίς ὀμορφιές, τίς χάρες, ἀλλά καί μέ τούς πειρασμούς του.

Πρέπει λοιπόν, ὅσοι «πλεύσουμε» στά καταγάλανα νερά, νά ἀποφύγουμε τόσο τούς «σκοπέλους», ὅσο καί τούς «ὑφάλους», πού μπορεῖ νά συναντήσουμε κατά τό καλοκαιρινό μας ταξίδι: τηλεόραση, κοσμική διασκέδαση, συγχρωτισμός.

Μέ πυξίδα μας τήν προσευχή καί τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μέ ἄγκυρα τήν ἐλπίδα μας στό Θεό, μέ ὅπλο τήν πίστη μας, ἄς χαροῦμε αὐτή τήν ἐποχή τῆς ξεγνοιασιᾶς, χωρίς νά ἀφήσουμε τούς καλοκαιρινούς πειρασμούς νά πληγώσουν τήν καρδιά μας καί τήν ψυχή μας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Ἐκεῖνο πού ὁδηγεῖ συνήθως τόν ἄνθρωπο στήν ἀπελπισία, δέν εἶναι τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν του, ἀλλά τό ὅτι ἔχει ψυχή ἀσεβῆ.

Γι᾽ αὐτό ὁ Σολομῶν δέν εἶπε ἁπλῶς ὅτι κάθε ἄνθρωπος «ὅταν ἔλθῃ εἰς βάθος κακῶν καταφρονεῖ», ἀλλά μόνο ὁ ἀσεβής (Παροιμ. 18, 3).

Διότι μόνο οἱ ἀσεβεῖς ἀπελπίζονται γιά τή σωτηρία τους, ὅταν φθάσουν σέ βάθος κακῶν.

Ἐκεῖνο δέ πού δέν τούς ἀφήνει νά ἀναβλέψουν καί νά ἐπανέλθουν στή θέση ἀπό τήν ὁποία ἐξέπεσαν, εἶναι τοῦτο· ὅτι ὁ μιαρός αὐτός λογισμός τῆς ἀπελπισίας κάθεται σάν ἕνας ζυγός ἐπάνω στόν τράχηλο τῆς ψυχῆς καί τήν ἀναγκάζει νά σκύβει πρός τά κάτω καί τήν ἐμποδίζει νά κοιτάξει ψηλά πρός τόν Δημιουργό της.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Μόλις τελείωσε ἡ ἀναστάσιμη θεία λειτουργία στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως μέ προεξάρχοντα τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄.

Λίγες ὧρες μετά ὁ πατριάρχης συλλαμβάνεται, κηρύσσεται ἔκπτωτος καί φυλακίζεται κατόπιν διαταγῆς τοῦ σουλτάνου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἀπαγχονίζεται στήν κεντρική πύλη τοῦ Πατριαρχείου, ὅπου παραμένει κρεμασμένος γιά τρεῖς ἡ μέρες, ἐξευτελιζόμενος ἀπό τόν ὄχλο.

Κατόπιν, μιά ὁμάδα τριῶν Ἑβραίων ἀγοράζουν τό πτῶμα του, τό περιφέρουν στούς δρόμους καί τό ρίχνουν στόν Κεράτιο κόλπο. Αὐτό ἦταν τό μαρτυρικό τέλος ἑνός ἀνθρώπου πού ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τή ζωή του στόν ἀγῶνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἕνας ἀπό τούς πρωταθλητές τῆς Ἑλληνικῆς ἐπανάστασης ἀλλά καί τῶν χρόνων μετά ἀπ’ αὐτή, ὑπῆρξε ὁ Ἰωσήφ Ἀνδρούσης.

Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς εὐγενέστερες καί ἡρωικότερες μορφές πού πέρασαν ἀπό τή μεσσηνιακή γῆ, καθώς συνδύαζε τήν ἀγωνιστικότητα καί καρτερικότητα τῶν τιμιώτερων προμάχων τῆς πατρίδας, μέ τήν πνευματικότητα καί τό ἦθος τῶν σεπτῶν Ἱεραρχῶν της.

Γεννήθηκε τό 1770 στήν Τρίπολη καί ὀνομαζόταν Ἰωάννης Καρώνης. Σπούδασε στή Σχολή τῆς Δημητσάνας καί σέ ἡλικία 20 ἐτῶν ἐκάρη Μοναχός στή Μόνη Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, παίρνοντας τό ὄνομα Ἰωσήφ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b1

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μᾶς λέει:

«Ἄν στό δρόμο μου συναντήσω ἕναν ἄγγελο καί ἕναν ἱερέα, θά σκύψω νά φιλήσω τό χέρι τοῦ ἱερέως πρῶτα καί ὕστε ρα θά προσκυνήσω τόν ἄγγελο».

Αὐτή ἡ σκέψη, πράγματι, κρύβει τήν μεγαλύτερη ἀλήθεια, γιατί ὁ ἱερέας εἶναι ἡ ὁρατή παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας.

Εἶναι ἀσύγκριτη, λοιπόν, ἡ τιμή, τήν ὁποία ἔχει ἡ πρεσβυτέρα, νά συμμετέχει ἔμμεσα στήν ἱερωσύνη τοῦ συζύγου της, μέ τό μυστήριο τοῦ γάμου.

Ἐπιλέχθηκε νά σταθεῖ δίπλα στόν ἱερέα, νά σηκώσει τό σταυρό του, νά ἐλαφρύνη τό ζυγό του, νά τοῦ θυμίζει συνεχῶς τό μεγάλο δρόμο τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης πού μαζί ξεκίνησαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

Ὁ ἅγιος Ἀγαθάγγελος, ἦταν ἕνας νέος καί γενναῖος Ἕλληνας, πού καταγόταν ἀπό τή Φλώρινα τῆς Μακεδονίας καί ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ὑποδηματοποιοῦ στό Μοναστήρι (σημερινή πόλη Μπίτολα ἤ Μπιτόλια).

Στίς μέρες του οἱ μουσουλμάνοι τῆς περιοχῆς μετά τό Ραμαζάνι γιόρταζαν τριήμερο Μπαϊράμι καί μέσα στίς εὐωχίες, τίς μέθες καί τούς χαμαίζηλους πανηγυρισμούς εἶχαν τήν συνήθεια νά συλλαμβάνουν ὅποιον Χριστιανό ἔβλεπαν μπροστά τους καί νά τόν ἐξαναγκάζουν σέ ἐξισλαμισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κάποτε, ένας καλός χριστιανός, είδε ένα όνειρο. Ήταν, λέει, να πεθάνει και τον επισκέφθηκε Άγγελος Κυρίου.

Του είπε: Απόψε ο Κύριος θα σε πάρει κοντά Του. Επειδή ήσουν καλός χριστιανός, πριν πεθάνεις θα σου κάνει όποια χάρη θέλεις. Λέγε, τι θέλεις;;;

Ο άνθρωπος σκέφτηκε για λίγο και απάντησε: Θέλω φεύγοντας από τη ζωή, να δω τη ζωή μου βήμα – βήμα. Τι έζησα…; Πως έζησα…;

Τότε ο Άγγελος Κυρίου τον πήρε από το χέρι και άρχισαν να ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Ανεβαίνοντας έβλεπε τη ζωή του βήμα – βήμα σαν ίχνη στην άμμο…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ὑπάρχει μιά ἀρετή ἡ ὁποία ἀνοίγει τήν πόρτα τοῦ οὐρανοῦ, ἡ ὁποία ὑψώνει τόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία ἑλκύει τό ἔλεος καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀρετή αὐτή εἶναι ἡ ταπείνωση, ἡ τόσο καταφρονεμένη ἀπό τούς σημερινούς ἀνθρώπους.

Οἱ πατέρες ὅμως τῆς Ἐκκλησίας, τά μυρίπνοα αὐτά ἄνθη τοῦ παραδείσου, ἀγωνίστηκαν γιά τήν ταπείνωση, κατενόησαν τή μεγάλη ἀξία της καί ἄφησαν σέ ἐμᾶς διδακτικές ρήσεις γιά αὐτή τή μεγάλη ἀρετή…

Ἄς γλυκαθοῦμε πνευματικά ἀπό τά λεκτικά μαργαριτάρια τῆς ἁγνῆς & ταπεινῆς ζωῆς τῶν πατέρων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Για πάντα φίλοι

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ραμμένα και πλεγμένα… εργόχειρα!

Αντέχουμε… για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μας!

momyof6

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Advertisements