You are currently browsing the tag archive for the ‘Η θεραπεία της θυγατρός της Χαναναίας’ tag.

του πατρός Δημητρίου Μπόκου

«Δεν μπορώ να πάρω το ψωμί απ’ τα παιδιά μου και να το δώσω στα σκυλάκια». Ήταν τα λόγια που ο Χριστός απηύθυνε στη γυναίκα, που του ζητούσε να θεραπεύσει τη δαιμονισμένη κόρη της. Λόγια σκληρά!

Υπενθύμιζαν στην πονεμένη μάνα τη θέση της. Ήταν μια Χαναναία. Μια άπιστη. Δεν ανήκε στον εκλεκτό λαό. Ο Χριστός είχε έλθει για τους Ιουδαίους. Δεν ήταν ακόμα η ώρα να ανοιχτεί προς τα έθνη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Θεμιστοκλής Μουρτζανός

«Ἡ δὲ εἶπε· Ναί, Κύριε· καὶ γὰρ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν» (Ματθ. 15, 27) «Ναί, Κύριε», εἶπε ἐκείνη, «ἀλλὰ καὶ τὰ σκυλιὰ τρῶνε ἀπὸ τὰ ψίχουλα ποὺ πέφτουν ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν κυρίων τους».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

π. Στυλιανός Μακρής

Μία ἀλλόθρησκη καὶ ἀλλοεθνὴς γυναίκα προσέγγισε τὸν Κύριο καὶ τοῦ ζήτησε νὰ θεραπεύσῃ τὴν ταλαίπωρη κόρη της, ποὺ κατείχετο ἀπὸ δαιμονικὸ πνεῦμα. Βρέθηκε ὁ Χριστός μας στὰ μέρη Τύρου καὶ Σιδῶνος, στὰ  βόρεια σύνορα τοῦ Ἰσραήλ, κοντὰ στὶς εἰδωλολατρικὲς καὶ ἀνήθικες αὐτὲς πόλεις, καὶ ἦταν σίγουρο πὼς συνάντησε κι ἄλλους ἀνθρώπους, ξένους πρὸς τὰ ἤθη τοῦ Ἰσραήλ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. ιε’ 21 – 28

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

 Χαναναία

Καθαρτική φωτιά ἦσαν τά λόγια Του
ποτάμι τίς βρωμιές πού παρασύρει
κάθε ψυχή ζητοῦσε καί τά πόδια Του
γονατιστή μ’ εὐλάβεια νά φιλήσῃ
καί δάκρυ τῆς μετάνοιας της ν’ ἀφίσῃ

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

2η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ματθ. ιε’ 21 – 28, ἀπό τό βιβλίον τοῦ  μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 89 – 91).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Πολλές φορές πονεμένοι ἄνθρωποι πού καταφεύγουν στό Θεό μ’ ὅλη τή φλόγα τῆς πίστεώς τους καί μέ βεβαία τήν ἐλπίδα ὅτι θά τύχουν τῆς εὐεργεσίας, μπαίνουν σ’ ἕνα καμίνι δοκιμασίας. Καί τό καμίνι αὐτό εἶναι περισσοτέρας διαρκείας καί πυρακτωμένο ὅσῳ καί ὁ πιστός χύνει ἀφθονώτερα δάκρυα μπροστά στά πόδια τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἕνα φαινόμενο, ἕνα γεγονός πού διαπιστώνεται ἀπό τήν καθημερινή πεῖρα. Αἰτήματα, πού ἐμεῖς τά κρίνουμε λογικά καί ἀδιάβλητα, ἐπειγούσης φύσεως μάλιστα, ἔμειναν καί μένουν ἀνεκπλήρωτα ἐπί πολύ χρονικό διάστημα, ὁπότε συμβαίνει νά ἀποκαλύπτωνται δυό εἰδῶν χαρακτῆρες κάτω ἀπό τήν πίεσι αὐτῆς τῆς δοκιμασίας:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου  τῆς Κυριακῆς, ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Ματθ. ιε’ 21 – 28, ἀπό τό βιβλίον : «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 87 – 89).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἂν καί ἡ πίστι στόν Τριαδικό προσωπικό Θεό, Ματθ. κη’ 19 κ.α. εἶναι μία, καί ὡς ἀληθής θεογνωσία ἀποτελεῖ τήν ὠστική πρός τά ἄνω δύναμι, αὐτή ἐνεργοποιουμένη, εἶναι ἑνωτική μετά τοῦ Θεοῦ, φωτιστική τοῦ μυαλοῦ γιά νά μή πλανᾶται, ἀνακαινιστική τῆς καρδιᾶς γιά νά μή ρυπαίνεται, ζωτική δύναμι γιά τόν ψυχοσωματικόν ὀργανισμό, τόν ὁποῖο κρατεῖ σέ ἰσορροπία, ἀναπτύσσει τό αἴσθημα τῆς ἀσφαλείας, ντύνει ἀξιολογία τόν ἄνθρωπο, παρωθεῖ τοῦτον σέ ἔργα δημιουργικά πολλαπλῶς ὠφέλιμα, ἀφαιρεῖ τή στεγνότητα καί στυγνότητα τῆς λογικῆς, προλαμβάνει τή φυσίωσι καί τήν ἔπαρσι τοῦ ἀτελοῦς ἀνθρώπου, καταξιώνει τή ζωή πού ἔχει σκοπό καί προορισμό, ἀποτελεῖ ἰσχυρότατον ὅπλο κατ’ ἀντιθέων ρευμάτων, δυναμώνει τήν ἠθική βούλησι τοῦ ἀνθρώπου, γίνεται πηγή δυνάμεως κατ’ ἀντιξοοτήτων καί ὑπομονή, ὅταν ὁ φυσικός ἤ ἠθικός πόνος πιέζῃ τά στήθη μας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι