You are currently browsing the tag archive for the ‘Ευεργετινός’ tag.

Ἐπιμέλεια: Πρωτ. Κωνσταντίνου Π. Κωνσταντίνου Θεολόγου

Ἀποσπάσματα ἀπό τόν Εὐεργετινό

Πῶς πρέπει οἱ διάφοροι ἀδελφοί πού μένουν μαζί, νά διορθώνουν ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ὅταν πέφτουν σέ διάφορα σφάλματα; Πότε καί σέ ποιά σφάλματα πρέπει νά σιωποῦν, καί πότε καί σέ ποιά νά μιλοῦν καί νά μήν τά κρύβουν;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εὐεργετινός, Τόμος Α΄

Ἔλεγαν γιά τόν ἀββᾶ Σισώη ὅτι, ὅταν πλησίασε ὁ θάνατός του καί οἱ πατέρες κάθονταν κοντά του, ἔλαμψε πολύ τό πρόσωπό του καί τούς εἶπε: «Μόλις ἦρθε ὁ ἀββᾶς Ἀντώνιος».

Σέ λίγο εἶπε: «Τώρα ἦρθε ἡ χορεία τῶν προφητῶν».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κάποιος αδελφός ρώτησε τον αββά Ευπρέπιο: «Πως έρχεται αρχικά ο φόβος του Θεού στην ψυχή;»

Και ο γέροντας αποκρίθηκε: «Αν ο άνθρωπος διαλέξει την ταπείνωση και την ακτημοσύνη, σύντομα έρχεται σε αυτόν ο φόβος του Θεού».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Όσιος Ησαΐας ο Αναχωρητής

Λένε για τον Αββά Ησαΐα, πως πήγε κάποτε σε κάποιο κτηματία, που αλώνιζε τα σπαρτά του, και κρατώντας ένα ζεμπίλι του είπε:

– Δος μου, νάχεις την ευχή μου, λίγο σιτάρι.

Κι’ αυτός τον κοίταξε καλά-καλά και του απάντησε:

-Γιατί να σου δώσω Γέροντα; μήπως ήλθες κι’ εσύ να με βοηθήσεις στο θέρο;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

από τον Ευεργετινό

– Κύριε, δεν έχω φόβο Θεού! Στείλε μου λοιπόν κεραυνό ή καμιάν άλλη τιμωρία ή αρρώστια ή δαιμόνιο, μήπως κι έτσι έρθει σε φόβο η πωρωμένη μου ψυχή.

Άλλοτε πάλι παρακαλούσε κι έλεγε:

– Ξέρω πώς έχω πολύ αμαρτήσει ενώπιόν Σου, Δέσποτα, και πώς είναι αναρίθμητα τα σφάλματά μου. Γι’ αυτό και δεν τολμώ να Σου ζητήσω να με συγχωρέσεις. Αν όμως είναι δυνατόν, συγχώρεσέ με για την ευσπλαχνία Σου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Από τον Ευεργετινό

Κάποιος Κωνσταντίνος, άνθρωπος πάρα πολύ ευλαβής, κατοικούσε στην πόλη Αγκώνα της Ιταλίας και υπηρετούσε στο ναό του αγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου.

Κάποτε που τελείωσε το λάδι και επειδή δεν είχε με τι να ανάψει τα κανδήλια, τα γέμισε με νερό, έβαλε το συνηθισμένο φυτίλι στο καθένα απ’ αυτά και τα άναψε σαν να είχαν λάδι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ευεργετινός

Κάποιος γέροντας είπε:

«Αν δεις με τα μάτια σου κάποιον να πέφτει σε αμαρτία, αμέσως πες: «Ανάθεμα σ’ εσένα σατανά. Αυτός δεν φταίει».

Και φρούρησε την καρδιά σου να μην κρίνεις τον αδελφό σου, γιατί θα φύγει από σένα το Άγιο Πνεύμα.

Επίσης να λες στον εαυτό σου: «Όπως νικήθηκε αυτός, έτσι κι εγώ», και να κλαις και να ζητάς τη βοήθεια του Θεού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἀδελφός τις ἡττηθείς ὑπό τῆς πορνείας, καθ’ ἡμέραν ηὑρίσκετο τήν ἁμαρτίαν ἐπιτελῶν· καθ’ ἑκάστην δέ δάκρυσι καί προσευχαῖς ἐξιλεοῦτο τόν Δεσπότην τόν ἴδιον· οὕτω δέ ποιῶν [καί] δελεαζόμενος(2) τῇ κακίστη συνηθείᾳ, τήν ἁμαρτίαν ἐπετέλει· ἔπειτα πάλιν μετά τό τελέσαι τήν ἁμαρτίαν, ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἀπήρχετο· καί βλέπων τόν τίμιον καί σεβάσμιον χαρακτῆρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἔρριπτεν ἑαυτόν ἔμπροσθεν αὐτοῦ μετά πικρῶν δακρύων λέγων· ἐλέησόν με, Κύριε, καί ἆρον ἀπ’ ἐμοῦ τόν δόλιον πειρασμόν τοῦτον, ὅτι ὑπωπιάζει(3) με δεινῶς, καί τιτρώσκει(4) με τῇ πικρία τῶν ἡδονῶν· οὐ γάρ ἔχω πρόσωπον, Δέσποτα, ἀτενίσαι καί ἰδεῖν τόν χαρακτῆρα τόν ἅγιόν σου, καί τήν ὑπερήλιον τοῦ προσώπου σου θέαν, ὅπως ἡ καρδία μου ἰδυνθεῖσα(5) εὐφρανθήσεται.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Κάποτε ένας επίσκοπος ήλθεν εις ένα χωρίον την Κυριακή και λέγει εις τους Διακόνους του:

– Αναζητήσατε τον Εφημέριον του χωριού , δια να μας κάμει την αναφοράν των Αγίων Μυστηρίων (την Θείαν Λειτουργίαν).

Πράγματι οι Διάκονοι ανεζήτησαν και εύρον τον Εφημέριον. Ούτος εφαίνετο ως απλούς και αμόρφωτος χωρικός.

Τον ωδήγησαν λοιπόν ενώπιον του Επισκόπου και ο Επίσκοπος τον προέτρεψε να τελέση την Θείαν Ιερουργίαν.

Αφού λοιπόν ο απλούς εκείνος Πρεσβύτερος εισήλθεν εις το Άγιον Θυσιαστήριον, βλέπει αυτόν ο Επίσκοπος, από την στιγμήν που εστάθη προ της Αγίας Τραπέζης, να περιβάλλεται ολόκληρος από πυρ και να μη καταφλέγεται.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι