You are currently browsing the tag archive for the ‘Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν’ tag.

Γιώργης Δορμπαράκης

Η Κυριακή Β΄ Νηστειών είναι αφιερωμένη από την Εκκλησία μας στον μεγάλο Πατέρα και Διδάσκαλό της άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, στο πρόσωπο του οποίου βλέπει τη συνέχεια της νίκης της κατά των αιρέσεων γενικώς, συνεπώς η Κυριακή αυτή προεκτείνει την προηγουμένη της Ορθοδοξίας.

Ο άγιος Γρηγόριος έτσι δεν είναι για την Εκκλησία ένας απλός άγιος, αλλά σύμβολο και όρος Ορθοδοξίας, στου οποίου τη διδασκαλία κρίνεται το ορθόδοξο από το αντορθόδοξο και αιρετικό, το γνήσιο και αληθινό από το κίβδηλο και ψεύτικο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου  Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ

Πλήθη κατέκλυσαν πολλά τό σπίτι που ὁ Χριστός μας
Ἐδίδασκε αἰώνιες ἀλήθειεις που φώτιζαν
Τά βάθη τῆς συνείδησις καί τήν προβληματίζαν
Για τό σκοπό πόχει ἡ ζωή καί τόν προορισμό της

Κι’ ὅταν ἔνα παράλυτο φέραν για θεραπεία
Τέσσαρες συμπαθητικοί φίλοι του σωριασμένο
Με λιανισμένο τό κορμί, βρήκαν φραγμό στην πόρτα
Από τα πλήθη τα πολλά, σκεφτήκαν να χαλάσουν

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1η Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς Β΄ Νηστειῶν (Γρηγ. Παλαμᾶ), Μάρκου,β’ 1-12, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 134 – 136).

τὸ ἔστειλε στὸ «σπιτὰκι» ὁ κ.Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ ἀνθρωπίνη φύσις ἀπό τότε πού γλύστρησε στήν ἁμαρτία, ἐκτός τῆς ἐνοχῆς, πού εἶναι θέμα συνειδητοποιήσεως αὐτῆς ταύτης τῆς ἁμαρτίας, καί ἀγῶνος σκληροῦ γιά τήν ἀπάλειψι τῶν συνεπειῶν της καί μετά θάνατον, βαρύνεται καί μέ ποικίλων εἰδῶν καί μορφῶν ἀσθενείας, «ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός». Ἐπειδή δέν κατεβλήθη προσπάθεια ὥστε βάσει τῆς φυσικῆς ἠθικῆς, τοῦ Μωσαϊκοῦ νόμου καί, πρό παντός, τοῦ Εὐαγγελικοῦ καί τῶν μέσων τῆς Ἐκκλησίας μας νά ἀποτοξινωθῇ ὁ ψυχικός καί σωματικός ὀργανισμός, ἐκδηλοῦται τό κακό σάν παράλυσι, σάν κώφωσι, σάν τύφλωσι, σάν χαλάρωσι τῶν νεύρων, σάν ψυχασθένεια, σάν ἀλλοίωσι τῶν σπλάγχνων, σάν τέλος πάντων, ὅτι ἡ Ἰατρική καί Ψυχιατρική Ἐπιστήμη διαπιστώνει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ο ΠΑΡΑΛΥΤΟΣ

Πλήθη κατέκλυσαν πολλά τό σπίτι που ὁ Χριστός μας
Ἐδίδασκε αἰώνιες ἀλήθειεις που φώτιζαν
Τά βάθη τῆς συνείδησις καί τήν προβληματίζαν
Για τό σκοπό πόχει ἡ ζωή καί τόν προορισμό της

Κι’ ὅταν ἔνα παράλυτο φέραν για θεραπεία
Τέσσαρες συμπαθητικοί φίλοι του σωριασμένο
Με λιανισμένο τό κορμί, βρήκαν φραγμό στην πόρτα
Από τα πλήθη τα πολλά, σκεφτήκαν να χαλάσουν

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Metr. Anthony Bloom

Σέ ἕναν ἀπό τους Ψαλμούς διαβάζουμε τόν παρακάτω στίχο· «Οἱ σπείροντες ἐν δάκρυσιν, ἐν ἀγαλλιάσει θεριοῦσι..» (Ψαλμ. 125, 5)12. ῎Αν στίς ἑβδομάδες τῆς προετοιμασίας πού πέρασαν, ἀντικρύσαμε νά καθρεφτίζεται στίς παραβολές ὅ,τι εἶναι ἄσχημο καί ἀνάξιο γιά μᾶς, ἄν σταθήκαμε μπροστά στό κριτήριο τῆς συνειδήσεώς μας καί τοῦ Θεοῦ, τότε ὄντως ἔχουμε σπείρει τή σωτηρία μας ἐν δάκρυσι.

Καί ὅμως, ὑπάρχει ἀκόμη χρόνος, διότι ἀκόμη κι ὅταν μπαίνουμε στόν καιρό τῆς συγκομιδῆς, ὁ Θεός μᾶς δίνει ἕνα περιθώριο· προχωρώντας πρός τή Βασιλεία, πρός τήν ῾Ημέρα τῆς ᾿Αναστάσεως, μποροῦμε ἀκόμη, κάθε στιγμή, μέ τήν προοπτική τῆς σωτηρίας, ἐνώπιον τῆς νίκης τοῦ Θεοῦ, νά στρεφόμαστε πρός αὐτόν μέ εὐγνωμοσύνη καί συντριβή μαζί καί νά λέμε, «῎Οχι, Κύριε! Μπορεῖ νά εἶμαι ὁ ἐργάτης τῆς ἑνδεκάτης ὥρας, ἀλλά δέξου με, ὅπως τό ἔχεις ὑποσχεθεῖ!».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι