You are currently browsing the tag archive for the ‘Αποστολική Διακονία’ tag.

῾Η ῾Οσία ᾿Αθανασία ἐγεννήθηκε στή νῆσο Αἴγινα ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς κατά τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. καί εἶχε μεγάλη κλίση γιά τά θεῖα. Οἱ γονεῖς της ὅμως, ὁ Νικήτας καί Εἰρήνη, τήν ἐνύμφευσαν παρά τή θέλησή της.

Λίγες μέρες μετά τό γάμο ὁ σύζυγός της ἐφονεύθηκε ἀπό βάρβαρους πειρατές, πού ἐκείνη τήν περίοδο ἐπέδραμαν στήν Αἴγινα.

Τότε ῾Οσία ἀφοῦ ἔμεινε χήρα, ἐθεώρησε κατάλληλη τήν εὐκαιρία νά ἐκπληρώσει τόν ἱερό της πόθο γιά τή μοναχική πολιτεία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

῾Ο ῾Ιερομάρτυς Εὐφρόσυνος (Σινοζέρσκϊυ), κατά κόσμον ᾿Εφραίμ, ἐγεννήθηκε σέ ἕνα χωριό τῆς Καρελίας, κοντά στή λίμνη Λάντοζσκοε, κατά τό δεύτερο ἥμισυ τοῦ 16ου αἰῶνος μ.Χ.

᾿Αρχικά ἐμόνασε στή μονή τοῦ Βάλαμο τῆς Φινλανδίας, ἔπειτα στήν περιοχή Ντολόκ τῆς ἐπαρχίας Νόβγκοροντ τῆς Ρωσίας καί στή συνέχεια κοντά στή λίμνη Σινίτσε.

᾿Εχειροτονήθηκε πρεσβύτερος στή μονή Οὐσπένσκι τῆς πόλεως Τιχβίν καί τό ἔτος 1600 ἄρχισε τήν ἐρημική ζωή στούς ἄγριους βάλτους τῆς λίμνης Σινίτσε. ῾Ο ῞Οσιος ἔσκαψε ἕνα σπήλαιο, ἐτοποθέτησε ἕνα Σταυρό καί ἔζησε ἐκεῖ δύο χρόνια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


῾Ο ῞Αγιος Θεόγνωστος ἦταν ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί ἐζοῦσε ὡς μοναχός στήν Κωνσταντινούπολη. Τό ἔτος 1328 ἐξελέγη Μητροπολίτης Κιέβου, μετά τήν κοίμηση τοῦ ῾Αγίου Πέτρου τοῦ Κιέβου († 21 Δεκεμβρίου).

᾿Εγκαταστάθηκε στή Μόσχα καί ὑποστήριξε τόν ηγεμόνα τῆς Μόσχας ᾿Ιωάννη ἐναντίον τοῦ γεμόνος τοῦ Τβέρ ᾿Αλεξάνδρου Μιχαήλοβιτς, ὁ ὁποῖος καί ἀφορίσθηκε ἀπό τόν ῞Αγιο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Οσιος Θεοφύλακτος καταγόταν ἀπό τήν ᾿Ανατολή καί ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος τοῦ Δύ (775-780 μ.Χ.).

Λόγῳ τῆς μεγάλης του παιδείας καί πρός συνέχιση τῶν σπουδῶν του ἦλθε στήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου γρήγορα ἀπέκτησε φήμη σοφοῦ καί ἐδημιούργησε φιλικές σχέσεις μέ ἀνώτερους κρατικούς λειτουργούς καί ἀξιωματούχους, καθώς καί μέ τόν μετέπειτα Πατριάρχη Ταράσιο, πού ἦταν τότε πρωτοσηκρίτης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Από πολύ παλιά έχει καθορισθεί να εορτάζουμε κατά την επομένη ημέρα των Αγίων Θεοφανείων την Σύναξη του Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού , για το λόγο ότι αξιώθηκε να βαπτίσει τον Ιησού Χριστό.

Ο Τίμιος Πρόδρομος υπήρξε ο Όρθρος που ανήγγειλε τον ερχομό της ημέρας του Κυρίου. Ο Όρθρος που προηγήθηκε της Ανατολής του Ηλίου της δικαιοσύνης. Έτσι τον ονομάζει ένας ύμνος των Θεοφανείων .

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Κυρίων Βύ, κατά κόσμον Γεώργιος Σαντζαγκλισχβίλι, ἐγεννήθηκε τό 1855 στό χωριό Νικόζι τῆς περιοχῆς Γκόρι τῆς Γεωργίας ἀπό ἱερατική οἰκογένεια.

Μετά τά ἐγκύκλια γράμματα, καί ἀφοῦ ἀνατράφηκε μέ παιδεία καί νουθεσία Κυρίου, παρακολούθησε μαθήματα στή θεολογική ᾿Ακαδημία τοῦ Κιέβου καί μετά τήν ἀποφοίτησή του διορίσθηκε ὡς βοηθός τοῦ κοσμήτορος τῆς ᾿Ακαδημίας τῆς ᾿Οδησσοῦ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Οσιος ῾Ιλαρίων, ὁ Νέος, ἐγεννήθηκε, τό 775 μ.Χ., στήν Καππαδοκία, ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί ἐνάρετους, τόν Πέτρο, προμηθευτή τοῦ ἄρτου τῶν ἀνακτόρων, καί τή Θεοδοσία, παρά τῶν ὁποίων ἔτυχεν ἐπιμελοῦς καί θεοσεβοῦς μορφώσεως.

Σέ ηλικία εἴκοσι ἐτῶν, ὑπό θείου ζήλου κινούμενος, ἐγκατέλειψε τά ἐγκόσμια, μεταβάς δέ στή μονή τοῦ Ξηροκαμπίου τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐκάρη μοναχός.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Συμεών ἀναδείχθηκε διάδοχος τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αδελφοθέου († 62 μ.Χ.), μετά τήν καταστροφή τῆς ῾Ιερουσαλήμ ἀπό τούς Ρωμαίους, τό ἔτος 70 μ.Χ.

Κατά τόν ῾Ηγήσιππο ἦταν υἱός τοῦ Κλωπᾶ, ἀδελφοῦ τοῦ ᾿Ιωσήφ, καί ἀδελφός τοῦ ᾿Ιούδα· κατ᾿ ἄλλη δέ ἐκδοχή ἦταν υἱός τοῦ ᾿Ιωσήφ τοῦ Μνήστορος καί ἀδελφός τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιακώβου τοῦ ᾿Αδελφοθέου.

᾿Ενῶ ἐπισκόπευε στήν ῾Ιερουσαλήμ, ἐπί αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98-117 μ.Χ.), διαβλήθηκε ἀπό τούς αἱρετικούς στόν ὕπατο ᾿Αττικό γιά τόν ἀποστολικό του ζῆλο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Δεύτερος κτήτορας τῆς μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου καί διάδοχος τοῦ ῾Οσίου ᾿Αθανασίου ὑπῆρξε ὁ «᾿Ιωάννης Οὔρεσης Παλαιολόγος, ὁ διά τοῦ θείου καί ἀγγελικοῦ σχήματος ἐπικληθείς ᾿Ιωάσαφ μοναχός».

Δυστυχῶς δέν εὑρέθηκε βιογραφία τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάσαφ τοῦ Μετεωρίτου καί ὅλες τίς πληροφορίες πού ἔχουμε γι᾿ αὐτόν τίς ἀντλοῦμε ἀπό τή βιογραφία τοῦ ῾Οσίου ᾿Αθανασίου καί ἀπό διάφορα ἐπίσημα ἔγγραφα.

῾Ο ᾿Ιωάννης – ᾿Ιωάσαφ ὁ Μετεωρίτης ἦταν υἱός τοῦ ῾Ελληνοσέρβου βασιλέως ᾿Ηπείρου καί Μεγάλης Βλαχίας, δηλαδή Θεσσαλίας, μέ ἕδρα τά Τρίκαλα, Συμεών Οὔρεση Παλαιολόγου (1359-1370).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Ο ῞Αγιος ῾Ιερομάρτυς Παφνούτιος ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.). ᾿Επέρασε κατ᾿ ἐξοχήν στήν Αἴγυπτο τήν εὐεργετική καί πολύαθλη ζωή του.

῞Οταν ἐξεκίνησε ὁ διωγμός κατά τῶν Χριστιανῶν, ὁ ἔπαρχος ᾿Αρριανός γνωρίζοντας ἀπό τίς διαδόσεις γιά τήν ἐπιρροή τοῦ Παφνουτίου ἐπάνω στούς χριστιανικούς πληθυσμούς ἐσκεπτόταν πῶς μποροῦσε νά τόν συλλάβει.

῾Ο Παφνούτιος συνήθιζε νά περνᾶ τή ζωή του σέ ἐρημικούς τόπους, καί κάποια μέρα, κατά τήν ὥρα τῆς νυχτερινῆς προσευχῆς του, ῎Αγγελος Κυρίου τοῦ ἐφανέρωσε ὅτι ἐκηρύχθηκε ὁ διωγμός κατά τῶν Χριστιανῶν καί ὅτι τόν καταζητεῖ ὁ ἔπαρχος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Για πάντα φίλοι

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Advertisements