You are currently browsing the tag archive for the ‘Αποστολική Διακονία’ tag.

Σεβαστέ και αγαπητέ,

Με πολλή χαρά και αγάπη διάβασα το γράμμα που μου γράψατε με αίσθημα και εμπιστοσύνη, απαντώντας στο δικό μου.

Με καλωσύνη χριστιανική δικαιώνετε έναν άνθρωπο που δεν είναι θεολόγος, αλλά που μοναχά αγαπά από βάθους ψυχής την πίστη του Χριστού, κι’ αυτός ο πόθος του τον κάνη να παίρνει το θάρρος να μπαίνει απρόσκλητος και χωρίς χιτώνα εις τον γάμον, και να μιλά για τα πράγματα της θρησκείας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οἱ ῞Οσιοι Θεοφάνης καί Πανσέμνη κατάγονταν ἀπό τήν ᾿Αντιόχεια, ἀπό γονεῖς εἰδωλολάτρες, καί εἶναι ἄγνωστο πότε ἔζησαν.

῾Ο Θεοφάνης, ἀφοῦ ἐνυμφεύθηκε σέ λικία δέκα πέντε ἐτῶν, μετά τρία ἔτη ἐχήρευσε, συνάψας δέ σχέσεις μέ τούς Χριστιανούς, ἀσπάσθηκε τή Χριστιανική πίστη καί ἐβαπτίσθηκε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Αγιος Μάρτυς Πολύκαρπος ἔζησε κατά τούς χρόνους τῆς βασιλείας τοῦ ἀσεβοῦς Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.) καί καταγόταν ἀπό τήν πόλη τῆς ᾿Αλεξάνδρειας.

῎Οντας Χριστιανός καί ἔχοντας πολύ ζῆλο γιά τόν Θεό, παρατηρώντας κάθε μέρα τούς φυλακισμένους νά ὁμολογοῦν τόν Χριστό καί νά δοκιμάζονται μέ διάφορα βασανιστήρια, δέν ἄντεχε νά ὑπομένει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οἱ ῞Αγιοι Μάρτυρες κατάγονταν ἀπό τήν Κόρινθο καί συνελήφθησαν κατά τήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ Δεκίου (249-251 μ.Χ.), γιατί ὁμολόγησαν μέ παρρησία τήν πίστη τους στόν Χριστό.

῾Οδηγήθηκαν ἐνώπιον τοῦ ἀνθύπατου Τερτίου, ὁ ὁποῖος ἦταν διοικητής τῆς ῾Ελλάδος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ο ῞Αγιος Νεομάρτυς Νικηφόρος καταγόταν ἀπό τήν κωμόπολη Κριτσά Μεραμβέλλου Κρήτης καί ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Τζανῆς.

᾿Ενυμφεύθηκε μέ μιά Μωμεθανή πού τήν ἔλεγαν Φετμά καί ἀπέκτησε δύο υἱούς. ῞Ομως ὁ Νικηφόρος ἀλλαξοπίστησε καί ἔγινε Μουσουλμάνος λαβών τό ὄνομα ᾿Ιμπραχίμ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Λάμπρος Κ. Σκόντζος Θεολόγος – Καθηγητής

Ο κορυφαίος αυτός Απόστολος του Χριστού ήταν Ιουδαίος και ονομαζόταν Σίμων. Γεννήθηκε στην μικρή και άσημη πόλη τη Βησθαϊδά. Ο Πατέρας του ονομαζόταν Ιωνάς.Έζησε σε αφάνταστη φτώχεια και στερήσεις. Όμως μεγάλωσε σε περιβάλλον ευσέβειας.

Οι γονείς του ανήκαν στους λιγοστούς πιστούς ευσεβείς Ιουδαίους της εποχής τους, οι οποίοι περίμεναν εναγώνια τον Μεσσία και την μεσσιανική εποχή κατά την οποία θα τερματίζονταν η κακοδαιμονία της ανθρωπότητας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Παντελή Πάσχου

Το Μέγα Σάββατον είναι η μέρα που ο Χριστός μας, ο αχώρητος από κάθε τόπο, χωρεί και περικλείνεται από ένα πέτρινο μνήμα, σφραγισμένο γερά και φυλαγόμενο από κουστωδία. Μια σιωπή βασιλεύει γύρω, κ’ οι ρήτορες τη σέβονται και σταματούν τους λόγους. Ακούγεται μονάχα η φωνή του υμνογράφου, που μας συμβουλεύει από τις πρώτες κιόλας γραμμές του χερουβικού ύμνου της ημέρας:

Σιγησάτω πάσα σαρξ βροτεία
και στήτω μετά φόβου και τρόμου
και μηδέν γήινον εν εαυτή λογιζέσθω…

Είναι οι στιγμές ανάμεσα στο βαρύ πένθος της Σταυρώσεως και στην άρρητη χαρά της Αναστάσεως που έρχεται από στιγμή σε στιγμή. Μεγάλη η μέρα και μεγάλη η σιωπή του Μ. Σαββάτου, που υπερέχει, όπως λέγουν οι άγιοι Πατέρες, όλων των άλλων ημερών της Μ. Εβδομάδος:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Οσιος Γεράσιμος, ὁ διδάσκαλος, καταγόταν ἀπό εὐσεβές γένος. ᾿Εγεννήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη, στά λεγόμενα ῾Υψωμάθεια, ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς.

Συναναστράφηκε στήν πατρίδα του μέ σοφούς ἄνδρες, ἦλθε στήν Πάτμο, ὅπου ἐμαθήτευσε κοντά στόν πιό σοφό δάσκαλο τοῦ Γένους, τόν ὅσιο Μακάριο τόν Καλογερά, στήν περιώνυμη Πατμιάδα Σχολή καί ἀνέλαβε τήν καθοδήγησή της μετά τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ὁσίου Μακαρίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῾Ο ῞Αγιος Κύριλλος καταγόταν ἀπό τήν Παλαιστίνη καί ἐγεννήθηκε πιθανῶς τό ἔτος 313 μ.Χ. στά ῾Ιεροσόλυμα.

᾿Εχειροτονήθηκε πρεσβύτερος ὑπό τοῦ ᾿Επισκόπου ῾Ιεροσολύμων Μαξίμου τοῦ Γύ (333-348 μ.Χ.), τόν ὁποῖο καί διαδέχθηκε στήν ἐπισκοπική ἕδρα κατά τίς ἀρχές τοῦ ἔτους 348 μ.Χ., εἴτε διότι ὁ Μάξιμος ἀπομακρύνθηκε ἀπό τούς αἱρετικούς ᾿Αρειανούς, εἴτε διότι ἀπέθανε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


῾Ο ῞Οσιος Βενέδικτος ἐγεννήθηκε τό ἔτος 480 μ.Χ. στήν ἐπαρχία Νουρσίας τῆς Οὐμβρίας. Οἱ γονεῖς του τόν ἔστειλαν νά σπουδάσει στή Ρώμη, ἀλλά χλιδή τῆς πρωτεύουσας εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά φουντώσει στήν ψυχή του ἐπιθυμία τοῦ μοναχικοῦ βίου.

῞Οταν ἔχασε τούς γονεῖς του, τροφός του ἀνέλαβε τήν κηδεμονία ἐκείνου καί τῆς ἀδελφῆς του ῾Αγίας Σχολαστικῆς. Σέ λικία εἴκοσι ἐτῶν ἐγκατέλειψε τήν οἰκογένειά του καί ἀφιερώθηκε στόν Θεό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ