You are currently browsing the tag archive for the ‘Άγιο Βάπτισμα’ tag.

Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Να προσεύχεσθε στον Θεό με ανοιχτά τα χέρια. Αυτό είναι το μυστικό των αγίων. Μόλις άνοιγαν τα χέρια τους, τους επεσκέπτετο η θεία χάρις.

Οι Πατέρες της Εκκλησίας χρησιμοποιούν ως πιο αποτελεσματική την μονολόγιστη ευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με». Το κλειδί για την πνευματική ζωή είναι η ευχή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἐπισκόπου Ἀνδρέου Ἀράντ καί Χουνεντοάρας

Γιά τό Μυστήριο τοῦ ῾Αγίου Χρίσματος, γράφει ὁ ‘Απόστολος Παῦλος, ὅτι εἶναι μία Θεία τελετή πού ἐπιτελεῖται σ’ αὐτόν ὁ ὁποῖος βαπτίσθηκε.

Χρίεται μέ τό ῞Αγιο Μῦρο σ’ ὅλες τίς αἰσθήσεις καί σέ διάφορα ἄλλα μέρη τοῦ σώματός του, στό μέτωπο, στό στόμα, στ’ αὐτιά, στό στῆθος, στά χέρια, καί στά πόδια γιά νά σφραγισθῇ ἔτσι καί νά ἐνισχυθῇ μέ τά χαρίσματα τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος καί νά τεθῇ στήν ὑπηρεσία τῆς ‘Εκκλησίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

το α’ μέρος ΕΔΩ ΚΑΙ το β’ μέρος ΕΔΩ

Οι Καθολικοί το βάπτισμά τους το έχουν με ράντισμα και όχι βύθισμα στην κολυμβήθρα· είναι σωστό αυτό;
Όχι! Όπως το λέει και η ίδια η λέξη «βάπτισμα» σημαίνει «βύθισμα». Για τον Κύριό μας διαβάζουμε στα Ευαγγέλια ότι, όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη, «ανέβηκε αμέσως από το νερό» (Ματθ. 3, 16). Το «ανέβηκε» υποδηλώνει ότι κατέβηκε στο νερό, δηλαδή βυθίστηκε σ’ αυτό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

το α’μέρος ΕΔΩ

Γιατί στην αρχή, στις προβαπτιστικές τελετές, βλέπουμε τον ιερέα να φυσάει τρεις φορές στο πρόσωπο του βρέφους, που πρόκειται να βαπτιστεί;
Αυτό είναι μια σπουδαία πράξη και έχει πολύ βαθύ νόημα: Ο Θεός όταν έπλασε από χώμα τον πρώτο άνθρωπο, τον Αδάμ, φύσηξε στο πρόσωπό του (αυτό είναι ο θείος ασπασμός στον άνθρωπο) και το νεκρό χωματένιο άγαλμα ζωντάνεψε, γιατί έλαβε μέσα του την αθάνατη ψυχή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Το Βάπτισμα είναι ένα Μυστήριο, στο οποίο ένας άνθρωπος που πιστεύει βυθιζόμενος στο νερό τρεις φορές, στο όνομα του Θεού Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πεθαίνει την σαρκική ζωή της αμαρτίας και αναγεννιέται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι σε μια πνευματική και αγία ζωή.

Ο Κύριός μας είπε: «Αν δεν γεννηθεί κανείς από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στην Βασιλεία του Θεού» (Ιωάν. 3, 5).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πάει ένα ζευγάρι στον π.Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο και του λέει:

-Πάτερ θέλουμε να βαπτίσουμε το παιδί μας.

-Ωραία ο νονός που είναι; το νονό να μου φέρετε .

Να και ο υποψήφιος νονός έμπροσθεν του πατρός…

-Εσείς είσθε ο νονός;

-Μάλιστα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀπό τόν βίον του Ὁσίου καί Θεοφόρου πατρός ἡμῶν ΠΑΪΣΙΟΥ του Μεγάλου (ΙΟΥΝΙΟΥ ΙΘ’)

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος 

Μοναχός τις, ἁπλοῦς κατά τήν διάνοιαν, ἤτοι μαθητής του ἱεροῦ Παϊσίου, ὑπακούων καλῶς εἰς ὅλα του τά προστάγματα· μεταβαίνων δέ οὗτος μίαν φοράν εἰς τήν Αἴγυπτον, διά να πωλήσῃ ἐργόχειρον, ἀπήντησε εἰς τόν δρόμον Ἑβραῖον τινά, ὅστις ἐπήγαινεν ὁμοῦμε αὐτόν.

Ὁδέ, γνωρίσας τήν ἁπλότητα του Μοναχοῦ, ἔχυσεν εἰς αὐτόν μέ τήν μιαράν του γλῶσσαν τό δηλητήριον του ψυχοφθόρου ὄφεως, τό ὁποῖον εἶχεν εἰς τήν καρδίαν του, λέγων εἰς αὐτόν· ὦ Μοναχέ, διατί πιστεύετε εἰς τόν Ἐσταυρωμένον ἁπλῶς καί ὡς ἔτυχεν, ἐνῶ αὐτός δέν εἶναι ὁ προσδοκώμενος Μεσσίας; Διότι ἄλλος θα εἶναι ἐκεῖνος καί ὄχι αὐτός εἰς τόν ὁποῖον πιστεύετε σείς οἱ Χριστιανοί.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ