You are currently browsing the tag archive for the ‘Άγια Θεοφάνεια’ tag.

Ὁ μήνας ἔχει σήμερον πέντε Ἰανουαρίου
κι ὅλοι μας ἑορτάζουμε τά Φῶτα τοῦ Κυρίου.

Κι ὅλοι οἱ παπάδες περπατοῦν μέ τό σταυρό στό χέρι
καί μπαίνουν μές στά σπίτια μας καί λέν τόν Ἰορδάνη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Το έθιμο με τα κυπαρίσσια και τα πορτοκάλια στο Ασβεστοχώρι

Από την αρχαιότητα εντυπωσίαζαν τα αειθαλή δέντρα που διατηρούν το εαυτό τους ζωντανό όλο το χρόνο. Συχνά τα λάτρευαν γιατί πίστευαν ότι είχαν μια δύναμη αιωνιότητας. Ιδιαίτερα τα κυπαρίσσια τα ταύτιζαν με την αιωνιότητα και αποτελούσε σύμβολο αθανασίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Το 1910 ένα δωδεκάχρονο αγόρι σένα μικρό χωριό της Ηπεί­ρου, το Παλαιοσέλι Κονίτσης, ξημερώνοντας τα Θεοφάνεια (στις τέσ­σερις περίπου το πρωί) σηκώθηκε και βγήκε στην αυλή. Τα πάντα ήσαν σκεπασμένα από χιόνι και το κρύο πολύ δυνατό.

Μόλις το παιδί άνοιξε την πόρτα κι έκανε το πρώτο βήμα, κοκάλωσε από την έκπληξη και τον θαυμασμό. Είδε ολόκληρη τη φύση ανε­στραμμένη! Τα είδε δηλαδή όλα ανάποδα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γεώργιος Δροσίνης

Λαμπρή τρανή, φωτόλουστη πρόβαλλε η ημέρα,
ουράνιο μύρο χύθηκε στη γη πέρα ως πέρα·
του Ιορδάνη τα νερά τρέχουν αγνά καθάρια,
και γέρνουνε στις όχθες του της δάφνης τα κλωνάρια.

Ήρθε ο Χριστός να βαπτιστεί, σταμάτησε τ’ αγέρι,
μ’ άφθαστο τρόμο άπλωσε ο Πρόδρομος το χέρι·
και η φωνή ακούστηκε του άναρχου Πατέρα,
για την πιστότητα του Γιού, απ’ τα ουράνια πέρα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οί μέρες των εορτών αύριο μεθαύριο τελειώνουνε, άς έχουμε κουράγιο ελπίζοντας σε μια νέα Ανατολή τόσο για εμάς, όσο και για τα παιδιά μας ελπίδα του αύριο, αλλά και για την Πατρίδα, για όλους μας,δεν θα μας αφήσει στο τέλος ο Θεός ……

Μέρες των Θεοφανείων έρχονται, ανοίγουν οί ουρανοί το βράδυ της παραμονής λέγανε οί παλιοί, σοφοί οί παλιοί με τις αγνές παραδόσεις τους πού τις ποδοπατήσαμε εμείς οί νεότεροι έξυπνοι και φθάσαμε εδώ πού φθάσαμε, αν όχι στον πάτο του πηγαδιού αλλά λίγο πιο πάνω από τις πηγές του… Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Παπαδιαμάντης Ἀλέξανδρος

Σήμερον ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν ἑορτάζει τὴν μεγάλην ἑορτὴν τῶν Θεοφανείων, καὶ ποιεῖται μνείαν τῆς βαπτίσεως τοῦ Χριστοῦ ἐν τῷ Ἰορδάνῃ.

Ὁ Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος καὶ Βαπτιστής, ὅστις ἔμβρυον ἐν τῇ μήτρᾳ εἶχεν ἀναγνωρίσει τὸν Λυτρωτὴν καὶ ἐσκίρτησεν, ἀνὴρ γενόμενος ὑπῆρξε καὶ ὁ πρῶτος πιστεύσας, ὑποδείξας καὶ κηρύξας τὸν Χριστόν.

«Ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου», εἶπεν ὅτε εἶδε τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα. «Ἔρχεται ἄλλος ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ», ἔλεγε πρὸς τοὺς μαθητάς του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

1 Οἱ διψῶντες, πορεύεσθε ἐφ’ ὕδωρ, καὶ ὅσοι μὴ ἔχετε ἀργύριον, βαδίσαντες ἀγοράσατε, καὶ φάγετε καὶ πίεσθε ἄνευ ἀργυρίου καὶ τιμῆς οἶνον καὶ στέαρ.

2 ἱνατί τιμᾶσθε ἀργυρίου ἐν οὐκ ἄρτοις καὶ τὸν μόχθον ὑμῶν οὐκ εἰς πλησμονήν; ἀκούσατέ μου καὶ φάγεσθε ἀγαθά, καὶ ἐντρυφήσει ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν.

3 προσέχετε τοῖς ὠσὶν ὑμῶν καὶ ἐπακουλουθήσατε ταῖς ὁδοῖς μου· εἰσακούσατέ μου, καὶ ζήσεται ἐν ἀγαθοῖς ἡ ψυχὴ ὑμῶν· καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον, τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ματθ. γ’ 13 – 17

Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτῃ Χριστοφόρου Ἀθ. Καλύβα Ἱεροκήρυκος

 τ στειλε στὸ «σπιτκι»  κ.ωάννης Παναγιωτόπουλος

Ἡ Βάπτισις

Στοῦ νόμου τήν ὑποταγή γιά λόγους συνεπείας
Καί σκοπιμότητος μαζί ἔδειξε ὁ Κύριός μας
Κι’ ὅπως ἐδέχθη νά ὑποστῇ περιτομή Ἑβραίων
Ἔτσι τοῦ ὄχλου βάφτισι σ’ αυτούς νά αποδείξη
Πώς εἶναι ὁ Ἴδιος ὁ Θεός πού ἔδωσε τό νόμο
Καί ἕνα νόμο ἁγιώτερο καινούργιο νά κηρύξῃ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀνάλυσις τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Κυριακῆς, τῶν Φώτων Ματθ.γ’ 13 – 17, ἀπό τό βιβλίον τοῦ μακαριστοῦ Ἱεροκήρυκος Ἀρχιμ. Χριστοφόρου Ἄθ. Καλύβα: «ΛΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ…. ΚΥΡΙΑΚΟΔΡΟΜΙΟΝ» 1980. (Σελ. 73 – 76). 

τ στειλε στὸ «σπιτκι»  κ.ωάννης Παναγιωτόπουλος

«Οὗτος ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα». Αὐτή ἡ φωνή ἡ ἐξ οὐρανοῦ, ἠκούσθη ἀμέσως με τή Βάπτισι τοῦ Ἰησοῦ ὑπό τοῦ Ἰωάννου, φωνή μαρτυρίας τοῦ Θεοῦ Πατρός πρός ὅλον τόν Κόσμο πού ἐστερεῖτο πνευματικοῦ Ὁδηγοῦ. Ἦταν φωνή ἀγάπης καί ἀσφαλείας, φωνή μιᾶς σιγουριᾶς, ὅπως λέγει ὁ λαός μας, ὡς πρός τήν ἀξιότητα τοῦ Συμβούλου καί Ὁδηγοῦ κατά τή μάχη ἐναντίον τοῦ πολυμόρφου Κακοῦ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

παπα Γιώργης Δορμπαράκης

«Τα άγια Θεοφάνεια του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού εορτάζουμε κατά την ημέρα αυτή, και στη Μεγάλη Εκκλησία και στις κατά τόπους άγιες Εκκλησίες, επιτελώντας την παννυχίδα από το εσπέρας.

Ο ίδιος ο Θεός Λόγος αφού ενδύθηκε τον παλαιό Αδάμ και εκτέλεσε όλα τα νόμιμα, έρχεται για να βαπτισθεί προς τον μέγα Ιωάννη τον Προφήτη, ο οποίος και τον εμπόδιζε λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτισθώ από Εσένα, και Συ έρχεσαι σε μένα;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ