You are currently browsing the category archive for the ‘1821’ category.

Ο ΚΛΉΡΟΣ ΤΟ 1821
Δημ. Μπαλᾶνος

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ προσέφερεν ἀνεκτιμήτους ὑπηρεσίας εἰς τὸ Ἔθνος ὄχι μόνον κατὰ τοὺς χρόνους τῆς δουλείας, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1821, ὅτε ἐπρωτοστάτησεν.

Ἄπειροι εἶναι οἱ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι ἐσφάγησαν ὑπὸ τῶν Τούρκων κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ Ἀγῶνος. Μόλις διεδίδετο ἡ φήμη περὶ μελετωμένης ἐξεγέρσεως, ἡ μανία τῶν Τούρκων ἐξέσπα κατὰ τῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Πρῶτον θῦμα τῆς τουρκικῆς θηριωδίας ἔπεσε κατὰ τὴν 10ην Ἀπριλίου 1821, ἡμέραν τοῦ Πάσχα, ὁ σεπτὸς Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄. Μετ’ αὐτοῦ συνεμαρτύρησαν καὶ οἱ Μητροπολῖται Ἐφέσου Διονύσιος,Νικομηδείας Ἀθανάσιος, καὶ Ἀγχιάλου Εὐγένιος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΠΑΠΑ ΓΙΩΡΓΗΣ

Μαζεμένοι οἱ πιστοί στίς Ἐκκλησιές, γιά νά ἑορτάσουν τήν ἡμέρα καί νά ἑτοιμαστοῦν νά ὑποδεχτοῦν τά Μεγάλα γεγονότα τοῦ Πάθους τοῦ Κυρίου μας.

Ὅμως, οἱ ὧρες γιά ὅλον τόν ὑπόδουλο Ἑλληνισμό εἶναι δύσκολες. Μόνη τους παρηγοριά ἡ καταφυγή στόν Ὕψιστο, νά κάνει ἔλεος καί νά τούς ἐλευθερώσει. Ἡ ἐπανάσταση εἶχε ἤδη ξεσπάσει πρίν μέρες.

Ὁ δεσπότης Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, εὐλόγησε ἀγωνιστές καί ὅπλα. Ἀπό τήν δική τους μεριά οἱ Τοῦρκοι ἔξαλλοι, ἀλλά καί φοβισμένοι γιά τόν ξεσηκωμό, ἄρχισαν τίς θηριωδίες.

Δέν ὑπολόγιζαν τίποτε. Ἔσφαζαν καί σκότωναν ἀνελέητα. Μαγάριζαν καί λεηλατοῦσαν ὅ,τι πιό ἱερό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

 

Λίγο πρίν πέσει ἡ Τριπολιτσά, γίνηκε ἡ μάχη κι ἡ νίκη στό Βαλτέτσι.

Σπουδαῖος ἥρωας τῆς μάχης ὁ Κολοκοτρώνης. Ἀτσαλένια ψυχή καί γενναῖο κορμί. Εἶχε γίνει ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τῶν Τούρκων.

Ὕστερα ἀπ’ τή μάχη καί τή νίκη οἱ Ἕλληνες τό ἔστησαν στό χορό καί τό γλέντι. Ἦταν καί ὁ Κολοκοτρώνης ἄνθρωπος τοῦ ἁγνοῦ ἑλληνικοῦ χοροῦ καί τῶν ὄμορφων παραδόσεων τῆς ὑπαίθρου.

Μά ἐκείνη τή μέρα ὄχι μόνο δέν πῆρε μέρος στό φαγοπότι, ἀλλά καί τόν εἶδαν θυμωμένο καί φουρτουνιασμένο. Σπάνια τόν εἶχαν δεῖ τόσο πολύ μανιασμένο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης

Φώτης Κόντογλου

«Ἡ ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση εἶναι ἡ πιὸ πνευματικὴ ἐπανάσταση ποὺ ἔγινε στὸν κόσμο. Εἶναι ἁγιασμένη»

Ἡ σκλαβιὰ ποὺ ἔσπρωξε τοὺς Ἕλληνες νὰ ξεσηκωθοῦνε καταπάνω στὸν Τοῦρκο δὲν ἤτανε μονάχα ἡ στέρηση κι ἡ κακοπάθηση τοῦ κορμιοῦ, ἀλλά, ἀπάνω ἀπ᾿ ὅλα, τὸ ὅτι ὁ τύραννος ἤθελε νὰ χαλάσει τὴν πίστη τους, μποδίζοντάς τους ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ χρέη τους, ἀλλαξοπιστίζοντάς τους καὶ σφάζοντας ἢ κρεμάζοντάς τους, ἐπειδὴ δὲν ἀρνιότανε τὴν πίστη τους γιὰ νὰ γίνουνε μωχαμετάνοι.

Γιὰ τοῦτο πίστη καὶ πατρίδα εἴχανε γίνει ἕνα καὶ τὸ ἴδιο πρᾶγμα, κ᾿ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθούσανε δὲν ἤτανε μοναχὰ ἡ λευτεριὰ ποὺ ποθοῦνε ὅλοι οἱ ἐπαναστάτες, ἀλλὰ ἡ λευτεριὰ νὰ φυλάξουνε τὴν ἁγιασμένη πίστη τους, ποὺ μ᾿ αὐτὴν ἐλπίζανε νὰ σώσουνε τὴν ψυχή τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

.
Σὲ δεχόταν καὶ σὲ ἀγαποῦσε ὁ π. Πορφύριος, ὅποιος καὶ νὰ ἤσουν, ὅπως καὶ νὰ ἤσουν.

Δίπλα του, ἀκόμη καὶ ἡ πιὸ μεγάλη ἁμαρτία ἔπαιρνε ἄλλες διαστάσεις. Δὲν κλονιζόσουν, δὲν σὲ καταλάμβαναν ἡ ἀπόγνωση καὶ ἡ ἀπελπισία.

Μόνο θλιβόσουν, γιατὶ διέπραξες τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο, γιατὶ δὲν ἐφάρμοσες τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ὄχι μόνο δὲν σ’ ἄφηνε ν’ ἀπογοητεύεσαι ἀπὸ τὶς πτώσεις σου, ἀλλά, ἀντίθετα, σὲ βοηθοῦσε νὰ ἀξιοποιεῖς κάθε πτώση σου, ὥστε νὰ τὴ χρησιμοποιήσεις ὡς μιὰ ἔπαλξη γιὰ ἕνα νέο ξεκίνημα, γιὰ μιὰ νέα πνευματικὴ κατάκτηση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑ

Η Ελληνική Σημαία υψώνεται στην Τριπολιτσά, έργο του Πέτερ Φον Ες

.

Ἀκούω κούφια τὰ τουφέκια,

ἀκούω σμίξιμο σπαθιῶν,

ἀκούω ξύλα, ἀκούω πελέκια,

ἀκούω τρίξιμο δοντιῶν.

.
Ὤ! τί νύκτα ἦταν ἐκείνη,

ποὺ τὴν τρέμει λογισμός!

Ἄλλος ὕπνος δὲν ἐγίνη

πάρεξ θάνατος πικρός.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εικόνα από:arcadia.ceid.upatras.gr

τοῦ ἀρχιμ. Ἰακώβου Κανάκη

Εἶναι γεγονός ὅτι μερικοί ἐκ τῶν ἀγωνιστῶν καί ἡρώων τοῦ ᾽21 δέν εἶναι τόσο γνωστοί στούς περισσότερους συμπολίτες μας καί ἰδίως στίς νέες γενεές. Εἶναι μεμονωμένα πρόσωπα ἤ καί οἰκογένειες πού πραγματικά ξεκληρίστηκαν στούς ἀγῶνες τοῦ γένους χωρίς κἄν νά τιμηθοῦν ἤ ἀντίθετα τιμωρήθηκαν ἀπό ἀρχές καί ἐξουσίες.[1]

Νομίζω ὅτι μιά τέτοια περίπτωση εἶναι καί ἡ οἰκογένεια τῶν Πλαπουταίων, τῶν κορυφαίων αὐτῶν ἀγωνιστῶν τῆς Ἐπανάστασης.[2] Μάλιστα, κορυφαῖος ἐξ αὐτῶν εἶναι ὁμολογουμένως ὁ Δημητράκης Πλαποῦτας.

Γιά τήν ἔρευνα τοῦ θέματός μας δέν βρήκαμε ἄπειρες πληροφορίες ἀλλά ὅσες ἐντοπίσαμε ἦταν ἱκανές γιά νά θίξουμε τήν ἱστορική γορτυνιακή μορφή τῆς Ἐπανάστασης ἀπό τό χωριό Παλούμπα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Πατριῶται καπιτάνιοι ἀρχηγοὶ τοῦ Ὑδραϊκοῦ στόλου καὶ λοιποὶ ἁπαξάπαντες καπιτάνοι καὶ σύντροφοι γενναῖοι,χαίρετε

Ἓξ Ὕδρας τὴ 20 Ἰουλίου 1821

Εἴδομεν ἀπὸ τοῦ ἀγαπητοῦ σας 14 τρέχοντος σημειωμένον τὰ κινήματά σας κατὰ τοῦ ἐχθροῦ,τὰ ὁποία ἐμεταχειρίσθητε,καὶ τὴν ἀποτυχία αὐτῶν.

Δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅμως,ἀγαπητοί,ποσῶς ὅτι ἡ ἄοκνος ἐπιμέλειά σας νὰ ἐδιόρθωσε μετὰ ταῦτα τὰ πρῶτα σας κινήματα,καὶ ὁ στόλος ἐπανῆλθεν εἷς τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς ἀφοβίας καὶ τόλμης,καὶ εἴθε ἐντὸς ὀλίγου νὰ ἀκούσωμεν εὐαγγέλια νίκης καὶ χαρᾶς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Ο μάρτυρας της Ελληνικής Επανάστασης Γιώργος Ανεμογιάννης Παξινός (από τους Παξούς)

.

Η Ναύπακτος αποτελούσε τήν πιό ισχυρή ναυτική βάση τών Τούρκων στόν Κορινθιακό κόλπο.

Προστατευμένη η πόλη καί τό φρούριό της από τά ισχυρά καστέλια τού Ρϊου καί τού Αντιρρίου θεωρείτο από τούς Οθωμανούς απρόσβλητη. Κάθε απόπειρα γιά επίθεση εναντίον της ήταν καταδικασμένη σέ αποτυχία.

Κι όμως οι οπλαρχηγοί Διαμαντής Χορμόβας, Κωνσταντίνος Σιαδήμας καί Γεώργιος Πιλάλας μέ 3000 άνδρες επιχείρησαν νά επιτεθούν στήν πόλη. Χωρίς όμως κανόνια καί πλοία η πολιορκία δέν θά έφερνε κάποιο θετικό αποτέλεσμα καί γι’ αυτό ζήτησαν ενίσχυση από τά νησιά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ

 Τρεῖς τουρκικαὶ στρατιαὶ εἰσώρμησαν ἀπὸ διάφορα σημεῖα διὰ νὰ καταπνίξουν τὸ κίνημα. Διὰ νὰ ἀποκρούσῃ τοὺς ἐχθροὺς ὁ Ὑψηλάντης ἐπροχώρησε πρὸς τὸ Δραγατσάνι. Ἀρχηγὸς τοῦ στρατοῦ του ἦτο ὁ Γεωργάκης ᾽Ολύμπιος, οὐσιαστικὸς ἀρχηγὸς δὲ τοῦ ῾Ιεροῦ Λόχου ὁ ἀδελφὸς τοῦ ῾Υψηλάντου Νικόλαος.

Ὁ στρατὸς τοῦ ῾Υψηλάντου ἀνὴρχετο τώρα εἰς 5.000 ἄνδρας, οἱ ὁποῖοι ἐκύκλωσαν τὸ Δραγατσάνι ἀπὸ παντοῦ.

Οἱ 2.000 Τοῦρκοι περιὴρχοντο ἀμέριμνοι, χωρὶς νὰ ὑποπτεύωνται τὴν κύκλωσιν. ᾽Ενῷ δὲ ἀνεμένετο ἡ ἄφιξις τοῦ ῾Υψηλάντου, εἰς φιλόδοξος συνταγματάρχης τοῦ ἱππικοῦ, ὁ Καραβίας, ἠθέλησε νὰ ἀναδειχθῇ μόνος αὐτὸς νικητὴς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι