You are currently browsing the category archive for the ‘Ποίηση’ category.

(Ματθαίου ιδ.’14-22)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Χορτασμὸς 

Πλήθη ἄπειρα, ὄχλος πολύς μ’ ἀρρώστους καρτεροῦσε
Ἐκεῖνον πού μ’ ἁπλοχεριά τά δῶρα του σκορποῦσε
Σ’ ὅλον τόν κόσμο: Τό Χριστό. Καί σ’ ὅλους τά ἐλέη
Παρεῖχεν ὁ Φιλάνθρωπος. Αὐτά πού λαχταροῦσε
Κάθε ψυχή στόν πόνο της τό λυτρωμό της νἄβρη
Τυφλοί, χωλοί, παράλυτοι, κωφοί, δαιμονισμένοι
Τή γιατρειά τους βρίσκανε στή θεία καλωσύνη
Του Θεανθρώπου Ἰησοῦ μέσ’ στῇς ζωῆς τή δίνη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Κυριακή 630 Πατέρων (Δ’ Ο.Σ.)(Ματθαίου ε’14-19)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ.Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Ζωή και Δράσις

Είπε ο Χριστός στους μαθητάς ευθύνη για να νοιώσουν
Είσθε το φώς στον κόσμο αυτό της νύχτας. Και σαν φώτα
Σας στέλνω να διαλύσετε τα σκότη της αγνοίας
Που ζούν οι άνθρωποι οι πιστοί στη ειδωλολατρεία

Είσθε το φώς που πήρατε από το άγιο Φώς μου
Σαν ένα φώς ουράνιο ο Κόσμος θα σας βλέπη
Το φώς έχει αποστολή τα σκότη να διαλύση
Που πήχτωσε μεσ’ στα μυαλά. Κι’ ήρθε η ώρα, πρέπει

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(Ματθαίου θ’1- 8)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Και την ψυχή σου

Είχε ξαπλώσει η ασωτειά σ’ αρρώστειας το κρεββάτι
Κάποιον που ζήτησε χαρές σε κέντρα αμαρτίας
Μ’ επίδοσι στα σαρκικά ώσπου ένα σακάτη
Τον έκαμε η  κατάχρησι. Καρπός ακολασίας.

Στη δύναμι και στην ακμή στον πλούτο και στα νιάτα
Ο άνθρωπος δεν σκέπτεται πως όλα είναι δοσμένα
Χάριν της δόξης του Θεού και πρέπει αγιασμένα
Να μένουν σώμα και ψυχή. Μακρυά από κακή στράτα

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(Ματθαίου η’28-θ’ 1)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Γεργεσήνοι

Λαός του Χάμ που δέχτηκε την πατρική κατάρα
Όταν αυτός διεπόμπευε τον Νώε, τον πατέρα
Λαός μια γύφτικη Φυλή χωρίς καθάρια πίστι
Με γήινα διαφέροντα στην ύλη γατζωμένος
Χωρίς να σέβεται Θεό, λαός καταραμένος
Που αισχροκερδούσε τρέφοντας παρά το Θείο Νόμο
Χοίρους πολλούς προκλητικά σα διαβολοπαρμένος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κυριακή Γ’ Ματθαίου (Ματθαίου στ’ 22-33)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Προσοχή στο «Μείζον»

Είπε ο Χριστός πως σώματος φώς είναι σου το μάτι
Όταν αυτό είναι γερό μέσα σου φώς υπάρχει
Κι’ αν χαλασμένο βρίσκεται κι’ είναι μπροστά σκοτάδι
Τότε και μέσα σκοτεινιά απλώνεται και βράδυ

Κι’ αν το πανώριο φώς σέ σέ είναι αληθώς σκοτάδι
Τότε φαντάσου τι παχύ είναι ολόγυρά σου
Δεν μπορεί ο καθένας σας σύγχρονα να δουλεύει
Σε δυό κυρίους. Φυσικόν είναι σαν αγαπήση

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

(Ματθαίου δ’18-23)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Τους ψαράδες

Δεν χτύπησε πόρτες σοφών ο Κύριος να καλέση
Για τη Σχολή του μαθητάς με κοσμική σοφία
Να μη λεχθή απ’ τους κακούς πως οι βαθειές αλήθειες
Που κήρυξαν οι Απόστολοι ήταν μιά ακολουθία
Της θύραθεν μορφώσεως κι’ ότι η μαρτυρία
Που έδιναν για το Χριστό δεν ήτανε και θεία.

Ψαράδες κάλεσε ο Χριστός απλούς και αδιαφθόρους
Απόνηρους και αφελείς θρήσκους χωρίς ψεγάδια
Ανθρώπους που δουλεύανε μακρυά από διαβόλους
Της εργατιάς που η θάλασσα με τ’ αλμυρό νερό της
Αλάτιζε νυχθήμερα τ’ ατσάλινα κορμιά τους
Να δώση από τον πλούτο της πολλά ή λίγα ψάρια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Thomas Stearns Eliot

Κύριε, στὰ κύπελλα ἀνθίζουν οἱ ὑάκινθοι τῆς Ρώμης κι
Ὁ ἥλιος τοῦ χειμώνα ἕρπει πλάι στοὺς λόφους τοῦ χιονιοῦ·
Ἀνθίσταται σκληρὰ ἡ πείσμων ἐποχή.
Εἶν᾿ ἡ ζωή μου ἐλαφριά, προσμένοντας τ᾿ ἀγέρι τοῦ θανάτου,
Σὰν πούπουλο στὴ ράχη τοῦ χεριοῦ.
Σκόνη στὸ ἡλιόφως καὶ μνήμη στὶς γωνιὲς
Τὸν ἄνεμο προσμένουν, ποὺ παγερὸς φυσᾶ στὴν πεθαμένη γῆ.

Τὴν Σὴν εἰρήνην δὸς ἡμῖν.
Ἐβάδισα χρόνους πολλοὺς σ᾿ αὐτὴν τὴν πόλη,
Ἐτήρησα νηστεία καὶ προσευχή, ἐλέησα τοὺς φτωχούς,
Ἔλαβα καὶ παρεῖχα τιμὴ κι ἀναψυχή.
Ποτὲ κανεὶς δὲ διώχτηκε ἀπ᾿ τὴν πόρτα μου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


(Ματθαίου ι’32-33, 37-38, ιθ’ 27-30)

(†) Αρχιμ. Χριστοφόρου Αθ. Καλύβα Ιεροκήρυκος

το έστειλε στο σπιτάκι ο κ.Ιωάννης Παναγιωτόπουλος

Η Ομολογία

Είπε ο Χριστός στους μαθητάς πως δεν αρκεί μια πίστι
Σαν θεωρία στο μυαλό. Πρέπει να γίνει ενέργεια
Που φέρνει μεταβολισμούς στον τρόπο της ζωής μας
Να διαλαλή βιώματα θεία, αγγελομόρφου

Ψυχής που ελευτερώθηκε από παθών κατάρα
Κι’ είναι έτοιμη ηρωικά παντού να ομολογήση
Ότι πιστεύει στο Χριστό τον Υιό Θεού και Λόγο
Και για την πίστι του αυτή μπορεί να μαρτυρήση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κωνσταντῖνος Καρυωτάκης (ΕΦΗΒΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ, 1913‒1916)

Καὶ ρίχτηκε μὲ τ᾿ ἄτι του μὲς στῶν ἐχθρῶν τὰ πλήθια,
τὸ πύρινο τὸ βλέμμα του σκορποῦσε τὴν τρομάρα,
καὶ τὸ σπαθί του τὴ θανή. Στὰ χάλκινά του στήθια,
ἐξέσπασε ἡ ὄργητα σὲ βροντερὴ κατάρα.

Ἐθόλωσαν τὰ μάτια του. Τ᾿ ἁγνὸ τὸ μέτωπό του,
θαρρεῖς ὁ φωτοστέφανος τῆς Δόξας τ᾿ ἀγκαλιάζει.
Κι ἔπεσε χάμου ὁ Τρανός! Θρηνῆστε τὸ χαμό του.
Μά, μή! Σὲ τέτοιο θάνατο ὁ θρῆνος δὲν ταιριάζει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μνήμες Μαΐου

Μη σε πλανέψουν του Μαγιού τα λούλουδα,
της Άνοιξης οι χαρές και το γιορτάσι
και χάσεις της Ιστορίας μας το άγγιγμα,
του Γένους σου το δάκρυ.

Χρωστάς τη μνήμη σου
σε ότι λαμπρό πρόσφερε στον κόσμο
του Κωνσταντίνου ο Πόλη – είναι δόξα σου,
στο ήθος και τις θυσίες
των τελευταίων υπερασπιστών – κι αυτό, δόξα σου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι

Advertisements