You are currently browsing the category archive for the ‘περιοδικό ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ’ category.

Κλειὼ Σταυρούλα Κουράση

Ἕξι ἡ ὥρα πού χαράζει, μέ ξυπνᾶ ἕνα γλυκό-γλυκό κελάηδημα ἔξω ἀπό τό παράθυρό μου. Εἶναι ἕνα κοτσύφι πού ψάλλει τόν ὄρθρο μελωδικά, σάν ὁ καλύτερος χορωδός.

Τί λέει ὁ μικρός μου φίλος; Φαντάζομαι θά ὑμνεῖ τό μεγαλεῖο τῆς Δημιουργίας καί τόν Πλαστουργό.

Ἔξω στόν κῆπο, στά δέντρα ὑπάρχουν τόσα καί τόσα πουλάκια, ἀλλά αὐτό τό κοτσύφι εἶναι δικό μου σᾶς λέω, καί μέ τό ξεροβόρι καί μέ τή ζέστη τοῦ καλοκαιριοῦ, ἐκεῖνο δέν ἔλειψε νά μοῦ πεῖ τήν καλημέρα του, εὐλογημένη ἀρχή τοῦ καθημερινοῦ ἀγώνα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κλειώ – Σταυρούλα Κουράση

Διαβάζουμε τή φράση κι αὐτόματα πάει ὁ νοῦς μας στούς στερούμενους ὑλικά ἀγαθά. Ὄχι, πώς κι ἐκεῖνοι δέν εἶναι ἄξιοι βοήθειας καί συμπαράστασης.

Ὑπάρχουν ὅμως, κι ἄλλα ἤδη πικρῆς ἀνυπόφορης στέρησης, κι αὐτούς τούς φτωχούς, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά νοιαστοῦμε.

– Ἀσθενεῖς, μόνοι στά δωμάτια τῶν νοσοκομείων. Ἀνοίγει ἡ πόρτα, ἕνα σωρό ἐπισκέψεις γιά τόν διπλανό ἄρρωστο, γι’ αὐτούς κανείς, καί οἱ ὧρες δέν περνᾶνε…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἠλίας Κατσάνος

Ὁ χριστιανός, ὁ σωστός χριστιανός, εἶναι ἡ ἤρεμη δύναμη.

Φαίνεται ἀδύναμος, φοβισμένος, ἥσυχος, καλόβουλος, ἀφελής ἴσως, ὑπερβολικά ὑπάκουος καί ταπεινός, εὐγενής καί καλοσυνάτος, μέχρι τά ὅρια τοῦ «κορόϊδου».

Μέσα του ὅμως, κρύβει μιά καταπληκτική δύναμη κι ἕνα θάρρος μεγαλειῶδες. Μοιάζει μέ προβατάκι, ἀλλά μέσα του ἔχει καρδιά λιονταριοῦ. Δείχνει γιά νάνος, ἐνῶ εἶναι γίγαντας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΡΧΙΖΩ μέ ἕνα ἐνδιαφέρον περιστατικό πού διάβασα πρόσφατα:

«Στίς δώδεκα τά μεσάνυχτα χτύπησαν τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ. Ἦταν μιά γριούλα καί ζήτησε ἀπό τόν παπά νά πάει νά κοινωνήσει ἕναν ἄρρωστο.

Ὁ παπάς ἑτοιμάστηκε, πήρε τή Θεία Κοινωνία καί βγῆκε ἀμέσως μαζί της. Πλησιάζουν σ’ ἕνα φτωχό σπιτάκι. Ἡ γριούλα ἀνοίγει τήν πόρτα καί μπάζει τόν ἱερέα σ’ ἕνα δωμάτιο.

Καί νά, ξαφνικά ὁ παπάς βρίσκεται ἐκεῖ μόνος μέ τόν ἄρρωστο. Μόλις τόν βλέπει, αὐτός βάζει τίς φωνές:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

τῆς Εὔας Μοδινοῦ

Ὁ «Ἄγγελος πόνου» τοῦ Γιαννούλη Χαλεπᾶ εἶναι ἕνας μικρός γύψινος Ἄγγελος, ὕψους 25ἑκ., πού προσεύχεται γονατιστός.

Ἔχει τά χέρια του σταυρωμένα σφικτά στό στῆθος, τίς φτεροῦγες του μαζεμένες, κλειστές, τό κεφάλι του γερτό στό πλάι, τά μάτια του λυπημένα, ὑψωμένα στόν οὐρανό, τά χείλη του μισάνοιχτα, σάν νά ψελλίζει μία θερμή ἱκεσία. Μοιάζει νά προσεύχεται γιά κάποιον ζωντανό νεκρό.

Βλέποντας τήν ἔκφραση τῆς βαθιᾶς ὀδύνης πού ἀποπνέει ἡ στάση αὐτή, σκέφτεται κανείς τά χιλιάδες πρόσωπα τοῦ πόνου ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦνε σ’ ἕναν ἐφιάλτη, χωρίς νά μποροῦν νά ξυπνήσουν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γεώργιος Ἀν. Νίκας Ταξίαρχος ἐ.ἀ.

Σ’ αὐτό τό ὑπέροχο ἄγγελμα καταλήγει ἡ μεγάλη Τεσσαρακοστή καί ἡ ἑβδομάδα τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου.

Ὁ λαμπροφορεμένος ἄγγελος –μία ἀπαστράπτουσα παρουσία– εἶν’ ἐκεῖ, στό ἄνοιγμα τοῦ τάφου, γιά ν’ ἀναγγείλει στίς κατάπληκτες Μυροφόρες τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.

Κι’ ἔλαμψε ἡ οἰκουμένη καί τό φῶς τῆς ξαναγεννημένης ἐλπίδας ἔλουσε μέ Θεία Χάρη τίς ἀφανισμένες ἀπό τόν πόνο καρδιές. Αὐτό τό θεῖο ἄγγελμα ἄς ἔχουμε ὁδηγό σέ κάθε μας βῆμα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μερόπη Ν. Σπυροπούλου Ὁμότιμη Καθ. Παν/μίου Ἀθηνῶν

Μέ ἀφορμή τήν ἀφήγηση μιᾶς φίλης, ἡ Μαρία ἀξιώθηκε νά παρακολουθήσει μιά μοναδική κι ἀξέχαστη – σέ νόημα καί μηνύματα – περιφορά Ἐπιταφίου. Αὐτήν πού γίνεται ἀπό ἕνα μικρό ἐκκλησάκι, κτισμένο στόν περίβολο ἑνός ἀπό τά μεγαλύτερα Νοσοκομεῖα τῆς Ἀθήνας.

Μετά ἀπό μιά κατανυκτική ἀκολουθία τῶν Παθῶν, ἐθελοντές ἀπό τό ἐκκλησίασμα προθυμοποιήθηκαν νά σηκώσουν τόν Σταυρό, τό μικρό ἀνθοστολισμένο κουβούκλιο καί τόν χρυσοκέντητο Ἐπιτάφιο.

Μέ ἐπικεφαλῆς τόν ἱερέα καί μέ τούς ψάλτες καί ὅλο τό ἐκκλησίασμα νά ψάλλει τά ἐγκώμια, ἡ μικρή πομπή βγῆκε ἀπό τόν Ναό καί κατευθύνθηκε πρός τό Νοσοκομεῖο. Ὁ οὐρανός πού, ὅπως κάθε τέτοια μέρα, πενθοῦσε, συνόδευσε μέ λίγα δάκρυα τήν μικρή πορεία τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Χρίστου Γ. Ρώμα

Μέσα στήν ἀσημένια φυλλωσιά τοῦ κήπου τῶν Ἐλαιῶν, στή Γεθσημανή, ὁ Ἰησοῦς ξεχωρίζει ἀπό τούς ἕντεκα μαθητές Του, προχωρεῖ στό βάθος καί προσεύχεται.

Ἡ ἀρχιερατική προσευχή Του ἀρχίζει μέ τή συναίσθηση ὅτι «ἐλήλυθεν ἡ ὥρα». Ὁ Ἰησοῦς παρακαλεῖ τόν πατέρα Του νά τόν δοξάσει μέ τή δόξα, πού εἶχε προτοῦ δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος. Ποιά ὅμως εἶναι ἡ ὥρα πού ἐπικαλεῖται; Πρόκειται ἀναμφισβήτητα γιά τήν ὥρα τοῦ θανάτου Του.

Ἡ δόξα τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται στόν θάνατό Του. Εἶναι ἡ ἴδια δόξα πού Τόν περιέλουζε μέ τή λάμψη της στό Θαβώρ καί στήν Ἀνάσταση. Εἶναι ἡ ἴδια δόξα πού εἶχε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ πρίν νά δημιουργηθεῖ ὁ κόσμος καί ἡ ὁποία θά συνεχιστεῖ καί μετά τήν συντέλεια τοῦ κόσμου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση

Μιά βροχή, βροχούλα, ξέπλυνε, δρόσισε, ἀναζωογόνησε.

Τό ἴδιο καί ἡ βροχή τῆς μετάνοιας.

Ὅποιο καί ἄν εἶναι τό λάθος μας, ἡ ἀπροσεξία μας, τό σφᾶλμα μας, ἠθελημένα ἤ ἀπό ἀμέλεια, μικρό ἤ μεγάλο, κάποια ἀρνητική πράξη ἤ καί παράλειψη θετικῆς πράξης, ἡ βροχούλα τῆς μετάνοιας, σάν ζωογόνο μῦρο, θά ξεπλύνει τό κακό, καί θά μᾶς παρουσιάσει πάλι μέ καθαρό χιτώνα στόν Πατέρα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἠλίας Κατσάνος

Ἐγκώμιο Θανάτου

Ὦ θάνατε, πόσο καλός κι εὐεργετικός εἶσαι! Χωρίς ἐσένα τό κακό θά ἦταν ἀθάνατο. Ἐνῶ τώρα σταματάει στόν τάφο.

Χωρίς ἐσένα ἡ ζωή δέν θἄ ’χε καμία ἀξία, γιατί θά ἔλειπε τό μέτρο σύγκρισης. Χωρίς ἐσένα οἱ ἄνθρωποι θά ἦταν πολύ χειρότεροι ἀπ’ ὅτι εἶναι σήμερα.

Ἐσύ μέ τό παγερό σου πρόσωπο προσγειώνεις καί προβληματίζεις πολλούς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι