You are currently browsing the category archive for the ‘περιοδικό Οἰκοδομὴ καὶ Παραμυθία’ category.

Τὸ χειρόγραφο τῶν ἁμαρτιῶν μας *

῞Οταν ὁ Πνευματικὸς παπα-Γαβριὴλ ἐπέστρεψε ἀπὸ τὸν κόσμο στὴν Νέα Σκήτη, εἶχε ἀρρωστήσει πολὺ βαριὰ καὶ ἦταν πρὸς θάνατον ὁ Μοναχὸς Κύριλλος Κουμιώτης ἀπὸ τὴν Καλύβα τῆς «Ζωοδόχου Πηγῆς» καί, ἐπειδὴ πλησίαζε ἡ ὥρα τῆς ἐκδημίας του, κάλεσε τὸν Πνευματικό του νὰ ἐξομολογηθεῖ, τὸ ἔτος 1965.

Ὁ Πνευματικός του παπα-Ἐφραὶμ προσπάθησε νὰ βοηθήσει τὸν πάσχοντα νὰ ἐξομολογηθεῖ, ἀλλὰ ὁ ἀσθενὴς ἔλεγε πὼς στὸν ἀριστερὸ ὦμο του ἦταν κολλημένο ἕνα χαρτὶ ποὺ κάτι ἔγραφε, ἀλλὰ τί ἔγραφε δὲν μποροῦσε νὰ εἰπεῖ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οἱ ποταμοὶ τῆς Χάριτος ποὺ ἀναβλύζουν ἀπὸ τὴν ἀναίμακτο Θυσία προσφέρονται ὄχι μόνο στοὺς ζῶντας, ἀλλὰ καὶ στοὺς τεθνεῶτας.

Γι᾿ αὐτὸ οἱ Λειτουργοὶ τῆς Ἐκκλησίας δὲν παύουν ἀπὸ τοῦ νὰ δέωνται: «Μνήσθητι Κύριε… Ὑπὲρ ὑγείας… Ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν δούλων Σου…».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Χαρούμενοι ἢ Λυπημένοι

Κάθε Σάββατο, πρὶν νὰ σημάνη γιὰ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ὁ Ἀδελφὸς Γαβριήλ, περνοῦσε ἀπὸ τὰ κελλιὰ τῶν Πατέρων καὶ Ἀδελφῶν, λέγοντας: «Εὐλογεῖτε καὶ συγχωρέστε με τὸν ἁμαρτωλό!».

Τὸν ἐρώτησα, γιατὶ τὸ κάνει αὐτὸ καὶ ἰδοὺ τὶ μοῦ διηγήθηκε:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ διάκρισις τῶν Ἁγίων

῏Ηλθε κάποιος στὸν Προϊστάμενο τῆς Σκήτης (τῆς Ὄπτινα) π. Ἀντώνιο καὶ τοῦ εἶπε περίλυπος:

«Πάτερ μου, μὲ πονοῦν πολὺ τὰ πόδια μου. Δὲν μπορῶ νὰ κάνω γονυκλισίες».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Λένε, ὅτι στὰ περίχωρα τῶν Ἀθηνῶν πρὸς τὸν Βοτανικό, ὑπάρχει μία μικρὴ ἐκκλησούλα πρὸς τιμὴν τοῦ Ἁγίου Νικολάου…

ἕνα Καλογεροπαίδι πῆγε εἰς ἔνδειξιν εὐχαριστίας νὰ προσκυνήση τὸν Ἅγιο, ποὺ τὸν θεράπευσε ἀπὸ μιὰ δυνατὴ γρίππη…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ νίψις τῶν ποδῶν

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ μου, Σ ᾿ εὐχαριστῶ μ᾿ ὅλη μου τὴν καρδιὰ γιὰ τὸ ὅτι τόσες φορὲς γονάτισες μπροστά μου, γιὰ νὰ νίψῃς τὰ πόδια μου, γιὰ νὰ μὲ καθαρίσῃς, γιὰ νὰ ἐκφράσῃς τὴν ταπείνωσί Σου καὶ τὴν τρυφερότητά Σου.

Συνεχίζεις νὰ τὸ κάνῃς αὐτὸ ἀδιάκοπα…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ προσευχὴ χωρὶς ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη

Ἡ Ἡγουμένη Σεραφεῖμα συμπαθοῦσε τὴν Ἀναστασία**. Τὴν ἐκτιμοῦσε τόσο γιὰ τὴν ἀσκητικὴ ζωή της ὅσο καὶ γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ ἔδινε μὲ τὶς προσευχές της σὲ ἐκείνους ποὺ εἶχαν ἀνάγκη καὶ κατέφευγαν σὲ αὐτήν.

Ἔτσι μὲ προθυμία τῆς παραχώρησε μία κοπέλλα, τὴν δόκιμη Βέρα, ποὺ εἶχε στὴν πλάτη της καμπούρα. Ἡ κοπέλλα αὐτὴ ὅμως ἀποδείχθηκε πὼς ἦταν πολὺ θεληματάρα καὶ πεισματάρα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Οἱ δαίμονες ὑπενθυμίζουν τὶς ἀνεξομολόγητες ἁμαρτίες*

Ὁ μπαρμπα-Θεόδωρος ζοῦσε σ᾿ ἕνα χωριὸ τοῦ Ξηρομέρου τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Ἦταν περίπου 52 ἐτῶν καὶ δὲν εἶχε ποτὲ ἐξομολογηθῆ. Πήγαινε ὅμως στὴν Ἐκκλησία καὶ εἶχε καλὴ προαίρεση.

Κάποτε, ὅταν βρέθηκε στὸν Ἀστακὸ (κωμόπολη) γιὰ μία ὑπόθεσή του, πῆγε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, βρῆκε τὸν ἐφημέριο π. Ἱερόθεο, ποὺ ἦταν καὶ Πνευματικός, καὶ ἐξωμολογήθηκε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

῞Ενα παιδαγωγικὸ θαυμαστὸ γεγονὸς συνέβη κάποτε στοὺς Πατέρες τῆς Μονῆς, ποὺ ἔγινε γνωστὸ καὶ στοὺς περιοίκους, οἱ ὁποῖοι καὶ τὸ διηγοῦνται.

Οἱ Μοναχοὶ πήγαιναν κι ἔσπερναν στὰ πεδινὰ Μετόχια τῆς Μονῆς σιτάρι, γιὰ νὰ ἐξοικονομοῦν τὸ ψωμὶ τῆς χρονιᾶς καὶ γιὰ νὰ ἔχουν νὰ φιλοξενοῦν καὶ νὰ βοηθοῦν τοὺς φτωχούς.

Κάποτε ἐπῆγαν κι ἔσπειραν σιτάρι στὸν «Ἅη-Θανάση», ἕνα Μετόχι τῆς Μονῆς. Ἦρθε τὸ Σάββατο τὸ ἀπόγευμα καὶ τοὺς ἔμεινε ἄσπαρτη μιὰ λωρίδα ἀπὸ τὸ κτῆμα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Στὸ Γηροκομεῖο τῆς Ἁγιορειτικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παύλου ἦταν ἕνας Παρανοσοκόμος, ὁ Πατέρας Γρηγόριος, λίγο ἀφελὴς μέν, ἀλλὰ πολὺ καλοκάγαθος.

Μοῦ εἶχε διηγηθῆ ὁ ἴδιος, πρὶν ἀπὸ σαράντα χρόνια περίπου, ὅτι ὅταν ὑπηρετοῦσε στὸ Γηροκομεῖο τῆς Μονῆς, τοῦ εἶχε δώσει ἕνας ἀδελφὸς ἕνα σταφύλι εὐλογία.

Ἐκεῖνος ἀπὸ τὴν καλωσύνη του δὲν τὸ ἔφαγε, ἀλλὰ τὸ ἔκοψε μικρὰ τσαμπάκια καὶ τὸ μοίρασε στὰ Γεροντάκια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι