You are currently browsing the category archive for the ‘περιοδικό ΚΙΒΩΤΟΣ’ category.

Μᾶς μιλᾶ ὁ Ἅγιος Πορφύριος

Μετά ἀπό χρόνια κι ἐνῶ βρισκόμουν στήν Εὔβοια, ἀναζητοῦσα ἕναν καινούργιο τόπο περισυλλογῆς, σάν τό κατατρεγμένο πουλάκι πού ποθοῦσε νά πάει στούς κόλπους τοῦ Θεοῦ μέ τή νοερά προσευχή. Ἤμουνα μόνος καί ἔρημος.

Πῆγα στή Βάθεια Εὐβοίας, στό Μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Νικολάου, κι ἔμεινα δέκα ἡμέρες. Εἶχε κάτι κελλιά ἐρειπωμένα, γεμᾶτα ποντικούς μεγάλους. Ἀλλά τί συνέβη;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Βαρύς ὁ χειμώνας ἔπεσε στό μικρό ὀρεινό χωριό. Σκέπασε τά πάντα μ’ ἕνα λευκό, παγωμένο πέπλο. Σχεδόν κανείς δέν ξεμύτιζε ἀπό τό ζεστό σπιτάκι του.

Μόνον ὁ καπνός ἀπό τά τζάκια καί τίς ξυλόσομπες χοροπηδοῦσε ἀπό τίς στέγες. Εἶχε μπεῖ γιά τά καλά ὁ Δεκέμβρης.

Οἱ συζητήσεις τῶν χωριανῶν κοινότυπες, ἔμοιαζαν νά ἐπαναλαμβάνονται κάθε τόσο:

— Ἄχ,κρύο καί βαρυχειμωνιά φέτος! Χορταράκι δέν βλέπουμε ἀπό τό πολύ χιόνι!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τῇ ἑβδόμῃ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἀμβροσίου, ἐπισκόπου Μεδιολάνων.

Ποιός θά μοῦ ἔλεγε ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ πού ταλαιπωροῦσε τούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας κατά τούς πρώτους αἰῶνες καί πού τελικά κατατροπώθηκε μέ τό κύρος τῶν δύο πρώτων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, θά ἐμφανιζόταν καί πάλι στίς μέρες μας μέ ἄλλο βέβαια ὄνομα, ἀλλά μέ τό ἴδιο θράσος; Πεντηκοστιανοί, Χιλιαστές, Ἰσλαμιστές…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Στόν Ἐθνομάρτυρα Γρηγόριον Ε

Σάν τό ἀστέρι τῆς αὐγῆς, βλέπω τό πρόσωπό Σου,
καί στήν καρδιά μου αἰσθάνομαι,κρυμμένη τήν ἐλπίδα.
Μπροστά στό ἅγιο σκῆπτρο σου, καί στό χρυσό σταυρό σου,
ἔσκυψα τό κεφάλι μου καί τό σχοινί σου εἶδα.

Καί σκέφτηκα. Τί κάμανε κεῖνοι πού Σέ κρεμάσαν;
Καί σέροντάς σε ἔσχιζαν, τές σάρκες τοῦ κορμιοῦ σου;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ

Συναγερμός στό χωριό Αἰανή, τοῦ νομοῦ Κοζάνης. Εἶναι ἡ ἡμέρα πού πρόκειται νά ὑποδεχθοῦν οἱ πιστοί τό ἱερό λείψανο τοῦ τοπικοῦ ἁγίου, τοῦ ὁσίου Νικάνορος, ἀπό τό Μοναστήρι του στό χωριό.

Τήν παραμονή τό μεσημέρι ξεκινοῦν περισσότεροι ἀπό τριάντα νέοι μέ τά ἄλογα καί διανύουν ἀπόσταση περίπου 40 χιλιομέτρων, γιά νά πᾶνε στό Μοναστήρι τοῦ ἁγίου Νικάνορος.  Διανυκτερεύουν σ’ αὐτό καί παρακολουθοῦν τήν ἀγρυπνία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἔχουμε συνηθίσει ἀπό μικρά παιδιά νά βλέπουμε σέ εἰκόνες τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ τούς τρεῖς Μάγους, πού ἦρθαν ἀπό τήν Ἀνατολή νά προσκυνήσουν τόν νεογέννητο Χριστό.

Ἴσως δέν ἔχουμε έμβαθύνει στήν ἐπίμονη ἀναζήτηση πού εἶχαν νά βροῦν τόν νεογέννητο βασιλιᾶ τῶν Ἰουδαίων.

Οὔτε ἔχουμε σκεφθῆ τόν κόπο καί τίς θυσίες πού ἔκαναν γιά τό μεγάλο, κοπιαστικό καί ἐπικίνδυνο ταξίδι πού ἐπιχείρησαν, γιά νά φθάσουν στόν προορισμό τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7

Ἰγνάτιος Ρῶσος Μοναχός – προσκυνητής τoῦ 14ου αἰώνα

Μετά τή θεία κοινωνία τῶν Αὐτοκρατόρων ὁ Πατριάρχης ἀφήνει τό Ἱερό καί γυρίζει στόν  πατριαρχικό θρόνο του. Ἐκεῖ πηγαίνει ὁ αὐτοκράτορας ντυμένος τόν βασιλικό μανδύα καί φορώντας τό στέμμα στήν κεφαλή.

Ὁ Πατριάρχης εὐλογεῖ τό αὐτοκρατορικό ζεῦγος καί καλεῖ τόν αὐτοκράτορα νά  ἀγρυπνεῖ γιά τήν αἰωνιότητα τῆς ὀρθοδοξίας, τόν ἐξορκίζει νά σέβεται τούς παλαιούς νόμους, νά μήν ἀξιώνει ἐκεῖνο πού δέν τοῦ ὀφείλουν, νά τόν συνέχει ὁ φόβος τοῦ θεοῦ καί νά θυμᾶται τόν θάνατο διότι, «χοῦς εἰ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πόσο συγκινητική εἶναι ἡ θερμή ἐκείνη προσευχή πρός τήν Παναγία, πού ἀπηύθυνε τήν 25η Μαρτίου τοῦ ἔτους 1688 στή Βενετία ὁ μόλις 19 ἐτῶν, φοιτητής τότε, μετέπειτα λαμπρός ἐκκλησιαστικός ρήτορας, Ἠλίας Μηνιάτης!

«Ἕως πότε, πανακήρατε Κόρη, τό τρισάθλιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκεται εἰς τά δεσμά μιᾶς ἀνυποφέρτου δουλείας; …

Ἄχ, Παρθένε! Ἐνθυμήσου πώς εἰς τήν Ἑλλάδα πρότερον, παρά εἰς ἄλλον τόπον, ἔλαμψε τό ζωηφόρον φῶς τῆς ἀληθινῆς πίστεως· τό ἑλληνικόν γένος ἐστάθη τό πρῶτον, ὅπου ἄνοιξε τάς ἀγκάλας καί ἐδέχθη τό θεῖον Εὐαγγέλιον τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τό πρῶτον ὁπού σέ ἐγνώρισε διά ἀληθινήν Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου Λόγου…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

 Παπανικολόπουλος Νικόλαος Ὑποναύαρχος Λ.Σ. (ἐ.ἀ.)

Στήν Ἀθήνα, 2-3 χιλιόμετρα ἀπό τήν Πλατεία Ὁμονοίας, ἀνατολικά τῆς ὁδοῦ Πατησίων, βρίσκεται τό Δημοτικό διαμέρισμα τῆς Κυψέλης. Κέντρο της, ἡ Πλατεία Κυψέλης, μέ τήν ἐπίσημη ὀνομασία «Πλατεία Κανάρη», πρός τιμή τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κανάρη, ὁ ὁποῖος γιά πολλά χρόνια κατοικοῦσε στήν περιοχή καί συγκεκριμένα στή σημερινή ὁδό Κυψέλης, ὅπου δίπλα σχεδόν ἀπό τό σπίτι του ἔκτισε ἕνα ἐκκλησάκι, τιμώμενο στό ὄνομα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Ἐκεῖ –καί ἀξίζει μία ἐπίσκεψη– ὑπάρχει ἕνα ἱστορικό μνημεῖο, τό ὁποῖο μᾶς ὑπενθυμίζει τό ἔνδοξο 1821 καί μᾶς κάνει νά ριγήσουμε ἀπό ἐθνική συγκίνηση. Μόλις εἰσέλθουμε στό μικρό αὐτό ναό, ἕνα στασίδι, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀριστερά τοῦ δεσποτικοῦ θρόνου, μᾶς προκαλεῖ ἀμέσως τήν προσοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιώτισσας βρίσκεται στήν Ἀμοργό, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀνατολικότερο νησί τῶν Κυκλάδων, κτισμένη κυριολεκτικά πάνω στά ἀπόκρημνα βράχια τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς.

Τό μοναστήρι ἀπέχει λιγότερο ἀπό πέντε χιλιόμετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς Ἀμοργοῦ, τή Χώρα. Γιά τήν  προσπέλαση βέβαια τῆς μονῆς, ὁ προσκυνητής πρέπει στή συνέχεια νά ἀνέβει  τά περίπου διακόσια σκαλιά πού συνδέουν τήν εἴσοδο τῆς μονῆς μέ τό τέρμα τοῦ αὐτοκινητοδρόμου.

Ὅσον ἀφορᾶ στόν τόπο προέλευσης καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσέγγισε τό νησί τῆς Ἀμοργοῦ ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι