You are currently browsing the category archive for the ‘περιοδικό ΚΙΒΩΤΟΣ’ category.

%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bd%ce%b8%cf%81%ce%bf%ce%bd%ce%b9%cf%83%ce%b7

Ἰγνάτιος Ρῶσος Μοναχός – προσκυνητής τoῦ 14ου αἰώνα

Μετά τή θεία κοινωνία τῶν Αὐτοκρατόρων ὁ Πατριάρχης ἀφήνει τό Ἱερό καί γυρίζει στόν  πατριαρχικό θρόνο του. Ἐκεῖ πηγαίνει ὁ αὐτοκράτορας ντυμένος τόν βασιλικό μανδύα καί φορώντας τό στέμμα στήν κεφαλή.

Ὁ Πατριάρχης εὐλογεῖ τό αὐτοκρατορικό ζεῦγος καί καλεῖ τόν αὐτοκράτορα νά  ἀγρυπνεῖ γιά τήν αἰωνιότητα τῆς ὀρθοδοξίας, τόν ἐξορκίζει νά σέβεται τούς παλαιούς νόμους, νά μήν ἀξιώνει ἐκεῖνο πού δέν τοῦ ὀφείλουν, νά τόν συνέχει ὁ φόβος τοῦ θεοῦ καί νά θυμᾶται τόν θάνατο διότι, «χοῦς εἰ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Πόσο συγκινητική εἶναι ἡ θερμή ἐκείνη προσευχή πρός τήν Παναγία, πού ἀπηύθυνε τήν 25η Μαρτίου τοῦ ἔτους 1688 στή Βενετία ὁ μόλις 19 ἐτῶν, φοιτητής τότε, μετέπειτα λαμπρός ἐκκλησιαστικός ρήτορας, Ἠλίας Μηνιάτης!

«Ἕως πότε, πανακήρατε Κόρη, τό τρισάθλιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκεται εἰς τά δεσμά μιᾶς ἀνυποφέρτου δουλείας; …

Ἄχ, Παρθένε! Ἐνθυμήσου πώς εἰς τήν Ἑλλάδα πρότερον, παρά εἰς ἄλλον τόπον, ἔλαμψε τό ζωηφόρον φῶς τῆς ἀληθινῆς πίστεως· τό ἑλληνικόν γένος ἐστάθη τό πρῶτον, ὅπου ἄνοιξε τάς ἀγκάλας καί ἐδέχθη τό θεῖον Εὐαγγέλιον τοῦ μονογενοῦς σου Υἱοῦ, τό πρῶτον ὁπού σέ ἐγνώρισε διά ἀληθινήν Μητέρα τοῦ Θεανθρώπου Λόγου…

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

 Παπανικολόπουλος Νικόλαος Ὑποναύαρχος Λ.Σ. (ἐ.ἀ.)

Στήν Ἀθήνα, 2-3 χιλιόμετρα ἀπό τήν Πλατεία Ὁμονοίας, ἀνατολικά τῆς ὁδοῦ Πατησίων, βρίσκεται τό Δημοτικό διαμέρισμα τῆς Κυψέλης. Κέντρο της, ἡ Πλατεία Κυψέλης, μέ τήν ἐπίσημη ὀνομασία «Πλατεία Κανάρη», πρός τιμή τοῦ ἥρωα Κωνσταντίνου Κανάρη, ὁ ὁποῖος γιά πολλά χρόνια κατοικοῦσε στήν περιοχή καί συγκεκριμένα στή σημερινή ὁδό Κυψέλης, ὅπου δίπλα σχεδόν ἀπό τό σπίτι του ἔκτισε ἕνα ἐκκλησάκι, τιμώμενο στό ὄνομα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

Ἐκεῖ –καί ἀξίζει μία ἐπίσκεψη– ὑπάρχει ἕνα ἱστορικό μνημεῖο, τό ὁποῖο μᾶς ὑπενθυμίζει τό ἔνδοξο 1821 καί μᾶς κάνει νά ριγήσουμε ἀπό ἐθνική συγκίνηση. Μόλις εἰσέλθουμε στό μικρό αὐτό ναό, ἕνα στασίδι, τό ὁποῖο βρίσκεται ἀριστερά τοῦ δεσποτικοῦ θρόνου, μᾶς προκαλεῖ ἀμέσως τήν προσοχή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ Ἱερά Μονή τῆς Παναγίας τῆς Χοζοβιώτισσας βρίσκεται στήν Ἀμοργό, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό ἀνατολικότερο νησί τῶν Κυκλάδων, κτισμένη κυριολεκτικά πάνω στά ἀπόκρημνα βράχια τῆς ἀνατολικῆς ἀκτῆς.

Τό μοναστήρι ἀπέχει λιγότερο ἀπό πέντε χιλιόμετρα ἀπό τήν πρωτεύουσα τῆς Ἀμοργοῦ, τή Χώρα. Γιά τήν  προσπέλαση βέβαια τῆς μονῆς, ὁ προσκυνητής πρέπει στή συνέχεια νά ἀνέβει  τά περίπου διακόσια σκαλιά πού συνδέουν τήν εἴσοδο τῆς μονῆς μέ τό τέρμα τοῦ αὐτοκινητοδρόμου.

Ὅσον ἀφορᾶ στόν τόπο προέλευσης καί στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο προσέγγισε τό νησί τῆς Ἀμοργοῦ ἡ Ἱερά Εἰκόνα τῆς Παναγίας, ὑπάρχουν δύο ἐκδοχές.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Τό καλοκαίρι ἔφθασε, μέ τίς ὀμορφιές, τίς χάρες, ἀλλά καί μέ τούς πειρασμούς του.

Πρέπει λοιπόν, ὅσοι «πλεύσουμε» στά καταγάλανα νερά, νά ἀποφύγουμε τόσο τούς «σκοπέλους», ὅσο καί τούς «ὑφάλους», πού μπορεῖ νά συναντήσουμε κατά τό καλοκαιρινό μας ταξίδι: τηλεόραση, κοσμική διασκέδαση, συγχρωτισμός.

Μέ πυξίδα μας τήν προσευχή καί τή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, μέ ἄγκυρα τήν ἐλπίδα μας στό Θεό, μέ ὅπλο τήν πίστη μας, ἄς χαροῦμε αὐτή τήν ἐποχή τῆς ξεγνοιασιᾶς, χωρίς νά ἀφήσουμε τούς καλοκαιρινούς πειρασμούς νά πληγώσουν τήν καρδιά μας καί τήν ψυχή μας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος

Ἐκεῖνο πού ὁδηγεῖ συνήθως τόν ἄνθρωπο στήν ἀπελπισία, δέν εἶναι τό πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν του, ἀλλά τό ὅτι ἔχει ψυχή ἀσεβῆ.

Γι᾽ αὐτό ὁ Σολομῶν δέν εἶπε ἁπλῶς ὅτι κάθε ἄνθρωπος «ὅταν ἔλθῃ εἰς βάθος κακῶν καταφρονεῖ», ἀλλά μόνο ὁ ἀσεβής (Παροιμ. 18, 3).

Διότι μόνο οἱ ἀσεβεῖς ἀπελπίζονται γιά τή σωτηρία τους, ὅταν φθάσουν σέ βάθος κακῶν.

Ἐκεῖνο δέ πού δέν τούς ἀφήνει νά ἀναβλέψουν καί νά ἐπανέλθουν στή θέση ἀπό τήν ὁποία ἐξέπεσαν, εἶναι τοῦτο· ὅτι ὁ μιαρός αὐτός λογισμός τῆς ἀπελπισίας κάθεται σάν ἕνας ζυγός ἐπάνω στόν τράχηλο τῆς ψυχῆς καί τήν ἀναγκάζει νά σκύβει πρός τά κάτω καί τήν ἐμποδίζει νά κοιτάξει ψηλά πρός τόν Δημιουργό της.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Μόλις τελείωσε ἡ ἀναστάσιμη θεία λειτουργία στό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως μέ προεξάρχοντα τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄.

Λίγες ὧρες μετά ὁ πατριάρχης συλλαμβάνεται, κηρύσσεται ἔκπτωτος καί φυλακίζεται κατόπιν διαταγῆς τοῦ σουλτάνου. Τό ἀπόγευμα τῆς ἴδιας μέρας ἀπαγχονίζεται στήν κεντρική πύλη τοῦ Πατριαρχείου, ὅπου παραμένει κρεμασμένος γιά τρεῖς ἡ μέρες, ἐξευτελιζόμενος ἀπό τόν ὄχλο.

Κατόπιν, μιά ὁμάδα τριῶν Ἑβραίων ἀγοράζουν τό πτῶμα του, τό περιφέρουν στούς δρόμους καί τό ρίχνουν στόν Κεράτιο κόλπο. Αὐτό ἦταν τό μαρτυρικό τέλος ἑνός ἀνθρώπου πού ἀφιέρωσε ὁλόκληρη τή ζωή του στόν ἀγῶνα γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ Γένους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἕνας ἀπό τούς πρωταθλητές τῆς Ἑλληνικῆς ἐπανάστασης ἀλλά καί τῶν χρόνων μετά ἀπ’ αὐτή, ὑπῆρξε ὁ Ἰωσήφ Ἀνδρούσης.

Πρόκειται γιά μία ἀπό τίς εὐγενέστερες καί ἡρωικότερες μορφές πού πέρασαν ἀπό τή μεσσηνιακή γῆ, καθώς συνδύαζε τήν ἀγωνιστικότητα καί καρτερικότητα τῶν τιμιώτερων προμάχων τῆς πατρίδας, μέ τήν πνευματικότητα καί τό ἦθος τῶν σεπτῶν Ἱεραρχῶν της.

Γεννήθηκε τό 1770 στήν Τρίπολη καί ὀνομαζόταν Ἰωάννης Καρώνης. Σπούδασε στή Σχολή τῆς Δημητσάνας καί σέ ἡλικία 20 ἐτῶν ἐκάρη Μοναχός στή Μόνη Ἁγίου Νικολάου Βαρσῶν, παίρνοντας τό ὄνομα Ἰωσήφ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%bf%ce%b4%ce%bf%ce%b9%cf%80%ce%bf%cf%81%ce%bf%cf%83-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%b9%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b1

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός μᾶς λέει:

«Ἄν στό δρόμο μου συναντήσω ἕναν ἄγγελο καί ἕναν ἱερέα, θά σκύψω νά φιλήσω τό χέρι τοῦ ἱερέως πρῶτα καί ὕστε ρα θά προσκυνήσω τόν ἄγγελο».

Αὐτή ἡ σκέψη, πράγματι, κρύβει τήν μεγαλύτερη ἀλήθεια, γιατί ὁ ἱερέας εἶναι ἡ ὁρατή παρουσία τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο μας.

Εἶναι ἀσύγκριτη, λοιπόν, ἡ τιμή, τήν ὁποία ἔχει ἡ πρεσβυτέρα, νά συμμετέχει ἔμμεσα στήν ἱερωσύνη τοῦ συζύγου της, μέ τό μυστήριο τοῦ γάμου.

Ἐπιλέχθηκε νά σταθεῖ δίπλα στόν ἱερέα, νά σηκώσει τό σταυρό του, νά ἐλαφρύνη τό ζυγό του, νά τοῦ θυμίζει συνεχῶς τό μεγάλο δρόμο τῆς θυσίας καί τῆς ἀγάπης πού μαζί ξεκίνησαν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ

Ὁ ἅγιος Ἀγαθάγγελος, ἦταν ἕνας νέος καί γενναῖος Ἕλληνας, πού καταγόταν ἀπό τή Φλώρινα τῆς Μακεδονίας καί ἀσκοῦσε τό ἐπάγγελμα τοῦ ὑποδηματοποιοῦ στό Μοναστήρι (σημερινή πόλη Μπίτολα ἤ Μπιτόλια).

Στίς μέρες του οἱ μουσουλμάνοι τῆς περιοχῆς μετά τό Ραμαζάνι γιόρταζαν τριήμερο Μπαϊράμι καί μέσα στίς εὐωχίες, τίς μέθες καί τούς χαμαίζηλους πανηγυρισμούς εἶχαν τήν συνήθεια νά συλλαμβάνουν ὅποιον Χριστιανό ἔβλεπαν μπροστά τους καί νά τόν ἐξαναγκάζουν σέ ἐξισλαμισμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι

Advertisements