You are currently browsing the category archive for the ‘περιοδικό ΕΚΦΡΑΣΗ’ category.

τοῦ Γέροντα Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτη

Ὁ  Θεός θέλει νά εἴμεθα στήν καθημερινή μας ζωή τέτοιοι, ὥστε νά μᾶς ἀγαποῦν οἱ ἄλλοι καί νά μᾶς νοιώθουν εὐχάριστους.

Νά μποροῦν νά ἐπικοινωνοῦν μαζί μας, νά ποῦν τή χαρά τους, τή λύπη τους, τά προβλήματά τους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς

Δέν θέλω οὔτε τή ζωή οὔτε τό θάνατο χωρίς Ἐσένα. Κύριε πανθαύμαστε! Δέν θέλω οὔτε τήν ἀλήθεια, οὔτε τήν αἰωνιότητα! Ὄχι, ὄχι! Ἐσύ, μόνο Ἐσύ σέ ὅλα, γιά ὅλα καί πάνω ἀπ’ ὅλα!

Ἐάν δέν θά εἶναι ἔτσι, καλύτερα νά μέ καταστρέψετε ὁλοκληρωτικά, νά μέ γκρεμίσετε ἀπό τό ὄν στό μή ὄν, ὅπως κάποτε ἀπό τό μή ὄν μέ εἰσαγάγατε στό ὄν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ὁσίου Σωφρονίου τοῦ Ἔσσεξ

Δυό μοναχοί συνομιλοῦσαν γιά τή σωτηρία.

Ὁ ἕνας ἔλεγε:
– Ἡ ψυχή μου δέν μπορεῖ νά συμβιβαστεῖ μέ τή σκέψη ὅτι κάποιος θά χαθεῖ αἰώνια. Νομίζω πώς ὁ Κύριος θά βρεῖ τρόπο νά τούς σώσει ὅλους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

J. Bouchaud

Ἀπό χρόνια τό περίμεναν. Ἀπό χρόνια φαντάζονταν τήν ὑπέροχη αὐτή μέρα κατά τήν ὁποία ἕνα παιδί θά ἔμπαινε στό σπιτικό τους.

Σήμερα ἡ μέρα αὐτή ἔφτασε. Ἔλαβαν τό ἐπίσημο ἔγγραφο ἀπό κάποιο ἵδρυμα γιά υἱοθεσία: Μποροῦν νά πᾶνε νά πάρουν τό «παιδί τους».

Τρέμοντας ἀπό χαρά ξεκίνησαν. Ἄφησαν τό σπίτι ὅπου τά πάντα εἶναι ἕτοιμα γιά νά ὑποδεχθοῦν αὐτόν πού μέλλει νά ἔλθει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἀπό τό Γεροντικό

Ξεκίνησε κάποτε νά πάει νά ἐπισκεφθῆ τούς ἀσκητάς τῆς Νιτρίας ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀλεξανδρείας Θεόφιλος. Στό δρόμο του συνάντησε ἕνα γέροντα Ἀσκητή.

Τί κέρδισες, Ἀββᾶ, ζώντας σ’ αὐτή τή μοναξιά; Ρώτησε ὁ Πατριάρχης.

Γνώρισα καλά τόν ἑαυτό μου, ἀποκρίθηκε ὁ Γέροντας, κι ἔμαθα νά τόν μέμφωμαι.

Μεγαλύτερο κέρδος ἀπ’ αὐτό εἶναι ἀδύνατο ν’ ἀποκτήση στή ζωή του ὁ ἄνθρωπος, παραδέχθηκε ὁ Πατριάρχης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου

Ἡ Ἐκκλησία εἶναι θεραπευτήριο καί ὄχι δικαστήριο τῶν ψυχῶν. Δέν καταδικάζει γιά τά ἁμαρτήματα ἀλλά παρέχει συγχώρηση τῶν ἁμαρτημάτων.

Τίποτα δέν κάνει τόσο χαρούμενη τή ζωή μας ὅσο ἡ εὐχαρίστηση πού νιώθουμε στήν Ἐκκλησία.

Στήν Ἐκκλησία συντηροῦν τή χαρά τους οἱ χαρούμενοι, στήν Ἐκκλησία ἀποκτοῦν τήν εὐθυμία οἱ στεναχωρημένοι καί τήν εὐφροσύνη οἱ λυπημένοι, στήν Ἐκκλησία βρίσκουν τήν ἀνακούφιση οἱ ταλαιπωρημένοι καί τήν ἀνάπαυση οἱ κουρασμένοι.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Θεοδόση Νικολάου

Τό Σπίτι

Αὐτό πού ἀρχίζει σέ κάποια στιγμή
κάποια στιγμή θά τελειώσει.
Μά ὅσο ὑπάρχει ὁ κόσμος αὐτός
κάθε πράγμα πού τελειώνει
γίνεται ὁ σπόρος πού λαχταρᾶ
μιάν ἄλλη ζωή.

Πολιτεῖες χάνονται,
καί πολιτεῖες ἔρχονται
καί πάλι στή ζωή,

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μοναχοῦ Μωυσέως Ἁγιορείτη

Πίσω ἀπό τόν ἀνθρώπινο πόνο, τήν πικρή δοκιμασία, τήν κουραστική στενοχώρια καί τή φοβερή θλίψη κρύβεται τό φιλόστοργο μάτι τοῦ Θεοῦ.

Ἡ ἀφύπνιση ἀπό τή ζωή τῆς ὕλης, τῆς ἡδονῆς, τῆς καλοπέρασης καί τοῦ ἀτομισμοῦ θά φέρει τόν ἄνθρωπο στήν πνευματική ἐνατένιση, τήν ὀρθή ὅραση, τήν ἐγνωσμένη μελέτη, στήν ἀπομάκρυνση τοῦ θολοῦ ἄγχους.

Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολλές καί ἄγνωστες ἐσωτερικές δυνάμεις. Μή λυγίζει εὔκολα, μήν πέφτει ἀπερίσκεπτα, μή μένει κάτω, μή κυριεύεται ἀπό τήν ἀπόγνωση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΥΚΙΟΤΙΣΣΑ

(Παναγία ἡ Κυκηότισα, 16ος αἰώνας. Ἐκκλησία Τιμίου Σταυροῦ, Πεδουλάς)

Χωρεπισκόπου Ἀμαθοῦντος Νικολάου

Δέν ὑπάρχει ἄλλο πρόσωπο μέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας μας, πού νά ἔχει ὑμνηθεῖ τόσο καί νά ἔχει ἐκφραστεῖ τό μεγαλεῖο, ἡ ἁγιότητα καί ἡ ζωή του ἀπό τούς πατέρες τῆς ἐκκλησίας μας, ὅσο αὐτό τῆς Παναγίας μας.

Ἡ Παναγία, ἡ ταπεινή κόρη τῆς Ναζαρέτ μέ τήν ταπείνωσή της, τή σωματική καί ψυχική καθαρότητά της καί τήν ὑπακοή της στό θέλημα τοῦ Θεοῦ γίνεται ἡ Πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν καί ἡ Χώρα τοῦ Ἀχωρήτου, ὅπως τήν ἁγιογραφοῦμε στήν ἁψίδα τοῦ ἱεροῦ βήματος, ὅπου χώρεσε μέσα της τόν ἀχώρητο καί παντοκράτορα Θεό.

Ἡ Παναγία μας ἔγινε συνεργός τοῦ Θεοῦ εἰς τό ἔργο τῆς σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι