You are currently browsing the category archive for the ‘Παναγία Μητέρα’ category.


π. Σπυρίδων Σκουτής

Μαμά, μαζί με τα άλλα που θα με στείλεις, να με στείλεις και ένα καθρεφτάκι.

Το ήθελε η κόρη για να φτάχνει το μαλλί της και να περιποιείται το πρόσωπο της.

Πράγματι η μητέρα της έστειλε έναν διπλωμένο καθρέφτη.

Και όταν η κόρη ξεδίπλωσε το καθρέφτη, είδε την Παναγία , και της έγραφε η μάνα της:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Η Νέα Κίος Αργολίδος ιδρύθηκε το 1927 μ.Χ. και φιλοξένησε πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Παλιά πατρίδα η Κίος της Βιθυνίας, το επίνειον της Προύσσας, η έδρα της ξακουστής Μητρόπολης Νίκαιας.

Σοβαρός δεσμός, πνευματικός και ιστορικός με τις αλησμόνητες πατρίδες, είναι οι 4 παλαιές εικόνες που μεταφέρθηκαν από την Κίο της Μικράς Ασίας και φυλάσσονται ως ιερά κειμήλια – φάροι πίστης και μνήμης στον ιστορικό Ναό της Θεομάνας (βλέπε 23 Αυγούστου), πολιούχο της Νέας Κίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης βρισκόταν ἀρχικὰ στὴ Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα στὰ Ἱεροσόλυμα. Κατὰ τὸν 13ο αἰώνα μ.Χ. ἐπισκέφθηκε τὴ Λαύρα ὁ Ἅγιος Σάββας, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Σερβίας († 14 Ἰανουαρίου), στὸν ὁποῖο ἀναφέρθηκε παράδοση σωσμένη στὸ μοναστήρι, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ὅσιος Σάββας εἶχε πεῖ ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης θὰ δωριζόταν στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Σερβίας.

Ἔτσι τοῦ χάρισαν τὴν ἁγία εἰκόνα.  Ὁ Ἅγιος Σάββας τὴν πρόσφερε στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κατάθεσις της Τιμίας Εσθήτος της Θεοτόκου (θαύμα λύσεως πολιορκίας 865)

Απόδοση, Μοναχής Θεοδοσίας.

Πατρίκιοι δύο, Γάλβιος και Κάνδιδος οι αυτάδελφοι, εν Ιεροσολύμοις απερχόμενοι προσκυνήσωντες, κατέλαβον την Παλαιστίνην. Κατά δε τους Γαλιλαίους τόπους γενόμενοι και την τιμίαν εσθήτά της Θεοτόκου παρά τινί γυναικί Εβραία ευρόντες τιμωμένην, σπουδήν έθεντο ταύτην αφελέσθαι.

Και δη, τοις Ιεροσολύμοις επιδημήσαντες και πάντα άγιον τόπον κατασπασάμενοι και σορόν ομοίαν, τη εν ή η τιμία εσθής της θεομήτορος εναπέκειτο, κατασκευάσαντες, εν τω επανιέναι, ταύτην μεν κενήν εν τω τόπω εκείνης έθεντο’ εκείνην δε μετά του ιερού και θείου ενδύματος ανελόμενοι, της οδού είχοντο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Η ἱερή εἰκόνα, μία ἀπό τίς ἀποδιδόμενες κατά τήν παράδοση στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ἀνήκει στόν εἰκονογραφικό τύπο τῆς ῾Οδηγήτριας. ῾Η Παναγία κρατάει ὅμως τόν Χριστό στό δεξιό της χέρι.

Εἶναι ἑπομένως μιά Δεξιοκρατοῦσα, τῆς ὁποίας τό πρωτότυπο εὑρισκόταν στόν προσκυνηματικό ναό τῶν ᾿Αβραμιτῶν στήν Κωνσταντινούπολη, μέ τό ὄνομα ᾿Αχειροποίητη.

῾Η πολύτιμη εἰκόνα φυλάσσεται στήν ἱερά μονή Χιλανδαρίου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσῆ Ἁγιορείτου

Στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, λίγο πρὶν τὴ μεγάλη καταστροφὴ τῆς Χίου, τὸ νησὶ λεηλατήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ποὺ ἐρήμωσαν τὰ πλούσια μοναστήρια του.

Προσπαθώντας νὰ γλυτώσουν δύο Ἕλληνες συνάντησαν ἕνα Τοῦρκο, ποὺ τοὺς πρόσφερε μία εἰκόνα, λέγοντας: «Πάρετε αὐτὴ τὴ Μεριέμ» (οἱ Τοῦρκοι ἀποκαλοῦν τὴν Παναγία Μεριέμ, δηλαδὴ Μαρία).

Φοβισμένοι οἱ Ἕλληνες ἔμειναν διστακτικοί, γιὰ νὰ ἀκούσουν ἀπ’ τὸν Τοῦρκο: «Προσπάθησα μ’ ἕνα τσεκούρι νὰ κομματιάσω τὴν εἰκόνα, γιὰ νὰ βάλω τὰ σανίδια στὴ φωτιά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Το θαύμα της Παναγίας της Κασσωπίτρας

Στην περιοχή Φιγαρέτο Κανονίου Κέρκυρας βρίσκεται η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κασσωπίτρας. Η Μονή πρέπει να υφίσταται πριν του έτους 1706 μ.Χ.

Πέρασε μια περίοδο κρίσεως όπου «βαθμηδόν περιήλθεν εις πτώσιν και ερήμωσιν». Το 1850 μ.Χ. μαρτυρείται ως κτήτωρ αυτής «Ηλίας τις Χ».

Τότε την αγόρασε ο Ηπειρώτης ιερομόναχος Γεννάδιος, ο οποίος την ανακαίνισε εκ βάθρων και εγκατέστησε τρεις μοναχές. Έκτοτε η Μονή κατέστη πυρήνας γυναικείου μοναχισμού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ προσφέρει κρίνο στην Παναγία κατά τον Ευαγγελισμό της. Εικόνα στη Βασιλειάδα Καστοριάς,19ος αιών.

δάσκαλος Γιώργος Τ. Αλεξίου

Η ύπαιθρος του χωριού «ο Γέρμας» Καστοριάς είναι εκτεταμένη και πολύμορφη και διατηρεί πολλά σε είδος και αναρίθμητα σε πληθυσμό αγριολούλουδα.

Στα εν λόγω αγριολούλουδα περιλαμβάνεται και ο πανέμορφος «Κρίνος της Παναγιάς». Ο κρίνος αυτός (πρόκειται για ένα “λεπτεπίλεπτο” υποείδος του) φύεται κι ευδοκιμεί κυρίως στο ασβεστολιθικό και προσήλιο βουνό «ο Πάσχος», όπου «το εύπνουν του τόπου ως αγαπητόν και σφόδρα ηδύ» και όπου «πάντων κομψότατον το της πόας».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Γέροντας Κλεόπας Ηλιέ

Ἦταν κάποτε ἕνας ἄνθρωπος εὐλαβής πού ὠνομαζόταν Ἀγαθόνικος. Αὐτός εἶχε διδαχθῆ, ἀκόμη  ἀπό τήν παιδική του ἡλικία, νά λέγη μπροστά στήν εἰκόνα τῆς Παναγίας, τόν ὕμνο αὐτό:

«Θεοτόκε, Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία, ὁ Κύριος μετά σοῦ. Εὐλογημένη, σύ ἐν γυναιξί καί εὐλογημένος ὁ καρπός τῆς κοιλίας σου. Ὅτι Σωτῆρα ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Ἀργότερα ἔκανε μιά ζωή μέ πολλές φροντίδες καί ἔλεγε σπανιώτερα αὐτόν τόν ὕμνο τῆς Κυρίας Θεοτόκου. Κατόπιν σιγά σιγά ἔπαυσε νά τόν λέγη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Μια μητέρα της οποίας ο γιος της ήταν ναυτικός είχε την καλή συνήθεια να σηκώνεται κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυκτα και να διαβάζει την Παράκληση στην Παναγία για το παιδί της.

Αυτό το έκανε χρόνια και έτσι με αυτόν τον θυσιαστικό τρόπο άφηνε τον γιο της στην πρόνοια και στην στοργή της Κυρίας Θεοτόκου.

Κάποτε συνέβη ένα ναυάγιο στο οποίο κινδύνεψε το παιδί, ενώ πολλοί από το πλήρωμα χάθηκαν .

Όταν γύρισε ο γιος στη μητέρα του μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού, της μίλησε για την περιπέτεια του, για την αγωνία αλλά και για την θαυμαστή σωτηρία του.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι

Advertisements