You are currently browsing the category archive for the ‘ονόματα της Παναγίας’ category.

Η Νέα Κίος Αργολίδος ιδρύθηκε το 1927 μ.Χ. και φιλοξένησε πρόσφυγες από την Μικρά Ασία. Παλιά πατρίδα η Κίος της Βιθυνίας, το επίνειον της Προύσσας, η έδρα της ξακουστής Μητρόπολης Νίκαιας.

Σοβαρός δεσμός, πνευματικός και ιστορικός με τις αλησμόνητες πατρίδες, είναι οι 4 παλαιές εικόνες που μεταφέρθηκαν από την Κίο της Μικράς Ασίας και φυλάσσονται ως ιερά κειμήλια – φάροι πίστης και μνήμης στον ιστορικό Ναό της Θεομάνας (βλέπε 23 Αυγούστου), πολιούχο της Νέας Κίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Ἡ ἱερὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Γαλακτοτροφούσης βρισκόταν ἀρχικὰ στὴ Λαύρα τοῦ Ὁσίου Σάββα στὰ Ἱεροσόλυμα. Κατὰ τὸν 13ο αἰώνα μ.Χ. ἐπισκέφθηκε τὴ Λαύρα ὁ Ἅγιος Σάββας, Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Σερβίας († 14 Ἰανουαρίου), στὸν ὁποῖο ἀναφέρθηκε παράδοση σωσμένη στὸ μοναστήρι, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Ὅσιος Σάββας εἶχε πεῖ ὅτι ἡ εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης θὰ δωριζόταν στὸν Ἀρχιεπίσκοπο τῆς Σερβίας.

Ἔτσι τοῦ χάρισαν τὴν ἁγία εἰκόνα.  Ὁ Ἅγιος Σάββας τὴν πρόσφερε στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Η ἱερή εἰκόνα, μία ἀπό τίς ἀποδιδόμενες κατά τήν παράδοση στόν Εὐαγγελιστή Λουκᾶ, ἀνήκει στόν εἰκονογραφικό τύπο τῆς ῾Οδηγήτριας. ῾Η Παναγία κρατάει ὅμως τόν Χριστό στό δεξιό της χέρι.

Εἶναι ἑπομένως μιά Δεξιοκρατοῦσα, τῆς ὁποίας τό πρωτότυπο εὑρισκόταν στόν προσκυνηματικό ναό τῶν ᾿Αβραμιτῶν στήν Κωνσταντινούπολη, μέ τό ὄνομα ᾿Αχειροποίητη.

῾Η πολύτιμη εἰκόνα φυλάσσεται στήν ἱερά μονή Χιλανδαρίου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Τοῦ Μοναχοῦ Μωυσῆ Ἁγιορείτου

Στὰ χρόνια τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, λίγο πρὶν τὴ μεγάλη καταστροφὴ τῆς Χίου, τὸ νησὶ λεηλατήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους ποὺ ἐρήμωσαν τὰ πλούσια μοναστήρια του.

Προσπαθώντας νὰ γλυτώσουν δύο Ἕλληνες συνάντησαν ἕνα Τοῦρκο, ποὺ τοὺς πρόσφερε μία εἰκόνα, λέγοντας: «Πάρετε αὐτὴ τὴ Μεριέμ» (οἱ Τοῦρκοι ἀποκαλοῦν τὴν Παναγία Μεριέμ, δηλαδὴ Μαρία).

Φοβισμένοι οἱ Ἕλληνες ἔμειναν διστακτικοί, γιὰ νὰ ἀκούσουν ἀπ’ τὸν Τοῦρκο: «Προσπάθησα μ’ ἕνα τσεκούρι νὰ κομματιάσω τὴν εἰκόνα, γιὰ νὰ βάλω τὰ σανίδια στὴ φωτιά.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Το θαύμα της Παναγίας της Κασσωπίτρας

Στην περιοχή Φιγαρέτο Κανονίου Κέρκυρας βρίσκεται η Ιερά Μονή Υπεραγίας Θεοτόκου Κασσωπίτρας. Η Μονή πρέπει να υφίσταται πριν του έτους 1706 μ.Χ.

Πέρασε μια περίοδο κρίσεως όπου «βαθμηδόν περιήλθεν εις πτώσιν και ερήμωσιν». Το 1850 μ.Χ. μαρτυρείται ως κτήτωρ αυτής «Ηλίας τις Χ».

Τότε την αγόρασε ο Ηπειρώτης ιερομόναχος Γεννάδιος, ο οποίος την ανακαίνισε εκ βάθρων και εγκατέστησε τρεις μοναχές. Έκτοτε η Μονή κατέστη πυρήνας γυναικείου μοναχισμού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Πέρασαν τέσσερα χρόνια. Ό συμμοριτοπόλεμος τώρα μαίνεται στην ελληνική ύπαιθρο. Οί κάτοικοι της Ευρυτανίας καί ορεινής Ναυπακτίας εγκαταλείπουν τα χωριά τους καί προσφευγουν νια ασφάλεια σε άλλα μέρη της Ελλάδος.

Μαζί τους προσφεύγει καί ή θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Ακολουθεί κι αυτή την τύχη των παιδιών της καί μεταφέρεται από τους μοναχούς του Προύσου στη ακρόπολη της Ναυπάκτου. Το μοναστήρι παραμένει τελείως έρημο.

Ύστερα από καιρό αρχίζουν οί επιχειρήσεις του στρατού. Ή ενάτη μεραρχία αναλαμβάνει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Ευρυτανία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Νοτιοανατολικῶς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ «Ἐλκομένου Χριστοῦ», ἐν Μονεμβασίᾳ, εὑρίσκεται ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ ἐπιλεγόμενος Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Χρυσαφιτίσσης.

Ὁ Ναὸς οὗτος εἶναι κτίσμα τοῦ 17ου αἰῶνος, ἐκτισμένος ἐπὶ θέσεως ἄλλου παλαιοτέρου Ναοῦ, τῆς Παναγίας τῆς Ὁδηγητρίας, ὅστις ὑπῆρχε πρὸ τοῦ 1150 ὑπὸ τὴν ἔννοιαν παλαιᾶς Μονῆς.

Εἰς τὸν ὡς ἄνω Ἱερὸν Ναὸν εἶναι τεθησαυρισμένη ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Εἰκὼν τῆς Παναγίας Χρυσαφιτίσσης, ἡ ὁποία, ὡς διέσωσε μέχρι σήμερον ἡ λαϊκὴ παράδοσις, εὑρίσκετο ἀρχικῶς εἰς τὸ χωρίον Χρύσαφα, ἐξ οὗ καὶ Χρυσαφίτισσα, τῆς ἐπαρχίας Λακεδαίμονος, εἰς Ναὸν τιμώμενον ἐπ᾿ ὀνόματι αὐτῆς.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Στο χωριό Καμαριώτισσα της Σαμοθράκης, το λιμάνι του νησιού και στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου βρίσκεται η εικόνα της Παναγίας της Καμαριωτίσσης. Η μνήμη της τιμάται κάθε χρόνο την Πέμπτη της Διακαινησίμου Εβδομάδος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Στα χρόνια της εικονομαχίας αν και δε γνωρίζουμε την ακριβή χρονική στιγμή, αλλά στα μέσα της Άνοιξης και μάλιστα την Πέμπτη της Διακαινησίμου εκείνης της χρονιάς, συνέβη το θαυμαστό γεγονός της εύρεσης της ιεράς εικόνας της Παναγίας στο νησί της Σαμοθράκης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Χριστόδουλου Χατζηχριστοδούλου,Βυζαντινολόγου

Το μοναστήρι της Παναγίας της Ποδίθου ή Ποδύθου βρίσκεται κοντά στο χωριό Γαλάτα στα δυτικά του ποταμού Κλάριου (Καρκώτη).

Σύμφωνα με την κτητορική επιγραφή, η εκκλησία του, που είναι αφιερωμένη στη Θεοτόκο Ελεούσα, κτίστηκε, το 1502, από τον Έλληνα στρατιωτικό Δημήτριο ντε Κορόν (πριν το 1456-1502 ή αργότερα) ο οποίος είχε διατελέσει αξιωματούχος του τελευταίου βασιλιά της Κύπρου Ιακώβου Β΄(1460-1473), και τη σύζυγο του Ελένη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Η εικόνα εκτός από τις 29 Μαΐου εορτάζει επίσης στις 7 Μαρτίου και την Τρίτη μετά την Κυριακή των Αγ.Πάντων.

Η ιερά εικόνα της Παναγίας «Η των αμαρτωλών εγγύησις» ονομάστηκε έτσι από μια σχετική επιγραφή που βρίσκεται χαραγμένη στην εικόνα.

Σε αυτήν την εικόνα η Παναγία αγκαλιάζει τον Χριστό,ο οποίος κρατάει το χέρι της Παναγίας και με τα δύο Του χέρια ενώ ο δείκτης του δεξιού της χεριού βρίσκεται μέσα στο δεξί Του χέρι..

Δεν γνωρίζουμε πότε αγιογραφήθηκε. Η εικόνα βρισκόνταν στην ανδρική μονή του Όρντινσκ της επαρχίας Ορλώφ, σ’ένα παρεκκλήσι πάνω από την κυρία είσοδο της μονής.Από την πολυκαιρία είχε μαυρίσει.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι

Advertisements