You are currently browsing the category archive for the ‘Διδαχές’ category.

Αγίου Κοσμά του Αιτωλού Απόσπασμα εκ της Γ’Διδαχής

Να έχετε ευλάβειαν εις όλους τούς Αγίους της Εκκλησίας, και περισσότερον εις την Δέσποιναν Μαρίαν, διότι όλοι οι Άγιοι είναι δούλοι του Χριστού,η δε Θεοτόκος είναι Βασίλισσα του ουρανού και της γης, ήτις παρακαλεί τον εύσπλαχνον Χριστόν δια τας αμαρτίας μας.

Δια τούτο πρέπει και ημείς να τιμώμεν την Δέσποιναν μας, με νηστείας και ελεημοσύνας.

Ένας άνθρωπος ονομαζόμενος Ιωάννης ενικήθη και έγινε κλέπτης, έγινε και καπετάνιος εις 100 κλέπτας· αλλά είχε πολλήν ευλάβειαν εις την Θεοτόκον και κάθε πρωϊ και εσπέρας έλεγε τούς Χαιρετισμούς της Παναγίας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Advertisements

Γέροντας Πορφύριος

Γιά νά διατηρήσουμε τήν ἑνότητά μας, θά πρέπει νά κάνουμε ὑπακοή στήν Ἐκκλησία, στούς Ἐπισκόπους της.

Ὑπακούοντας στήν Ἐκκλησία, ὑπακούουμε στόν ἴδιο τόν Χριστό. Ὁ Χριστός θέλει νά γίνουμε μία ποίμνη μέ ἕνα ποιμένα.

Νά πονᾶμε γιά τήν Ἐκκλησία. Νά τήν ἀγαπᾶμε πολύ. Νά μήν δεχόμαστε νά κατακρίνουν τούς ἀντιπροσώπους της.

Στό Ἅγιον Ὄρος, τό πνεῦμα πού ἔμαθα ἦταν Ὀρθόδοξο, βαθύ, ἅγιο, σιωπηλό, δίχως ἔριδες, δίχως καυγάδες καί χωρίς κατακρίσεις.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

* Τούτη είναι η μεγάλη τελειότητα του ανθρώπου, το να νοιώση την ατέλειά του.

* Το μεγαλύτερο σφάλμα, που μπορείς να πράξης, είναι να μη παραδεχθής το σφάλμα σου.

* Ο πολιτισμένος άνθρωπος έμαθε να πετά, ξέχασε όμως να περπατά με τον Θεό.

* Ο άνθρωπος, που κινεί τον κόσμο, είναι ο άνθρωπος, τον οποίο δεν μπορεί να κινήση ο κόσμος!

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Κάποτε, μετά τό 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, μέ κάλεσαν οι αμερικανοί φίλοι μου να τούς έπισκεφτώ άπό τήν Αγγλία.

Έγώ στό μεταξύ είχα πληροφορηθεί ότι ό Έπ. Νικόλαος ζει στό Σικάγο καί αποφάσισα να τόν έπισκεφτώ, μολονότι αυτό δέν ήταν ούτε τόσο φθηνό μά ούτε καί τόσο άπλό.

Τηλεφώνησα στή σέρβική Εκκλησία γιά να μάθω τήν διεύθυνσή του καί μου είπαν ότι ό Επίσκοπος έλειπε σε ταξίδι στή Νέα Ύόρκη γιά ένα τριήμερο. Ήταν γιά μένα δώρο εξ ουρανού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

%ce%b1%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b9%ce%bf%cf%83-%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%ba%ce%b1%cf%83
Η «συνταγή » σωτηρίας του Άγιου Γέροντα Παΐσιου προς όλους τους κοπιώντας και πεφορτισμένους, ήταν απλή και σαφής:

-Αναζητήστε σανίδα σωτηρίας κοντά στο Θεό.

-Περιορίστε τις υλικές ανάγκες σας, γιατί δημιουργούν τεράστια βάρη και άγχη.

-Μη ζηλεύετε ανθρώπους που έχουν χρήματα, ανέσεις, δόξα και ισχύ, αλλά εκείνους που ζουν με αρετή, λογική και ευσέβεια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Εἰλικρινὴς φίλος εἶναι ἐκεῖνος πού, στὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, συμμερίζεται τὶς θλίψεις, τὶς ἀνάγκες καὶ τὶς συμφορὲς πού φέρνει ἡ κάθε περίσταση στὸν πλησίον, σὰν νὰ εἶναι δικές του, μὲ τρόπο ἀθόρυβο καὶ εἰρηνικό. (Ἁγίου Μαξίμου)

Στὴν Παλαιστίνη ὑπάρχουν δύο λίμνες, ἡ λίμνη τῆς Γαλιλαίας καὶ ἡ Νεκρὰ Θάλασσα. Τὸ κοινὸ χαρακτηριστικό τους εἶναι ὅτι δέχονται καὶ οἱ δύο τά νερὰ τοῦ ποταμοῦ Ἰορδάνη. Ἀλλὰ ἡ Γαλιλαία δέχεται τὰ νερὰ καὶ τὰ ἀφήνει νὰ φύγουν πρὸς τὸ Νότο. Ἡ Νεκρὰ Θάλασσα δέχεται τὰ νερὰ τοῦ Ἰορδάνη καὶ τὰ κρατάει γιὰ τὸν ἑαυτό της. Στὴ Γαλιλαία ὑπάρχει ὑπέροχη ζωὴ μέσα στὴν λίμνη καὶ γύρω ἀπὸ αὐτήν.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ὅσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Εἶναι μεγάλη τέχνη νὰ τὰ καταφέρετε νὰ ἁγιασθεῖ ἡ ψυχή σας. Παντοῦ μπορεῖ νὰ ἁγιάσει κανείς. Καὶ στὴν Ὁμόνοια μπορεῖ νὰ ἁγιάσει, ἂν τὸ θέλει. Στὴν ἐργασία σας, ὅποια κι ἂν εἶναι, μπορεῖτε νὰ γίνετε ἅγιοι.

Μὲ τὴν πραότητα, τὴν ὑπομονή, τὴν ἀγάπη. Νὰ βάζετε κάθε μέρα νέα σειρὰ, νέα διάθεση, μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ ἀγάπη, προσευχὴ καὶ σιωπή. Ὄχι νὰ ἔχετε ἄγχος καὶ νὰ σᾶς πονάει τὸ στῆθος.

Συμβαίνει, γιὰ παράδειγμα, νὰ σᾶς ἀναθέτουν ἐργασίες πέραν τῶν ὁρίων τῶν καθηκόντων σας. Δὲν εἶναι σωστὸ ν’ ἀντιδρᾶτε ἢ νὰ ἐκνευρίζεστε καὶ νὰ διαμαρτύρεστε. Αὐτὲς οἱ ταραχὲς φέρνουν κακὸ στὸν ἄνθρωπο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

«Δεν υπάρχει μεγαλύτερος νικητής στην γη, παρά εκείνος, που ενίκησε τον ίδιο τον εαυτό του και κυριαρχεί επάνω στα πάθη του».

Να μην είσαι φοβισμένος εξ αιτίας κάποιου, ούτε φυσικά και από τον ίδιο τον εαυτό σου. Στα βάθη της υπαρξεώς μας ζη ένα κριτής, ο οποίος δεν μας εξαπατά και η φωνή του είναι πολύ σπουδαιότερη από την γνώμη όλου του κόσμου.

Στην ψυχή του αμαρτωλού, ο οποίος δεν ελέγχεται από την συνείδησί του, ενωρίτερα ή αργότερα, θα έλθουν όμως στιγμές, που η φωνή της συνειδήσεώς του θα διαμαρτυρηθή με όλη την δύναμί της.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Διδαχές περί Ευχής

Η νοερά προσευχή εις εμένα είναι όπως του καθενός η τέχνη. Καθότι εργάζομαι αυτήν τριάντα εξ επέκεινα χρόνια.

Η μάχη προς τα πάθη είναι η αρχή της πορείας προς την καθαρά προσευχή. Είναι αδύνατον να προοδεύσει κάποιος στην ευχή, όταν ενεργούν τα πάθη.

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου, κάθε πνοή και κάθε νόημα.

Ω! Tότε πόσο θα ευφραίνεται η καρδία σου! Πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νους εις τα ουράνια.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Ἁγίου Σιλουανοῦ

Προσδοκώντας τή σωτηρία ὅλων τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀγάπη ἐπιθυμεῖ νά φθάσει ἕως τό τέλος· γι’ αὐτό ἀγκαλιάζει ὄχι μόνο τό σύνολο ὅσων βρίσκονται τώρα πάνω στή γῆ, ἀλλά ἀκόμη καί αὐτούς πού εἶναι ἤδη κεκοιμημένοι, ἀκόμη καί τόν ἅδη καί αὐτούς πού ἀκόμη δέν ἔχουν γεννηθεῖ, μέ ἄλλα λόγια τόν ὅλο Ἀδάμ.

Μακαρία ἡ ψυχή πού ἀγαπᾶ τόν ἀδελφό της, διότι ὁ ἀδελφός μας εἶναι ἡ ἴδια ἡ ζωή μας.

Ἡ ψυχή λυπᾶται, ὅταν βλέπει τόν ἄλλο νά ὑποφέρει.

Ἐάν μποροῦσα νά βοηθήσω ἔστω καί ἕναν μόνο ἄνθρωπο, θά εὐλογοῦσα γι’ αὐτό αἰωνίως τόν Κύριο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Αγοράζω Ελληνικά

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Για πάντα φίλοι

Advertisements