You are currently browsing the category archive for the ‘Ήπειρος’ category.

ΠΑΝΑΓΙΑ ΧΡΥΣΟΣΠΗΛΑΙΩΤΙΣΣΑ14

Η μονή της Παναγίας, αφιερωμένη στο Γενέσιο της Θεοτόκου, βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον οικισμό των Γουριανών.

Πήρε την προσωνυμία Χρυσοσπηλιώτισσα, από την σπηλιά κοντά στην οποία κτίστηκε, όπου κατά την παράδοση, βρέθηκε μια χρυσή εικόνα της Παναγίας.

Σύμφωνα με επιγραφή, η σημερινή εκκλησία ανακαινίστηκε, το 1663.

Είναι κτισμένη στον αρχιτεκτονικό τύπο, που είναι γνωστός, ως αθωνίτικος (με τρεις χορούς, δηλαδή τρεις τρίπλευρες κόγχες).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΔΕΛΦΟΙ ΖΩΣΙΜΑΔΕΣ

τοῦ π. Δημητρίου Μπόκου

Ἐν­νιὰ στὸν ἀ­ριθ­μό, ἕ­ξι ἀ­γό­ρια καὶ τρί­α κο­ρί­τσια ἀ­π’ τὰ Γραμ­με­νο­χώ­ρια τῶν Ἰ­ω­αν­νί­νων οἱ θρυ­λι­κοὶ Ζω­σι­μά­δες (1750-1840 περίπου), ἀ­πο­τε­λοῦν μιὰ ἐν­τε­λῶς ἐ­ξαι­ρε­τι­κὴ πε­ρί­πτω­ση μο­να­δι­κῶν ἀν­θρώ­πων.

Τὰ κο­ρί­τσια (Ἀ­λε­ξάν­δρα, Ζω­ή, Ἀγ­γε­λι­κὴ) ἔ­μει­ναν στὰ Γι­άν­νε­να, ἐ­νῶ τὰ ἀ­γό­ρια (Ἰ­ω­άν­νης, Ἀ­να­στά­σιος, Νι­κό­λα­ος, Θε­ο­δό­σιος, Ζώ­ης, Μι­χα­ήλ) κα­τέ­φυ­γαν στὴ Ρω­σί­α καὶ ἀλ­λοῦ, ἀ­σχο­λού­με­νοι μὲ τὸ ἐμ­πό­ριο. Καὶ ὁ πλοῦ­τος τους, σὰν εὐ­λο­γη­μέ­νος, αὔ­ξα­νε καὶ ἐ­ξέ­πλητ­τε τὸν κό­σμο. Μὰ ἐ­κεῖ­νοι δὲν ξι­πά­στη­καν.

Ἀν­τι­θέ­τως, ἐν­συ­νεί­δη­τα δο­σμέ­νοι στὸν Θε­ὸ καὶ στὴν πα­τρί­δα, ἔ­τα­ξαν σκο­πὸ τῆς ζω­ῆς τους τὴν ὠ­φέ­λεια τῆς Ἑλ­λά­δας, μὲ τί­μη­μα τὴ δι­κή τους ἀ­σκη­τι­κὴ ζω­ή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΛΥΚΑ

(Άρτα 30 Ἰανουαρίου 1889 – Γιάννινα 15 Φεβρουαρίου 1982)

Γράφει ο Χρ.Αρ.Παπακίτσος

Τη θυμάμαι όπως τη βλέπουμε στη φωτογραφία. Ψηλή και με αγέρωχο παράστημα, με τη χακί φορεσιά της γεμάτη παράσημα και μετάλλια και με την καλοσύνη της ψυχής της να λάμπει στο πρόσωπό της!

Είχα την τύχη το 1955 να τη δω από κοντά (66χρονη) τότε σε μια εκδήλωση στην Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία Ιωαννίνων. Τα μάτια όλων ήταν εστραμμένα επάνω της και όλοι εκδήλωναν εμφανώς τον θαυμασμό και τον σεβασμό στο πρόσωπό της !

Κόρη του εύπορου εμπόρου από τους Καλαρρύτες Κωνσταντίου Ζάγκλη, γαλουχήθηκε με τα νάματα του ελληνοχριστιανικού ιδεώδους, ακολουθώντας τη φιλανθρωπική και εθνική προσφορά του πατέρα της και της μητέρας της Αγγελικής που προίκιζαν φτωχές κοπέλες της Άρτας και εκείνη τη δύσκολη περίοδο ενίσχυαν με σημαντικά χρηματικά ποσά νοσοκομεία και άλλα ευαγή ιδρύματα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Επιστολικό δελτάριο: Ζωγραφική απεικόνιση του ελληνικού πυροβολικού στη δυσκολοδιάβατη Αετοράχη Ηπείρου.

.

Στις 8/12/1912 ως το ξημέρωμα σχεδόν εξακολουθούσαν οι βολές του Πυροβολικού των Ελλήνων.

Την προηγούμενη ημέρα οι Τούρκοι είχαν θρηνήσει τον αρχηγό του Πυροβολικού τους, Τζαβή πασά, τον οποίο και έθαψαν με ιδιαίτερες τιμές.

Οι Τούρκοι αναδιπλώνονται κι εξαπολύουν επίθεση 21 Δεκεμβρίου 1912 γύρω στις 8 το βράδυ εναντίον της αριστερής πτέρυγας του παρατεταγμένου ολόγυρα από το Μπιζάνι Ελληνικού στρατού.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

.

Ἡ πτῶσις τοῦ Σουλίου

Ἐπὶ τρία ἔτη ἐμάχοντο οἱ Σουλιῶται καὶ κανείς των δέν ὑπῆρξε δειλός. Μόνον εἰς μίαν μάχην ἐδειλίασεν ὁ Πὴλιος Γούσης.

Τοῦτο ἦτο ἀρκετὸν διὰ νὰ τὸν περιφρονοῦν ὅλοι. Ἀπεφάσισε καὶ αὐτὸς νὰ ἐκδικηθῇ τοὺς συμπατριώτας του.

῟Ηλθεν εἰς συνεννόησιν μὲ τὸν Ἀλῆ Πασᾶν καὶ ἔκρυψεν εἰς τὴν οἰκίαν του 200 Τουρκαλβανούς. Τὸ ἐπέτυχεν εἰς μίαν σκοτεινὴ νύκτα. Οὗτοι τὴν ἐπομένην πρωΐαν ἐπετέθησαν κατὰ τῶν Σουλιωτῶν ἀπὸ τὰ νῶτα.

Ὁ ἀγὼν πλέον ἦτο ἄσκοπος. ᾽Ηναγκάσθησαν νὰ δεχθοῦν πρότασιν τοῦ Ἀλῆ. Θὰ ἔφευγον μὲ τὰ πράγματά των.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »


Τοῦ Ἀποστόλου Μπρέντα

Μία μέρα πρὶν (27 Νοεμβρίου) οἱ ἑλληνικὲς δυνάμεις ἔχουν ἀπωθήσει τοὺς Ἰταλοὺς ἀπὸ τὰ ἑλληνικὰ σύνορα καὶ πῆραν διαταγὴ νὰ κυνηγήσουν τοὺς Ἰταλοὺς καὶ μέσα στὸ ἔδαφος τῆς Ἀλβανίας.

Ὁ καιρὸς ἦταν βροχερὸς ἀλλὰ τὸ κρύο δὲν ἔκανε τὴν πορεία ἀκόμα δύσκολη καὶ βασανιστική. Τὸ 40ο Σύνταγμα Εὐζώνων τῆς Ἄρτας ἦταν τὸ πρῶτο ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ τμῆμα ποὺ μπῆκε στὸ ἀλβανικὸ ἔδαφος.

Οἱ τσολιάδες πέρασαν γρήγορα καὶ χωρὶς ἀντίσταση πρῶτα τὸ χωριὸ Λόγγος, στὴ συνέχεια πέρασαν τὸ χωριὸ Πέπελι καὶ κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ χωριὸ Βοδίνο, ἀλλὰ πρὶν μποῦνε στὸ χωριὸ τοὺς ἔπιασε ἡ νύχτα καὶ σταμάτησαν στὰ πρῶτα ὑψώματα τοῦ χωριοῦ νὰ διανυκτερεύσουν.

Ὁ λοχαγὸς τοῦ 6ου λόχου, Δ. Κουρκούμπας, ἔστειλε στὰ πρῶτα σπίτια τοῦ χωριοῦ μερικοὺς ἄντρες οἱ ὁποῖοι ρώτησαν τοὺς φοβισμένους κατοίκους ἂν ὑπάρχουν Ἰταλοὶ μέσα στὸ χωριό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

.

Ο καλλίνικος Μάρτυς Αναστάσιος καταγόταν από την Παραμυθιά της Ηπείρου. Ήταν αγρότης και πιστός χριστιανός.

Μια μέρα βγήκε με άλλους Χριστιανούς έξω στα χωράφια, για να θερίσουν. Ο Αναστάσιος είχε πάρει μαζί του και την αδελφή του.

Εκείνη την ημέρα συνέπεσε να περάσει από εκεί, ο υιός του ηγεμόνος του τόπου, που λεγόταν Μούσας, μαζί με άλλους Αγαρηνούς για υπηρεσία.

Μόλις οι άπιστοι είδαν την ωραιοτάτη αδελφή του Αναστασίου, έτρεξαν αμέσως κατά πάνω της, με ανήθικους σκοπούς. Πρόφθασε όμως ο Αναστάσιος και όρμησε εναντίον των Τούρκων. Έδωσε έτσι καιρό στην αδελφή του και έφυγε.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ

Πήγα να δω το μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, που είναι για μένα σύμβολο εθνικό *… Νους και ψυχή, μυαλό και καρδιά.

Μεγάλο κεφάλαιο αυτός ο άνθρωπος για τον τόπο που τον έχει. Μου διηγήθηκε την αγωνία του τις μέρες του κινδύνου.

Τα κανόνια χτυπούσαν έξω από την πόλη. Ο εχθρός προχωρούσε.

Όλο και ζύγωναν οι Ιταλοί. Με αγωνία στην ψυχή έκαναν όλοι ότι μπορούσαν για βοήθεια του στρατού και παρακολουθούσαν με λαχτάρα την εξέλιξη.

Ήρθε μια στιγμή που σκέφτηκαν να φύγουν από τα Γιάννινα για παρά-πίσω.

Τότε γονάτισα μπρος στην Παναγιά, είπε ο δεσπότης, και με τα χέρια ψηλά, τα μάτια δακρυσμένα:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΙΤΣΗΣ.

του Ἰωάννη Μέμου, μαθητῆ Γ΄Λυκείου, Κόνιτσα

.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης καταγόταν ἀπὸ τὴν Κόνιτσα καὶ ἦταν Τοῦρκος Μουσουλμάνος.

Γιός «σέχη», δηλαδὴ γιὸς ἡγουμένου ἰσλαμικοῦ τάγματος τῶν δερβίσιδων, εἶχε γαλουχηθεῖ στὸ ἰσλὰμ καὶ εἶχε γίνει καὶ δερβίσης.

Σὲ ἡλικία εἴκοσι ἐτῶν βρέθηκε στὰ Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἐκ Κονίτσης Ἰωάννινα καὶ ἔπειτα στὸ Βραχώρι (Ἀγρίνιο).

Ἐκεῖ ἄρχισε νὰ ἐκδηλώνεται ὁ κρυφός του πόθος νὰ γίνει Χριστιανός, ὅμως ἔβρισκε ἐμπόδιο τὸν τουρκικὸ νόμο ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε στοὺς κληρικοὺς τὴν ποινὴ τοῦ ἀποκεφαλισμοῦ,ἂν τολμοῦσαν νὰ βαπτίσουν κάποιον μουσουλμάνο.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης κατευθύνθηκε στὴν Ἰθάκη. Ἐκεῖ βαπτίστηκε καὶ κατηχήθηκε, γιατί τὰ Ἑπτάνησα τότε ἦταν ὑπὸ τὴν κατοχὴ τῶν Ἄγγλων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Συνήγορος υπεράσπισης: Μήπως γνωρίζετε, μάρτυς, ποία μονάς έκανε, αν παραδεχθούμε, την καταστροφή;

Μάρτυς: Ο διοικητής του τάγματος SS που είχε την έδρα του στον ποταμό Λούρο, Φάλνερ, κι ο υπολοχαγός Νόβιακ, διοικητής των αστυνομικών δυνάμεων, ομού έδιδαν επιτόπου τις διαταγές σφαγής.

.

Απαντητική επιστολή Δ. Κιουσοπούλου, εισαγγελέα Αρείου Πάγου, με ημερομηνία 15 Μαΐου 1972.

Σε επιστολή του προς το γυμνασιάρχη Κ. Παπά, μάρτυρα κατηγορίας από το Κομμένο, στη δίκη των στρατηγών στη Νυρεμβέργη, που ρωτούσε για την τύχη των κατηγορουμένων σ’ αυτή τη δίκη  Λαντς κ.ά ο Δημ. Κιουσόπουλος, διευθυντής του Ελληνικού Εθνικού Γραφείου Εγκλημάτων Πολέμου και αντιπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στη δίκη της Νυρεμβέργης, αναφέρει:

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου »

Kατηγορίες

Για να ενημερώνεστε για τα νέα άρθρα, γράψτε εδώ το e-mail σας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ

Υπέρ της ζωής

ΣΥΝΤΑΓΕΣ 1899

ΟΔΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΕΣΠΟΙΝΗΣ 1930

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛ.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ