Σήμερα Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 τιμούνται οι άγιοι: 

Β΄ Κυριακή των Νηστειών – Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Ο όσιος πατήρ ημών Θεοφάνης ο Ομολογητής (12 Μαρτίου )

† Μνήμη τοῦ ἁγίου᾿Ααρών, πρεσβυτέρου ἀδελφοῦ τοῦ θεόπτου Μωϋσῆ (12 Μαρτίου)

Δίκαιος Φινεές (12 Μαρτίου)

Σύναξη των εν τη Λακωνία διαλαμψάντων Αγίων

Όσιος Γρηγόριος ο Α’ Διάλογος Πάπας Ρώμης
Άγιοι Εννέα Μάρτυρες
Όσιος Συμεών ο Ευλαβής
Άγιος Λαυρέντιος
Άγιος Δημήτριος βασιλεύς της Γεωργίας

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

το «σπιτάκι της Μέλιας»