Σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 τιμούνται οι άγιοι:

Β’ Χαιρετισμοί «Χαίρε στερρόν της πίστεως έρεισμα»

Οσία Αναστασία η Πατρικία (10 Μαρτίου)

Ο άγιος μάρτυς Κοδράτος και οι συν αυτώ (10 Μαρτίου)

Άγιος Μαρκιανός ο Μάρτυρας
Όσιος Αγάθων
Όσιος Ιωάννης εκ Γεωργίας

Νηστεία 

το «σπιτάκι της Μέλιας»