Σήμερα Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023 τιμούνται οι άγιοι:

Ο εν αγίοις πατήρ ημών Γρηγόριος επίσκοπος Νύσσης (10 Ιανουαρίου)

Όσιος Δομετιανός Επίσκοπος Μελιτηνής (10 Ιανουαρίου)

Άγιος Αντύπας ο Αθωνίτης (με το άφθαρτο λείψανο)+10 Ιανουαρίου 1882

Άγιος Μαρκιανός (10 Ιανουαρίου)

Όσιος Αμμώνιος
Αγία Θεοσεβία η Διακόνισσα
Όσιος Μακάριος ο εκ Ρωσίας
Όσιος Παύλος ο εκ Ρωσίας

το «σπιτάκι της Μέλιας»