Γιάννης Πεγειώτης

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς με μαντολίνο

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς ήτο βεβαίως ολιγότερον δημοφιλή εις τας γειτονιάς μας και νομίζω πέλα σέλα της Κύπρου τα πρωτεία είχαν τα στους τζιαιρούς μας τους παιδικούς τα Πανελλήνια κάλαντα Καλήν Εσπέραν άρχοντες.

Τα κυπριακά κάλαντα επρωτάκουσα τα εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημίαν Κύπρου τζιαι έμεινα ξηστικός.

Επανερχόμενοι εις τα πρωτοχρονιάτικα άσματα ταξιδεύκω στους τζιαιρούς που τα έμαθεν η Ελένη και ο Αντώνης ο Γεωργίου εις το μαντολίνον και η κοινοπραξία καλάντων ήτο πλέον με καρτζιλλικιν μεγαλύτερον όταν άνοιγαν οι πόρτες της γειτονιάς και κάτω ως την οδόν Αιγαίου.

Άης Βασίλης ερχεται από από την Καισαρείαν τζιαο το μεγάλον ττενεκκούιν του Νέσκαφέ που μιαν χρονιά εντύσαμεν το με κόλλαν μπλε γλασε για ναν πκιο καλόν εμέσωννέν που τες πακκίρες τα μισούθκια τζιαι τα σελίνια .

Δύσκολόν να σε πλουμίσουν με διπλοσέλινον για την Πρωτοχρονιάν τζιαι τα κάλαντα της…

ΑΡΧΙΜΗΝΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Παντα στις γειτονιες εισιεν μερακλήες που τεθκιαν μεράν εβάλαν ομπρος τα Κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Τες προηγούμενες μέρες εαν έκοφκες εις την Λεμεσον εκτος που τα τραπέζια στους συγγενεις επαενες εις τις εορταστικες παραστασεις των κινηματογράφων με ωραία νεα εργα τζιαι κληρώσεις δωρα και αλλά πολλά αναλόγως το κεφιν που εισιεν ο σινεματζης τζιαι ο μπουφετζης του Σινεμά….

Αργα το δείλις έτσι μέραν αρκεφαμεν την Αρχιμηνια κι αρχηχρονιά σε όσα σπίθκια εισιεν κόσμον γιατι πολλοί που τες κοστεσσερεις πρωίν πρωιν εχανουνταν συν γυναιξι και τεκνοις εις τα χωρκα τους …

Επεριμενεν τους η Εκκλησια του χωρκού οι γιαγιάες τζιαι το λαρτιν οι λουντζες οι αληθινα κρασάτες τζιαι τα λουκάνικά με τες μυρουθκιες μες σε σε κρασιν των αμπελιών μας….

Εικόνα από: Pinterest

το «σπιτάκι της Μέλιας»